Tá taifead cúrsa nua socraithe ag buaiteoir 2023 maratón Irish Life Dublin, tar éis dó an rás 26.2 míle a rith i mbáisteach trom i díreach os cionn dhá uair an chloig.

  Thrasnaigh Kemal Husen an líne chríochnaithe i dhá uair, sé nóiméad, agus 52 soicind.

  Is é seo an dara huair don Aetóip páirt a ghlacadh sa rás, an 20-bliain d’aois knocked níos mó ná nóiméad amháin as a chuid is fearr pearsanta ó níos luaithe i mbliana.

  Deir na heagraithe gur ghlac Husen smacht ar an rás tar éis 10 míle, ag cloí díreach taobh thiar den pacemaker go dtí gur éirigh sé 30k.

  Ag labhairt dó ina dhiaidh dúirt sé go raibh an-áthas air lena léiriú: “Táim an-sásta. Ní raibh mé ag súil le rith an uair seo”.

  Níor chuir na coinníollacha fliucha lena n-áirítear roinnt doirteadh trom ar an Domhnach isteach ar an 22,500 rannpháirtí sa 42ú Maratón i mBaile Átha Cliath. Pictiúr: Stephen Collins

  Chuir breis is 22,500 duine isteach sa rás, seo an 42ú bliain agus ceann de na comórtais is mó sa tír.

  Bhí trí dhoirteadh trom nuair a thosaigh an rás ar maidin agus cuirtear síos ar an aimsir i mBaile Átha Cliath don chuid eile den lá a bheith scamallach agus fliuch le ceo ag fanacht.

  Sa dara háit sa mharatón bhí Geofrey Kusuro ó Uganda a chríochnaigh i dhá uair an chloig, deich nóiméad, agus 45 soicind.

  Cé go raibh Sorome Negash na hAetóipe ar an gcéad mná trasna na líne i dhá uair an chloig, sé nóiméad is fiche, agus 22 soicind.

  Dúirt sí “Táim an-sásta. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Maratón Bhaile Átha Cliath as an deis seo a thabhairt dom, go raibh maith agat ó bhun mo chroí”.

  Chríochnaigh Joan Kipyatich ón gCéinia sa dara háit (2:27.04), agus d’éirigh le Genet Abdurkadir ón Aetóip ceann is fearr pearsanta a dhéanamh chun an líne a thrasnú sa tríú háit.

  Ba é Stephen Scullion ó Clonliffe Harriers AC in dhá uair, aon nóiméad déag, agus 51 soicind an chéad Éireannach a chríochnaigh an rás agus an teideal náisiúnta a éileamh. Chríochnaigh sé sa dara háit i rás 2019, agus é ag dul go dtí an podium dúirt sé “Obair lae an-mhaith a bhí ann, táim thar a bheith sásta leis. Nuair a bheidh an obair curtha isteach agat san oiliúint tuigeann tú go mbeidh sé ceart go leor nuair a éiríonn sé dian.” Ba é an dara maratón náisiúnta d’fhear Cluain Liffe é.

  Cé gur bhuaigh Ann Marie McGlynn ó AC Leitir Ceanainn an teideal náisiúnta mar na chéad mhná Éireannacha trasna na líne i dhá uair, tríocha ceathair nóiméad, agus 13 soicind.

  Bhí duine 43 bliain d’aois mothúchánach tar éis an rása agus dúirt sé, “Bhí scríofa agam ar mo lámh ‘is é inniu mo lá’ agus chreid mé é ar feadh na seachtaine. Bhí a fhios agam go raibh post le déanamh agam is cuma cé a bhí sa rás. Bhí plean ag Mise agus Emmet (Dunleavy, cóitseálaí) agus níor athraigh sé riamh. Rinneamar é.” Sa rás cathaoir rothaí ba é Patrick Monahan a bhuaigh a sheachtú Marat Bhaile Átha Cliath

  Bhí áthas ar bhaill fhoireann ‘Rith le Darren’, Andy, Wayne, Keith, Joe, Ciarán, Martin, agus Stephen, tar éis dóibh maratón saol na hÉireann Baile Átha Cliath 2023 a chríochnú. Pictiúr: Stephen Collins
  Bhí áthas ar bhaill fhoireann ‘Rith le Darren’, Andy, Wayne, Keith, Joe, Ciarán, Martin, agus Stephen, tar éis dóibh maratón saol na hÉireann Baile Átha Cliath 2023 a chríochnú. Pictiúr: Stephen Collins

  ar theideal.

  Ag an líne tosaigh inniu, bhronn Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Daithí de Róiste Bonn an Ardmhéara ar Rita Casey, faighteoir fiúntach.

  Fuair ​​Rita os cionn 40 ainmniúchán ó theaghlach agus óna cairde don ghradam seo: tar éis di dul i ngleic le hailse chéim a ceathair agus a triúr iníonacha á dtógáil aici.

