Tuairiscíodh tuilte i gcodanna de Thuaisceart Éireann agus póilíní ag impí ar dhaoine gan taisteal mar gheall ar rabhadh báisteach ómra.

  Tá breis agus 25 rabhadh tuilte eisithe don RA sula meastar go dtabharfaidh Stoirm Ciarán gaotha láidre agus báisteach throm go codanna de Shasana agus den Bhreatain Bheag.

  Tá rabhadh na hOifige Meitéareolaíochta do Thuaisceart Éireann ar an dara leibhéal is airde agus clúdaíonn sé contaetha Aontroma, an Dúin agus Ard Mhacha. Tharla sé ag 9pm Dé Luain agus maireann sé go dtí 9am Dé Máirt.

  Réamhaisnéisíonn sé báisteach throm leanúnach as a dtiocfaidh tuilte agus cur isteach ar iompar, agus clúdaíonn rabhadh buí an chuid eile de Thuaisceart Éireann.

  Tuairiscíodh go raibh tuilte ar an Iúr i gCo an Dúin Dé Luain tar éis do chanáil na cathrach a bruacha a bhriseadh.

  In áiteanna eile, tá bóithre dúnta mar gheall ar thuilte, agus i nDromantine, Co. an Dúin, b’éigean tuairim is 100 caora a tharrtháil Dé Luain tar éis dóibh a bheith sáinnithe i bpáirc faoi thuilte.

  Tá foláireamh tugtha ag an Oifig Meitéareolaíochta faoi idir 25mm agus 50mm de bháisteach in áiteanna, agus is féidir suas le 100mm thar thalamh ard freisin.

  Deir Met Éireann go bhfuiltear ag súil le tuilte ar an láthair i gCúige Uladh ar feadh na maidine sula nglanfar go mall ó thuaidh.

  Tá rabhadh aimsire eisithe acu do Chiarraí freisin ó mheán lae Dé Máirt go meán lae Dé Céadaoin – ag rá go bhfuil “Báisteach le titimí trom in amanna, le baol tuilte áitiúla, coinníollacha taistil deacra agus droch-infheictheacht.”

  Dúirt Roinn Bonneagair Stormont go raibh póilíní ag tabhairt rabhadh do dhaoine gan taisteal fad is atá an rabhadh ómra i bhfeidhm.

  Dúirt sé: “Tá na rabhaidh seo (an Oifig Meitéareolaíochta) tar éis deireadh seachtaine an-fhliuch nuair a tharla tuilte cheana féin ar go leor bóithre.

  “Is cinnte go mbeidh tuilte níos áitiúla mar thoradh ar na coinníollacha fliucha leanúnacha ar thalamh sáithithe agus le leibhéil níos airde abhann. Is féidir go gcuirfí isteach ar thrácht, agus táthar ag iarraidh ar an bpobal a dturais a bhreithniú agus a bheith thar a bheith cúramach má tá gá le taisteal.

  Tiomáineann carr trí limistéar faoi uisce faoi dhroichead iarnróid agus traein ag dul thar a cheann, ar an A26 lasmuigh de shráidbhaile Moira i dTuaisceart Éireann. Pictiúr: PA Wire

  “D’fhéadfadh go mbeadh gá bóithre a dhúnadh nó srianta sealadacha a chur i bhfeidhm.”

  Dúirt Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann: “Beidh tuilleadh tuilte mar thoradh ar bháisteach throm leanúnach, agus iarraimid ar an bpobal céimeanna a ghlacadh chun an baol a laghdú.

  “Fan sa bhaile le do thoil nuair is féidir agus ná déan turais gan ghá. Más gá duit taisteal, cuimhnigh na coinníollacha atá i réim.

  “Laghdaigh do luas agus do thiomáint le cúram breise. D’fhéadfadh aerphleanáil a bheith mar thoradh ar uisce dromchla iomarcach, agus d’fhéadfadh gluaisteáin dul i bhfostú i gcúpla orlach d’uisce tuile. Is dócha go laghdófar an infheictheacht go mór.

  “Déan machnamh ar na rioscaí féideartha sula bhfágann tú. Ná cuir tú féin nó daoine eile i mbaol gan ghá.”

