Beidh cruinniú ag an Uachtarán Michael D Higgins agus ag an bPápa Proinsias i leabharlann an pontiff sa Vatacáin Déardaoin.

  Ag an gcruinniú, táthar ag súil go bpléifidh an tUachtarán Higgins agus an Pápa roinnt saincheisteanna domhanda, lena n-áirítear athrú aeráide, imirce, bochtaineacht dhomhanda, slándáil bia, cearta daoine dúchasacha, agus síocháin dhomhanda.

  Beidh sé seo ar an gceathrú uair acu bualadh lena chéile. Bhuail an bheirt le chéile roimhe seo sa Vatacáin in 2017 agus 2021, agus in Áras an Uachtaráin in 2018. Bhuail an tUachtarán Ó hUiginn leis an bPápa Proinsias ag Insealbhú an Phápa in 2013 freisin.

  Ag an gcruinniú, tá sé beartaithe ag an Uachtarán Ó hUiginn dealbh a bhronnadh ar an bPápa Proinsias dar teideal ‘The Expelled’ leis an dealbhóir cáiliúil Éireannach John Behan RHA.

  Dúirt urlabhraí don Uachtarán Higgins gur roghnaigh sé an dealbh a chur i láthair an Phápa Proinsias “mar aitheantas ar an obair ríthábhachtach atá déanta ag an bPápa chun aird an phobail a tharraingt ar chruachás na ndídeanaithe agus na n-imirceach ar fud an domhain”.

  Tar éis an chruinnithe leis an bPápa, reáchtálfaidh an tUachtarán Higgins plé déthaobhach freisin le Rúnaí Stáit na Vatacáine, an Cairdinéal Parolin.

  Ina dhiaidh sin, rachaidh an tUachtarán Higgins go Campo Santo sa Phontaifiúil Teutonic College, áit a leagfaidh sé bláthfhleasc in ómós don Mhoinsíneoir Hugh O’Flaherty, ar shábháil a saothar na mílte duine le linn fhorghabháil Naitsíoch na Róimhe sa Dara Cogadh Domhanda.

  Is comóradh 60 bliain i mbliana ó bhásaigh an Monsignor O’Flaherty, a rugadh i gCorcaigh.

  Níos déanaí, freastalóidh an tUachtarán Ó hUiginn ar an taispeántas ‘Ireland and the Birth of Europe’ ag Coláiste Phontaifiúil na hÉireann, a insíonn scéal an ról atá ag scoláirí agus misinéirí Éireannacha chun cuidiú le cruthú féiniúlacht chomhroinnte Eorpach.

  Bíonn na himeachtaí ar siúl mar chuid de chlár cúig lá atá an tUachtarán Higgins ag tabhairt faoi sa Róimh ag an am céanna lena rannpháirtíocht san Fhóram Domhanda Bia.

  Thug an tUachtarán aitheasc ag Seisiún Oscailte an Fhóraim agus ag urramú bliantúil Lá Domhanda an Bhia ag Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na NA Dé Luain.

  Ar an Aoine, tabharfaidh sé an príomhaitheasc ag seisiún deiridh an Fhóraim. Bhuail sé freisin le hUachtarán na hIodáile Sergio Mattarella ag Pálás Quirinale sa Róimh Dé Máirt.

  Share.