  Tá Rita, reathaí díograiseach, agus ball den Gharda Síochána, ag rith a cúigiú huair do Maratón Bhaile Átha Cliath ar mhaithe le hOspís Mhaigh Eo/Ros Comáin Ba mhór an onóir d’Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, Daithí de Róiste an bonn a bhronnadh ar Rita Casey:

  “Is éard atá i gceist le Bonn an Ardmhéara a bronnadh ag Maratón Bhaile Átha Cliath ná ómós a thabhairt do dhaoine aonair a léirigh fíor-athléimneacht agus diongbháilteacht, agus is eiseamláir é sin do Rita. In ainneoin a cuid deacrachtaí sláinte pearsanta féin, tá sí ag rith Maratón Bhaile Átha Cliath Irish Life chun airgead a bhailiú d’Ospís Mhaigh Eo/Ros Comáin, is gníomh fíor laochais é sin”.

  Cuireadh tús leis an rás i gCearnóg Mhic Liam i lár chathair Bhaile Átha Cliath, agus cuireadh trí Pháirc an Fhionnuisce é, chomh maith le hInse Chór, Tír an Iúir agus Cearnóg Mhuirfean.

  Tá atreorú tráchta i bhfeidhm ar fud Bhaile Átha Cliath le linn an rása, déanfar trácht ó dheas ón gcathair ó Bhóthar Stigh Lorgan ar mian leo rochtain a fháil ar lár na cathrach a atreorú trí Ascaill Chnoc Mhuirfean, Bóthar na Carraige, Geataí Mhuirfean, Bóthar na Trá, Bóthar na Trá, Bóthar an Bhaile Ghaelaigh, Bóthar na Rinne agus Sráid an Phiarsaigh.

  Déanfar trácht na cathrach ó thuaidh ó Bhóthar Fhionnghlaise agus Bóthar Bhaile Munna, ar mian leo rochtain a fháil ar lár na cathrach, a atreorú trí Bhóthar Whitworth, Sráid Dorset agus Sráid Gardiner.

  Jonathon Forbes, Sam Donnelly, agus Karl Wilson, comhraiceoirí dóiteáin ó Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus ó Thuaisceart Éireann Fire & Reáchtáil an tSeirbhís Tarrthála Maratón Bhaile Átha Cliath ina iomlán TCP chun airgead a bhailiú do Movember Ireland agus don Charthanacht PIPS um Chosc ar Fhéinmharú. Pictiúr: Stephen Collins
  Reáchtáil Jonathon Forbes, Sam Donnelly, agus Karl Wilson, comhraiceoirí dóiteáin ó Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus ó Sheirbhís Dóiteáin & Tarrthála Thuaisceart Éireann, Maratón Bhaile Átha Cliath ina iomlán PPE chun airgead a bhailiú do Movember Ireland agus don Charthanacht PIPS um Chosc ar Fhéinmharú. Pictiúr: Stephen Collins

  Suas go dtí 16.45pm inniu (Dé Domhnaigh), dúnadh bóithre sealadach feadh bhealach an Mharatóin i bPáirc an Fhionnuisce, Bóthar Chaisleán Cnucha, Bóthar an Choláiste, Bóthar an Túir, Bóthar Chnoc Marún, Bóthar Inse Chór, Bóthar Dhroimneach, Bóthar Theach Mealóg agus Bóthar Roebuck.

  Cé go ndúirt Éireannaigh go mbeidh athruithe ar sheirbhísí Dart thar an deireadh seachtaine mar gheall ar oibreacha innealtóireachta, agus an Dart ag feidhmiú idir Baile Átha Cliath Connolly agus Bré/Na Clocha Liatha amháin.

  Tá na stáisiúin Dart seo a leanas dúnta le haghaidh seirbhísí traenach: Mullach Íde, Port Mearnóg, Cluain Ghrífín, Acomhal Bhinn Éadair agus Domhnach Míde, Cois Bhá, Cill Fhionntain, Binn Éadair, Cill Bharróg, Ráth Eanaigh, Baile Harmon, Cill Easra agus Bóthar Chluain Tarbh.

  Glacfaidh Bus Átha Cliath le ticéid iarnróid sna ceantair atá buailte.

  Tá sé deimhnithe ag lucht eagraithe nach bhfuil aon tuairiscí ar ghortuithe ar bith go dtí seo.

  Idir an dá linn, osclófar na hiontrálacha le haghaidh Maratón Baile Átha Cliath 2024 de chuid Irish Life do rannpháirtithe 2023 ar feadh 48 uair Dé Máirt 31 Deireadh Fómhair 2023 agus Dé Céadaoin 1 Samhain 2023.

  Osclóidh sé chomh maith ar feadh an fhráma ama céanna do na mná go léir a chuaigh isteach i Leath Maratón Irish Life Dublin 2023, agus deir na heagraithe go bhfuil sé seo chun níos mó ban isteach sa mharatón a spreagadh agus a thacú.

   29/10/23
  29/10/23

  Rachaidh iarratais ar iontrálacha do Mharatón Bhaile Átha Cliath Irish Life 2024 tríd an gcóras crannchuir beo ar shuíomh Gréasáin na hócáide Déardaoin 2 Samhain 2023 agus dúnfaidh sé meán oíche Dé Domhnaigh 19 Samhain 2023.

  Tá táille riaracháin €5 in aghaidh an iontráil crannchuir atá infhuascailte i gcoinne táille iontrála de €110 má éiríonn leis agus neamh-infhuascailte mura n-éiríonn leis.

  Foghlaimeoidh cláraithe a stádas iontrála trí ríomhphost / SMS ar an 25 Samhain. Ceadaítear iontráil amháin in aghaidh an duine.

  Share.