Tá méadú tagtha ar an éileamh ar sheirbhís náisiúnta abhcóideachta a thacaíonn le daoine fásta breacaosta agus leochaileacha, le 350 duine “gan fasach” ar a liosta feithimh.

  Fuair ​​Sage Advocacy an líon atreoruithe is airde riamh sa tríú ráithe den bhliain seo ag 649, ó bunaíodh den chéad uair é breis agus naoi mbliana ó shin.

  Ag labhairt dó ag an gcéad Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chosaint Aosach ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath Dé hAoine seo caite, dúirt stiúrthóir feidhmiúcháin cúnta Sage, Bibiana Savin, go bhfuil abhcóidí den sórt sin imithe ó “gurb iad na cinn nach dteastaíonn uathu go dtí an t-éileamh sin”.

  “Is é an misean atá againn ná cearta agus dínit daoine fásta leochaileacha a chur chun cinn, a chosaint agus a chosaint,” a dúirt sí. “Beidh ár bhfócas i gcónaí ag soláthar seirbhíse do dhaoine scothaosta.

  “Tacaíonn muid leis an duine a dtuairimí a nochtadh faoi chinneadh a théann i bhfeidhm ar a shaol. Éistimid lena scéal. Cabhraímid leo oibriú trí na roghanna atá ar fáil acu. Mínímid na hiarmhairtí dóchúla a bheidh ag gach ceann dá roghanna agus tugaimid tacaíocht dóibh chun rogha a dhéanamh.”

  Chuala an chomhdháil ó chainteoirí iolracha a dúirt go bhfuil gá le cosaint reachtaíochta níos fearr do dhaoine fásta a d’fhéadfadh a bheith i mbaol mí-úsáide, agus chun cultúr a chruthú ina mbraitheann siad gur féidir tacú leis.

  Dúirt an taighdeoir neamhspleách Michael Browne leis an lucht freastail, mar shampla, “gur cheart go mbeadh an chosaint chéanna ag daoine fásta atá i mbaol a bhfuil cónaí orthu i gcásanna leochaileacha agus atá ag leanaí faoin reachtaíocht um chosaint leanaí.”

  Dúirt Yongjie Yon, oifigeach teicniúil ar aosú ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, go n-aimsíonn duine as gach seisear daoine scothaosta mí-úsáid gach bliain agus go gcaithfidh tíortha dul i ngleic leis an bhfadhb.

  Ag an imeacht a d’eagraigh Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, chuir Iníon Savin roinnt samplaí ar fáil freisin inar ghlac an eagraíocht le tacaíocht a thabhairt.

  Rinne sí cur síos ar chás Sheáin*, a atreoraíodh ag duine dá ghaolta. Dúirt Ms Savin go raibh imní ann maidir le “tionchar míchuí” óna bhean chéile. Bhí roinnt riochtaí ar John agus bhí sé lag go leor. Tógadh a ghuthán uaidh agus dínascadh an líne, mar go raibh a bhean chéile ag beartú bogadh thar lear.

  “Bhí cásanna againn ina raibh an fhoireann chúraim ag iarraidh teacht ar an teach chun cuairt a thabhairt air agus diúltaíodh rochtain dóibh, nó i gcásanna áirithe bhí drochíde fisiciúil nó briathartha óna bhean chéile i leith na ngairmithe a bhí ag iarraidh teacht air,” a dúirt sí.

  Ar dtús, bhí drogall ar Sheán cinneadh a dhéanamh a rachadh i gcoinne an méid a dúirt a bhean chéile leis, ach go mall thosaigh sé ag labhairt leis an abhcóide faoina raibh ag tarlú sa bhaile.

  Chuir a bhean ina luí air maoin a bhí ina seilbh acu i ndlínse eile a dhíol agus cheannaigh sí réadmhaoin eile ina hainm féin amháin.

  “Ghlac sí na cártaí creidmheasa agus na cuntais reatha go léir agus ní raibh aon rochtain aige ar a airgeadas a thuilleadh,” a dúirt Iníon Savin. “Thuig muid go raibh an-eagla air go n-iarrfaí air bogadh go tír eile agus níor theastaigh uaidh é sin a dhéanamh i ndáiríre.”

  Bhí Seán nasctha ansin le haturnae agus cuireadh socruithe i bhfeidhm chun cuntas bainc nua a oscailt dó féin ina ainm féin.

  Dúirt sí: “Tá sé fós go sona sásta sa teach altranais agus mar sin bhíomar in ann tacú leis cinneadh a chur i bhfeidhm a raibh sé de mhisneach aige é féin a dhéanamh ar deireadh.”

  *Athraíodh ainmneacha

  Share.