Tá an tAire Fuinnimh cáinte as €40m níos mó a chaitheamh ar an gcéad scéim chreidmheasa fuinnimh ná mar a bhí riachtanach trí theaghlaigh íseal-úsáide ar nós tithe folmha agus tithe saoire a áireamh.

  Rachaidh an scéim chreidmheasa athnuaite — a fógraíodh i mbuiséad mhí Dheireadh Fómhair — go díreach chuig 2.2m teaghlach i rith an gheimhridh.

  Cuirfear an creidmheas €150 i bhfeidhm ar bhillí teaghlaigh an 1 Nollaig, 2023, an 1 Eanáir 2024, agus an 1 Márta, 2024.

  D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé níos mó ama do theaghlaigh áirithe an creidmheas a fheiceáil ar a mbille mar gheall ar nádúr an timthrialla billeála dhá mhí le haghaidh leictreachais, tugadh rabhadh dó. Cuirfear na creidmheasanna i bhfeidhm go huathoibríoch, ní gá do theaghlaigh iarratas a dhéanamh orthu.

  Mar sin féin, i litir chuig Coiste Comhshaoil ​​an Oireachtais ag iarraidh go ndéanfaí grinnscrúdú réamhreachtúil ar an mBille um Chostais Leictreachais (Cuntas Leictreachais Intíre) Bearta Éigeandála 2023 a tharscaoileadh, deir an tAire Fuinnimh Eamon Ryan go bhfuil sé ag moladh “maoiniú a choinneáil siar ó theaghlaigh ísealúsáide leictreachais. , d’fhéadfadh suas le €40m a shábháil”.

  Sainmhíníonn an bille tithe ísealúsáide mar “cuntas leictreachais baile nach cuntas micrighiniúna é, a shainaithin oibreoir an chórais dáileacháin mar chuntas a bhfuil níos lú ná 150 cileavata leictreachais á chaitheamh i ngach tréimhse trí mhí sna ceithre thréimhse as a chéile de thrí. míonna a tharlaíonn sa tréimhse dar tosach an 1 Iúil 2022 agus dar críoch an 30 Meitheamh 2023”.

  I measc na dtithe ísealúsáide seo tá tithe saoire, tithe folamh agus dara háit, ach dúirt an Seanadóir de chuid Shinn Féin Lynn Boylan go bhféadfaí é seo a dhéanamh san atriall deireanach den scéim. Sa scéim chreidmheasa fuinnimh roimhe seo íocadh trí chreidmheas €200 le húinéirí tí agus deir Ms Boylan gur íocadh €40m breise amach as cuimsiú na dtithe go léir a d’fhéadfadh a bheith úsáidte ag na daoine is mó a raibh gá acu leo.

  Bhí an tUasal Boylan ag argóint roimhe seo i gcoinne cuimsiú dara tithe sa scéim creidmheasa fuinnimh, a sheol an Rialtas chun dul i ngleic le praghsanna arda fuinnimh a bhí ag tomhaltóirí.

  Dúirt seanadóir Shinn Féin go raibh an smaoineamh fréamhaithe i sonraí an Phríomh-Oifig Staidrimh a fuarthas amach go raibh sé indéanta tithe folmha agus tithe saoire a aithint bunaithe ar úsáid íseal leictreachais. D’ith thart ar 10% de chustaiméirí cónaitheacha níos lú ná 1,000 cileavata uair an chloig in 2020, codarsnacht iontach leis an tomhaltas airmheánach de 3,658 cileavata uair an chloig. Dúirt Ms Boylan:

  Trí thithe folmha agus tithe saoire a eisiamh, tá an Rialtas ag cinntiú nach bhfuil creidmheas á chaitheamh ar na daoine is lú a dteastaíonn sé uathu. Sa phróiseas, sábhálfaidh siad €40m. Dhiúltaigh an Rialtas go leanúnach m’iarrachtaí scéim chreidmheasa leictreachais níos spriocdhírithe a dhearadh mar scéim neamh-inoibrithe ach ar an dea-uair tá sé cruthaithe acu go raibh siad mícheart.

  “Cé go dtuigim go bhfuil an Rialtas ag aithint faoi dheireadh an leas a bhaineann le leasú polasaí Shinn Féin, is mór an díomá é gur thóg sé chomh fada orthu gníomhú.

  “D’fhéadfadh an tAire na mílte a shábháil anuraidh dá nglacfadh sé leis na leasuithe a rinneamar ar an reachtaíocht ar na hócáidí ar fad roimhe seo.

  “Cé go raibh Eamon Ryan gnóthach ag gearradh billí úinéirí tithe saoire, d’fhéadfadh sé a bheith ag tiomáint níos mó acmhainní chun bochtaineacht fuinnimh a mhaolú ina ionad sin. Arís eile, léiríonn na Glasaigh a gcuid dathanna fíor dúinn.”

  Dhiúltaigh urlabhraí don Aire Eamon Ryan freagra a thabhairt ar thuairimí Ms Boylan,

  Share.