D’iarr an ceardchumann múinteoirí meánscoile is mó sa tír ar an Roinn Oideachais “bogadh go tapa” chun comhairle phraiticiúil a sholáthar do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí ar úsáid shábháilte, eiticiúil agus éifeachtach AI chun tacú le teagasc agus foghlaim.

  Thug Cumann Meánmhúinteoirí na hÉireann (ASTI) foláireamh nach féidir le hÉirinn a bheith ina “laggard” maidir le comhairle a chur ar mhúinteoirí ar na rioscaí agus na deiseanna a bhaineann le húsáid AI sa seomra ranga.

  Tá doiciméadú nuashonraithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) a bhaineann le hobair chúrsa do na scrúduithe Stáit chun treoracha a bhaineann le hábhar ginte ag AI Systems a chur san áireamh.

  Léiríonn an treoir ón CSS go ndéileálfar le haon ábhar a ghintear trí chórais AI ar an mbealach céanna le haon ábhar eile nach bhfuil ginte ag an iarrthóir féin.

  Má chuirtear san áireamh é gan é a lua mar obair chóras AI, measfar bradaíl a bheith mar thoradh air, rud a d’fhéadfadh go gcaillfí na marcanna go léir don chomhpháirt obair chúrsa.

  Dúirt urlabhraí do CSS, chun sláine an phróisis scrúdaithe a choinneáil agus cothrom na féinne a chinntiú, go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit chun a chinntiú go bhfuil an obair chúrsa barántúil.

  Dúirt siad nach mór an obair chúrsa a dhéanamh faoi mhaoirseacht an mhúinteora ranga a fhéadfaidh a bheith in ann a dheimhniú gur obair an iarrthóra féin atá sa obair.

  Dúirt an t-urlabhraí freisin, i gcás ina bhfuil aon ábhar a ghineann córais AI san áireamh in aighneacht obair chúrsa agus go bhfuil sé luaite nó tagairt i gceart, nach mbronnfar creidiúint ar bith ar an ábhar sin féin.

  “Ní féidir creidmheas a bhronnadh ach as úsáid éifeachtach an ábhair seo chun tacú le nó chun obair an iarrthóra féin a fhorbairt. Is é seo an cleachtas seanbhunaithe a bhfuil feidhm aige cheana féin maidir le hábhar luaite a chuimsiú, (bíodh sé ina théacs, ina n-íomhánna, nó ina fhoirmeacha eile d’ábhar,) cruthaithe ag údair daonna,” a dúirt siad.

  Dúirt urlabhraí ón ASTI go bhfuil tionchar bunathraithe cheana féin ag AI ar chórais oideachais ar fud an domhain agus go bhfuil sé “fíorthábhachtach” go gcuirfeadh an Rialtas ceannaireacht ar fáil ar an gceist.

  “Thug Tuarascáil de chuid UNESCO le déanaí foláireamh go bhfuil sé deacair do scoileanna agus do chórais oideachais níos leithne a bheith ar an eolas faoi luas agus nádúr na n-athruithe atá ar siúl mar gheall ar luas tapa an athraithe sa teicneolaíocht.

  “Ní féidir le hÉirinn a bheith laggardúil maidir le comhairle a sholáthar do mhúinteoirí ar na rioscaí agus na deiseanna a bhaineann le húsáid AI sa seomra ranga. Tá múinteoirí agus daltaí ag triail le AI ar fud na réimsí ábhar go léir cheana féin,” a dúirt siad.

  An mhí seo caite, cuireadh na pleananna chun measúnú múinteoir-bhunaithe a thabhairt isteach mar chuid d’athchóiriú scrúduithe na hArdteistiméireachta ar leataobh mar gheall ar imní faoi thionchar AI.

  Chuir Aontas Múinteoirí Éireann (TUI) fáilte roimh an mbeart a dúirt go bhfuil i bhfad níos mó taighde ag teastáil chun na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann leis an réimse AI atá ag forbairt go tapa a fhiosrú.

  Share.