Gabhadh déagóir tar éis ionsaí sa Nás, Co. Chill Dara, tráthnóna Dé Máirt, a d’fhág triúr déagóirí eile san ospidéal.

  Tharla an eachtra thart ar 10.45pm i gceantar Shráid an Chalaidh/Radharc an Chuain sa Nás. Bhí roinnt daoine páirteach ann.

  Tógadh triúr déagóir fireann go dtí Ospidéal Ginearálta an Náis. Creidtear nach bhfuil a gcuid gortaithe bagrach don bheatha.

  Ar an gCéadaoin, ghabh gardaí déagóir fireann maidir leis an eachtra seo.

  Tá sé faoi choinneáil faoi Alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil 1984, ag stáisiún na nGardaí i gCo. Chill Dara.

  “Tá imscrúduithe ar siúl,” a dúirt urlabhraí de chuid an Gharda Síochána.

  Rinne Gardaí sa Nás achomharc ar aon duine a bhfuil eolas acu teacht chun tosaigh.

  Iarrtar ar aon duine a bhí i gceantar Shráid an Chalaidh/Radharc an Chuain idir 10pm agus 11pm tráthnóna Dé Máirt agus a bhfuil píosaí scannáin ceamara (daischeamara san áireamh) acu é a chur ar fáil do ghardaí imscrúdaithe.

  Iarrtar ar aon duine a bhfuil eolas acu teagmháil a dhéanamh le Stáisiún Garda an Náis ar 045 884300, Líne Rúnda na nGardaí ar 1800 666 111, nó aon stáisiún Garda.

  Share.