  Ar fud na Ríochta Aontaithe, tá níos mó ná 25 rabhadh tuilte eisithe ag an nGníomhaireacht Comhshaoil ​​roimh theacht Stoirm Ciarán Dé Céadaoin, agus d’eisigh Oifig na Meitéareolaíochta rabhaidh aimsire buí don bháisteach ó Luan go Déardaoin.

  Tá séideáin de 80msu indéanta feadh chósta theas Shasana, le 20 go 25mm de bháisteach ag súil ar fud limistéir theas agus thiar, ach d’fhéadfadh suas le 40 go 60mm os cionn talún níos airde, a dúirt an Oifig Meitéareolaíochta.

  Tugann an réamhaisnéiseoir le fios go bhféadfadh cur isteach ar bhóithre agus ar iompar poiblí a bheith mar thoradh ar an mbáisteach is déanaí agus d’fhéadfadh dul in olcas i gceantair atá buailte cheana féin i ndiaidh tuilte i ndiaidh Storm Babet.

  Dúirt Marco Petagna, meitéareolaí ón Oifig Meitéareolaíochta: “Tá rabhaidh éagsúla curtha i bhfeidhm againn ar fud na Ríochta Aontaithe le cúpla lá anuas, agus tá go leor eile á n-eisiúint le cúpla lá eile.

  “Is i dtreo oirthear na hAlban agus oirthuaisceart Shasana a bheidh an príomhfhócas sa lá nó dhó ina dhiaidh sin, áit a mbíonn rabhadh báistí buí go dtí 3am.

  “Beidh báisteach leanúnach suas ansin, agus ansin beidh an fócas do ceathanna troma ar fud codanna de dheisceart agus oirdheisceart Shasana agus deisceart na Breataine Bige chomh maith le codanna de Thuaisceart Éireann le roinnt cithfholcadh trom agus tobann.”

  Dúirt sé go rabhthas ag súil go mbeadh an Mháirt fós trína chéile ach go mbeadh sé níos ciúine sula dtiocfaidh gaotha troma agus tréimhsí báistí níos faide oíche Chéadaoin go Déardaoin agus Stoirm Ciarán ag teacht.

  “D’fhéadfadh séideáin 80 go 90 míle san uair a bheith ann i roinnt limistéar nochta theas. Is dócha gur stoirm uafásach í an ceann seo.”

  Dúirt Kate Marks, bainisteoir dualgas tuilte ag Gníomhaireacht an Chomhshaoil: “Iarraimid ar dhaoine fanacht sábháilte ar an gcósta agus cuimhneamh ar an-chúram a dhéanamh ar chosáin agus ar phromanáid an chósta.

  “Is féidir tuilte ar bhóithre ísle cois cósta freisin agus ní mór do dhaoine tiomáint trí uisce tuile a sheachaint, mar ní leor ach 30cm d’uisce reatha chun do charr a bhogadh.”

  Dúirt leas-phríomh-mheitéareolaí na hOifige Meitéareolaíochta, Chris Almond: “Is dócha go séideann gaotha a bhaineann le Stoirm Ciarán go 80msu feadh chósta theas Shasana, agus baol beag ann go bhfeicfidh siad 90msu in áit éigin, agus d’fhéadfadh séideadh suas le 50 nó 60msu níos faide ó thuaidh ó na gaotha. .

  “Tabharfaidh an córas doimhin ísealbhrú seo báisteach throm chomh maith go mórchuid den RA, ach táthar ag súil leis an mbáisteach is troime i gceantair theas agus thiar, le 20 go 25mm sách leathan ar fud an réigiúin ach d’fhéadfadh go mbeadh suas le 40 go 60mm os cionn talún níos airde. .

  “Titfidh báisteach throm agus leanúnach ar an talamh atá sáithithe cheana féin, rud a fhágann go mbeidh baol ann go mbeidh tuilleadh tionchair mar thuilte i gceantair atá ag streachailt cheana féin le glanadh suas ón mbáisteach trom atá feicthe againn le seachtain nó dhó anuas.”

  Share.