Tá leabharlann in iarthar Londan dúnta go sealadach tar éis gur thángthas ar fhabhtanna leapa.

  Dúnadh Lárleabharlann Ealing tráthnóna Dé Luain nuair a chonaic an fhoireann na lotnaidí i bhfeistis.

  Táthar ag súil go n-osclóidh sé arís Déardaoin tar éis don chomhlacht gairmiúil rialaithe lotnaidí Rentokil an inmhíolú a chóireáil.

  Dúirt urlabhraí de chuid na Comhairle Ealing: “Ba í an chomhairle theicniúil ná go raibh sé sábháilte don phobal agus don fhoireann an leabharlann a athoscailt – maidir le leathadh an inmhíolaithe a rialú agus a chosc agus maidir leis na ceimiceáin a úsáidtear chun troscán a chóireáil.

  Níl an leabharlann á hathoscailt go dtí go bhfuil cúrsa iomlán cóireála curtha i bhfeidhm ag na conraitheoirí Rentokil

  “D’aithin an chomhairle, áfach, go raibh imní ar úsáideoirí na leabharlainne agus ar fhoireann na leabharlainne agus chinn siad gurbh é an bealach ceart chun an leabharlann a dhúnadh go sealadach.

  “Níl an leabharlann á hathoscailt go dtí go mbeidh cúrsa iomlán cóireála curtha i bhfeidhm ag na conraitheoirí Rentokil.

  “Leanfaidh an Chomhairle ag déanamh monatóireachta ar an scéal agus ag glacadh bearta coisctheacha lena chinntiú go bhfuil an cheist réitithe go hiomlán, agus go bhfuil gach rud á dhéanamh chun nach dtarlóidh sé arís.”

  Thuairiscigh gnólachtaí rialaithe lotnaidí i Londain go bhfuil siad “báite” le glaonna faoi fhabhtanna leapa agus dúirt siad go bhfuil scaipeadh na bhfeithidí sú fola “as rialú”.

  Dúirt Tony King, úinéir Pied Piper Pest Control, go bhfuarthas na fabhtanna in oifigí, gluaisteáin agus tithe.

  Dúirt sé go bhfuil “eipidéim fhabht leapa in iarthar Londain” a chreideann sé go bhfuil sé mar thoradh ar thaisteal idirnáisiúnta a d’oscail tar éis na paindéime.

  Dúirt Transport for London roimhe seo go raibh sé ag leanúint de “mhonatóireacht dhlúth” a dhéanamh ar a líonra agus “gach beart réamhchúraim a ghlacadh”.

  Tarlaíonn sé tar éis ráigeanna d’ionfhabhtuithe forleathana míolta leapa i bPáras ag deireadh mhí Mheán Fómhair.

  Share.