Beidh an plean atá le teacht chun uiscebhealaí na hÉireann a bhainistiú ina thástáil ar rún an Rialtais dul i ngleic le truailliú “do-ghlactha” lochanna agus aibhneacha, a dúirt grúpaí comhshaoil.

  Dúirt an Líonra Uisce Inbhuanaithe (Eala), atá comhdhéanta de 25 grúpa comhshaoil ​​náisiúnta agus áitiúil ar nós An Taisce, Coastwatch, agus Fóram Comhshaoil ​​Chorcaí, go bhfuil na leibhéil truaillithe ag dul isteach i lochanna, in aibhneacha agus i limistéir farraige na hÉireann “ina mbaol tromchúiseach do gnáthóga íogaire agus do shláinte an phobail”.

  Dúirt an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​(EPA) an tseachtain seo nár éirigh le Uisce Éireann, ar a dtugtaí Uisce Éireann, dul i ngleic le truailliú ag cuid de na haibhneacha, inbhir, locha agus uiscí cósta is suntasaí.

  Níor chomhlíon cóireáil fuíolluisce ag 15 limistéar uirbeach mór, Baile Átha Cliath san áireamh, caighdeáin chomhshaoil ​​an AE, agus scaoileann 26 baile agus sráidbhaile séarachas amh gach lá toisc nach bhfuil siad nasctha le hionaid chóireála.

  Séarachas amh ó choibhéis 54,000 duine atá fós scaoilte isteach sa timpeallacht gach lá, a dúirt an EPA.

  Dúirt Uisce Éireann gur infheistíodh breis is €450m ar chóireáil fuíolluisce in 2022, an caiteachas bliantúil is airde go dtí seo, mar go ndírítear ar réimsí tosaíochta maidir le séarachas amh ag dul isteach in aibhneacha, locha, san fharraige, agus suíomhanna atá aitheanta ag Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa faoin Dramhaíl Uirbeach. An Treoir um Chóireáil Uisce.

  Dúirt Swan go raibh an Plean Bainistíochta Abhantraí atá le teacht criticiúil anois.

  Nochtfar Pleananna Bainistíochta Abhantraí na hÉireann i dtimthriallta sé bliana, agus tabharfaidh an ceann is déanaí suas go dtí spriocdháta 2027 an AE é.

  Tá an plean abhainn is déanaí á ullmhú, dar leis an Roinn Tithíochta.

  Tá an Bhruiséil ag éirí mífhoighneach le hÉirinn, ag rá léi dul ar aghaidh leis an bplean a fhoilsiú chomh gairid leis an mhí seo caite.

  Dúirt an Coimisiún Eorpach go raibh sé ag iarraidh ar Éirinn agus ar sheacht mballstát eile an t-athbhreithniú ar a bPleananna Bainistíochta Abhantraí a thabhairt chun críche mar a theastaíonn faoin gCreat-Treoir Uisce.

  Éilíonn an treoir go sroichfidh gach uisce intíre agus cósta stádas maith ar a laghad faoi 2027 ar a dhéanaí.

  Dúirt comhordaitheoir na healaí, Sinéad O’Brien: “Is saincheist shuntasach do bhreis agus 200 dár n-aibhneacha, lochanna agus bánna do dhoirteadh séarachais a ndearna an EPA measúnú orthu mar rud míshláintiúil. Ach níl aon ghealltanas againn ón Rialtas a chinntiú go ndéanfar an chéad infheistíocht eile de chuid Uisce Éireann Tá gníomhartha soiléire sa phlean chun stop a chur leis an truailliú seo.

  “Caithfidh siad an cor do-ghlactha seo a leigheas trí na bearta seo a chur san áireamh ina bplean do bhainistiú uiscí intíre agus cósta na hÉireann, an Plean Bainistíochta Abhantraí, atá le foilsiú i mbliana.

  Cé go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta ar scaoileadh séarachais amh, níl sé inghlactha go bhfuil séarachas amh agus droch-chóireáilte fós á scaoileadh isteach inár n-aibhneacha, lochanna agus farraigí.

  “Tá sé ag truailliú ár dtimpeallacht uisce agus ag cruthú riosca tromchúiseach do ghnáthóga íogaire agus do shláinte an phobail.”

  Níor cheart go mbeadh ar fhiadhúlra uisce luachmhar agus ar shláinte an phobail fulaingt ó iarmhairtí dochracha bonneagar fuíolluisce gann-acmhainní a thuilleadh, a dúirt sí.

  “Caithfidh an Rialtas a chuid freagrachtaí i leith an chomhshaoil ​​agus sláinte an phobail a ghéarú agus a chomhlíonadh. Beidh an Plean Bainistíochta Abhantraí atá le teacht ina thástáil féachaint an bhfuil siad sásta é sin a dhéanamh.”

  Share.