Tá líon na gcúramóirí altrama sa tír ag titim i gcónaí mar gheall ar easpa tacaíochta agus cúnaimh airgeadais, a dúirt acadóir mór le rá, ag an am céanna go bhfuil an t-éileamh is mó ar shocrúcháin ag an gcóras cúraim.

  Figiúirí a scaoileadh chuig an Scrúdaitheoir Gaeilge Léirigh gur thit líon na gcúramóirí altrama ó 4,384 in 2017 go 3,941 i mí Eanáir na bliana seo, in ainneoin ardú ar líon na leanaí a bhfuil cúram altramais de dhíth orthu.

  Léiríonn figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh i mí Eanáir 2023, go raibh níos mó ná 5,000 leanbh faoi chúram an Stáit.

  Mar gheall ar an laghdú ar líon na gcúramóirí altrama tá leanaí á gcur in ionaid chónaithe, rud atá i bhfad níos costasaí don Stát.

  Léiríonn figiúirí go gcosnaíonn socrúchán cónaithe amháin €306,624 in aghaidh na bliana ar an Stát — agus cosnaíonn socrúchán cúraim altramais le teaghlach €16,896 in aghaidh na bliana.

  Dúirt an Dr Danielle Douglas, léachtóir le cúram sóisialta in Ollscoil Teicneolaíochta Oirdheisceart Phort Láirge agus taighdeoir cúram altrama, nach bhféadfadh sí a thuiscint cén fáth nach raibh an Stát ag infheistiú sa chóras cúraim.

  Dúirt sí leis an Scrúdaitheoir Gaeilge: “D’fhéach mo staidéar PhD ar an tionchar atá ag caidreamh agus timpeallacht ar fhéiniúlacht leanaí agus daoine óga faoi chúram altramais.”

  Ceann de na príomhthorthaí a d’eascair as an staidéar ná nár cailleadh tionchar na hoibre a dhéanann cúramóirí altrama ar na daoine óga, a bhí feasach go maith ar na roghanna eile a d’fhéadfadh a bheith ann.

  “Seo é an difríocht a dhéanann cúramóirí altrama agus a dteaghlaigh. Tá aithne agam air ó mo thaithí féin agus mé ag fás aníos i gcúram. Agus cé gur cinnte gur céim sa treo ceart iad na bearta atá leagtha amach sa bhuiséad a bhfuiltear ag súil leis le fada, tá gá le níos mó a dhéanamh chun ligean do theaghlaigh leanúint leis an difríocht sin a dhéanamh”.

  Tá cúramóirí altrama le méadú ar a liúntas an bhliain seo chugainn mar thoradh ar Bhuiséad 2004 — an chéad ardú ar an íocaíocht ó 2009.

  Dúirt iarchúramóir altrama, áfach, go bhfuil sé “an-imní” nach dtarlóidh an t-ardú iomlán de €75 ar an liúntas go dtí mí na Samhna na bliana seo chugainn.

  Tá Janice Culley mar chuid den ghrúpa Gluaiseacht 4 Athrú i gCúram Altrama Dúirt sí go raibh díomá ar an ngrúpa leis na bearta a nochtadh i mBuiséad 2024.

  Faoi láthair, tá dhá ráta seachtainiúla de liúntais chúram altramais ann. Is íocaíocht de €325 in aghaidh na seachtaine é ceann amháin do leanaí suas go 12 bhliain d’aois. Méadófar é seo go €400 an bhliain seo chugainn.

  Ardófar an íocaíocht €352 do leanaí 12 bhliain d’aois agus níos sine go €425 in aghaidh na seachtaine in 2024.

  ‘Tá líon na gcúramóirí altrama ag dul i laghad agus tá leanaí faoi chúram ag dul suas agus tá an spirt pobail i mbaol titim amach.’ Comhad pictiúr

  Dúirt Ms Culley go raibh an méadú “thar téarma” agus go bhfuil bliain ró-fhada do theaghlaigh fanacht go dtabharfar na bearta isteach.

  “Ní thuigim cén fáth nár cuireadh i bhfeidhm láithreach é” a dúirt sí leis an Scrúdaitheoir Gaeilge.

  “Mar ghluaiseacht bhuaileamar leis an Aire Leanaí Roderic O’Gorman faoi seo agus chuireamar páipéar réamhbhuiséid isteach.

  Bhí páipéar réamh-bhuiséid curtha isteach ag an ngrúpa Movement 4 Change in Altrama ag éileamh ardú íocaíochta de €150.

  “Ní hamháin go dtugann tú do chuid ama saor in aisce, ach is é do theach, do charr, do chostais leighis freisin.

  Tá go leor leanaí i mbaol anois mar níl aon áit ann dóibh.

  “Tá líon na gcúramóirí altrama ag dul i laghad agus tá leanaí faoi chúram ag dul suas agus tá an spiorad pobail i mbaol titim amach.

  “Braithim go bhfuil brú orainn, an iomarca uaireanta agus nár cheart dúinn a bheith mar rogha éasca nuair a thagann sé le moill.

