Tá sé molta ag Comhthionól na Saoránach ar Dhrugaí go n-athrófaí dlíthe reatha na hÉireann a dhéanann coiriúlacht ar dhaoine atá i seilbh drugaí le haghaidh úsáide pearsanta.

  Tá na comhaltaí díreach tar éis vótáil i gcoinne an “status quo” a choinneáil, .i. an reachtaíocht reatha a choinneáil a dhéanann coiriú ar shealbhú drugaí.

  Tá siad anois ag cur tús le plé agus vótáil ar na roghanna eile dlíthiúla atá le moladh.

  Vótáil tromlach suntasach — thart ar 85% — i gcoinne an status quo a choinneáil, agus vótáil 11 acu chun aontú leis an status quo a choinneáil.

  Níl sé soiléir fós an bhfuil an tionól i bhfabhar deireadh a chur leis na dlíthe go hiomlán, mar is é an chéad rogha don status quo atá á scrúdú acu ná cur chuige teoranta atreoraithe sláinte.

  Faoin seo, fanann an dlí mar atá, ach tarchuirtear iad siúd atá i seilbh chuig idirghabháil sláinte ar feadh uair amháin, b’fhéidir dhá uair

  Bhunaigh an Rialtas an tionól, a bhfuil 99 ball aige, le scrúdú a dhéanamh ar reachtaíocht, ar bheartais agus ar sheirbhísí drugaí.

  Ag an séú cruinniú agus an cruinniú deiridh an deireadh seachtaine seo, thosaigh an tionól ag vótáil ar an méid a dúirt cathaoirleach an tionóil Paul Reid gurbh iad na saincheisteanna “is mó agus is casta” ar dtús – na dlíthe maidir le seilbh drugaí.

  Is sainchomhartha i réimse an bheartais drugaí in Éirinn é an moladh bogadh ar shiúl ó shealúchas drugaí a choiriúlacht, cé nach bhfuil aon tábhacht phraiticiúil leis láithreach.

  Beidh moltaí an tionóil mar chuid de thuarascáil a chuirfear faoi bhráid an Rialtais agus an Oireachtais i mí na Nollag le haghaidh tuilleadh breithnithe agus scrúdaithe.

  Sular thosaigh an vótáil, dúirt rúnaí an tionóil Cathal O’Regan go raibh cúig rogha dlí á mbronnadh ar chomhaltaí:

  • Status quo (an reachtaíocht choiriúil reatha a choinneáil);
  • Atreorú na sláinte;
  • Cur chuige cuimsitheach bunaithe ar shláinte;
  • Caoinfhulaingt (díchoiriúnú);
  • Dlisteanú.

  Dúirt sé mura mbeadh comhaontú soiléir ann maidir le haon rogha amháin, go bhféadfadh baill múnla hibrideach a mholadh freisin, ina bhféadfaí, mar a mholtar, le cannabas a chóireáil ar bhealach difriúil le drugaí eile.

  Tar éis vótáil gan an status quo a choinneáil, tá feisirí ag dul trí na roghanna eile ina n-aonar anois agus tá an vótáil ag leanúint ar aghaidh.

  Roimh an vótáil, bhí roinnt ceisteanna ó fheisirí faoin bpróiseas agus an bhféadfaidís roghanna a mholadh do bhearta neamhchoiriúla breise fiú dá vótáil siad an status quo a choinneáil.

  Dúirt an tUasal O’Regan go bhféadfadh siad, lena n-áirítear leathnú:

  • Tionscadail phíolótacha reatha mar Scéim Atreoraithe Cúirte Chorcaí;
  • An Chúirt Drugaí i mBaile Átha Cliath;
  • Scéim rabhadh daoine fásta an Gharda Síochána thar gach druga a bheith i seilbh cannabas;
  • Scéim rabhaidh d’aosaigh thar chiontóirí céaduaire chun athchiontóirí.

  Níos luaithe freisin, dúirt an tUasal Reid go mbeadh ar chomhaltaí an tionóil cinneadh a dhéanamh an dteastaíonn “éabhlóid nó réabhlóid” uathu maidir le dlíthe drugaí, nó an raibh siad ag iarraidh an “status quo” a choinneáil, arb é atá i gceist leo seilbh drugaí a choiriúlú.

  Dúirt sé leis na baill go raibh na “cinntí ar fad idir lámha agaibh” agus dúirt sé gur ábhar a bhí le breithniú acu ná conas “na moltaí is fearr a dhéanamh a d’fhéadfadh tarraingt sa rialtas agus is féidir a chur i bhfeidhm”.

  Ghlac sé leis go bhféadfadh go leor glaonna dúshlánacha a bheith ann a chaithfidh siad a dhéanamh.

  Sheas beirt bhall den tionól agus d’eisigh siad imní, duine amháin maidir leis an bpróiseas tionóil agus an dara ceann faoi thuairimí sna meáin ón tionól go mbeadh díchoiriú de chineál éigin á mholadh.

  Dúirt ball amháin go bhfaca sí tuairiscí sna meáin ag rá go vótálfadh an tionól ar son an díchoiriúnaithe, agus dúirt sé nach raibh fadhb ar bith aici le cibé cinneadh a dhéanfadh an tionól – fad is a rinneadh é ar bhealach “trédhearcach agus daonlathach”.

  I bhfianaise na dtuairiscí sna meáin, dúirt sí go raibh “an-imní” uirthi faoin bhfíorchuspóir a bhain leo a bheith ann agus gur shíl sí an raibh siad “ag cur amú ama agus fuinnimh” agus airgead na gcáiníocóirí.

  Dúirt an tUasal Reid go raibh a imní “réasúnta” agus go raibh daoine éagsúla ag iarraidh tionchar a imirt ar imeachtaí, ach chuir sé béim ar na vótaí a bhí ina lámha.

  Dúirt an dara comhalta gur “tionól bainistithe” a bhí ann le toradh réamhchinnte, rud a dúirt sí nár léirigh na comhaltaí ach plean an Rialtais.

  Dúirt sí nach bhféadfadh sí “próiseas neamhdhaonlathach agus neamh-thrédhearcach” a thacú.

  Dúirt an tUasal Reid nár aontaigh sé lena tuairimí agus chuir sé síos orthu mar “éilimh gan bhunús”.

  Rinne sé conspóid maidir le haon mholtaí go raibh “ionracas mé féin nó an rúnaíocht i gceist” agus dúirt sé nach raibh aon phlé aige leis na hairí faoin bpróiseas.

  “Níor ghlac mé ról mar ‘dhuine dearfach’ do dhuine ar bith agus is féidir liom ionracas an phróisis a chinntiú do gach duine,” a dúirt sé.

  Share.