  “Is córas an-chothromaithe é an córas cúramóirí altrama cheana féin agus teastaíonn níos mó tacaíochta uaidh agus níos mó daoine atá sásta teacht ar bord”.

  Stop Ms Culley den altramú trí mhí ó shin tar éis 30 bliain, agus le linn an ama sin fuair sí 58 socrúchán ón gcóras cúraim.

  “Tá m’fhear céile Brian agus mé féin sna 70í anois,” a dúirt sí. “Táim ag teacht air, ó dhuine atá ag fágáil an chórais agus ag súil le daoine óga a fheiceáil ag teacht isteach.

  “Ba mhaith liom an córas a dhéanamh níos fusa agus níos tarraingtí do dhaoine nua le teacht isteach in ionad daoine atá ag imeacht.

  Ba mhaith liom go ndéanfaí athchóiriú iomlán ar an gcóras cúraim altrama agus go gcuirfí struchtúir níos fearr i bhfeidhm do chúramóirí atá ag tabhairt aire do chuid de na leanaí is leochailí in Éirinn.

  “Sílim gurb é an rud atá le tarlú ná go gcaithfear níos mó airgid a chur isteach sa teaghlach altrama, ionas go mbeidh sé d’acmhainn ag daoine altramas a dhéanamh mar nach féidir leo anois agus is é sin mar gheall ar an struchtúr atá air.

  “Clúdaíonn an liúntas riachtanais an linbh mar sin níl aon rud fágtha do riachtanais an teaghlaigh altrama”.

  “Ní bheadh ​​go leor teaghlach riamh in ann altramú a dhéanamh dá mba mhian leo mar níl acmhainn acu ach morgáiste le trí sheomra. Chun altramú a dhéanamh bheadh ​​ceithre sheomra ag teastáil uait. Tá a seomra féin ag teastáil ón leanbh,” a dúirt Iníon Culley

  “Níl aon rud ann chun cabhrú leat le morgáiste agus tú ag altramú, níl aon rud ann le haghaidh pinsin”.

  Dúirt Ms Culley nach soláthraíonn áiteanna cónaithe an cineál céanna caidrimh is féidir le teaghlach altrama.

  “Tá siad ag glacadh an iomarca den bhuiséad cúram altrama ó Tusla freisin, mar sin is caighdeán dúbailte é.”

  Ní thairgtear pinsean freisin do chúramóirí altramais in ainneoin a ranníocaíochta don tsochaí.

  “Má bhíonn ar thuismitheoir amháin sa teaghlach altrama fanacht sa bhaile chun aire a thabhairt don teaghlach altrama caithfidh siad dul i dtrioblóid mar nuair a bheidh a dtréimhsí cúraim baile ídithe, ní bhfaighidh siad aon chreidmheas eile dá bpinsean, mar sin nuair Baineann sé le héileamh an phinsin, ní bhíonn siad in ann,” a dúirt an tUasal Culley.

  I ráiteas, dúirt an Roinn Leanaí: “Bhí sé mar thosaíocht ag an Aire méadú suntasach a bhaint amach ar an liúntas cúram altrama i mbuiséad na bliana seo chun tacú leis an ról ríthábhachtach atá á dhéanamh ag cúramóirí altrama.

  “Mar atá leagtha amach i mBuiséad 2024, ón 1 Eanáir 2024 beidh ardú €25 in aghaidh na seachtaine ar rátaí an liúntais chúraim altrama, suas le €350 in aghaidh na seachtaine do leanaí faoi 12 bliana d’aois agus €377 sa tseachtain dóibh siúd atá os cionn 12. An cúram altrama Méadófar an liúntas tuilleadh i mí na Samhna 2024, suas le €400 in aghaidh na seachtaine do leanaí faoi 12 bliana d’aois agus €425 sa tseachtain dóibh siúd atá os cionn 12 bhliain d’aois.

  “Ciallaíonn na harduithe seo go bhfaighidh cúramóirí altrama breis agus €1,700 de mhaoiniú breise in aghaidh an linbh le linn 2024, arb ionann é agus €300 breise in aghaidh na míosa faoi dheireadh 2024 do gach leanbh atá curtha leo, i gcomparáid leis an liúntas reatha.

  “Chomh maith leis an méid thuas, íocfar seachtain dhúbailte den liúntas cúraim altrama freisin ag na rátaí reatha le cúramóirí altrama roimh dheireadh 2023. Bainfidh cúramóirí altrama leas freisin as íocaíocht sochair linbh dhúbailte i leith gach linbh altrama cháilithigh. , atá le híoc roimh dheireadh na bliana seo.

  “Tuigeann an tAire an díomá i measc cúramóirí altrama nach dtiocfaidh an t-ardú iomlán ar an liúntas cúraim altrama i bhfeidhm go dtí Samhain 2024.

  “Mar sin féin, i bhfianaise an iomad éileamh iomaíoch ar chistí teoranta an Stáit, lena n-áirítear ó bhuiséad Tusla agus ó fhreagrachtaí eile laistigh de shainchúram na Roinne, b’éigean comhréiteach riachtanach a dhéanamh.

  Share.