Tá laghdú 50% tagtha le bliain anuas ar riaráiste na ngardaí d’íomhánna mí-úsáide gnéis leanaí agus ábhar eile atá ag fanacht le scrúdú—laghdú ar chuir grúpaí cosanta leanaí fáilte roimhe.

  Is cúis cháinte le fada an lá ag eagraíochtaí leanaí, comhlachtaí maoirseachta agus na cúirteanna an t-am feithimh chun ríomhairí agus gléasanna digiteacha eile a scrúdú—a ghlac suas le trí bliana anuas.

  Cuireadh figiúirí nua Garda ar fáil do na Scrúdaitheoir Gaeilge thaispeáint go raibh laghdú géar ar an riaráiste le 12 mhí anuas. I ráiteas, dúirt Ceanncheathrú an Gharda Síochána gurb é is cúis leis an laghdú ná tuilleadh foirne a leithdháileadh ar Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Chibearchoireacht (GNCCB), a dhéanann na scrúduithe dlí-eolaíochta.

  Dúradh sa ráiteas gurb ionann ábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí agus cásanna gaolmhara agus 46% d’ualach cásanna reatha an GNCCB. Clúdaíonn feistí digiteacha a scrúdaíodh raon imscrúduithe coiriúla – lena n-áirítear oibríochtaí drugaí agus dronganna, dúnmharuithe agus cibearchoireacht.

  I mí Lúnasa 2022, dúirt an tÚdarás Póilíneachta gur “laige chriticiúil” don fhórsa an riaráiste leanúnach trí bliana maidir le feistí digiteacha a scrúdú.

  I mí Feabhra na bliana seo, dúirt Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris gurb iad na saincheisteanna is práinní maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath ná an riaráiste i scrúduithe agus an méid ábhair.

  Ina thuarascáil bhliantúil don bhliain 2022, a foilsíodh an mhí seo, d’fháiltigh an tÚdarás Póilíneachta roimh dhul chun cinn maidir leis an riaráiste a laghdú, ach níor thug sé sonraí.

  Tar éis fiosrúcháin a rinne an Scrúdaitheoir Gaeilgechuir Ceanncheathrú an Gharda Síochána na sonraí seo a leanas ar fáil:

  • Ba é an t-ualach cásanna iomlán a bhí le scrúdú an 17 Deireadh Fómhair 2023 ná 303 cás;
  • Ba é an figiúr comhfhreagrach an 19 Deireadh Fómhair 2022 ná 572 cás agus ar 18 Deireadh Fómhair 2021 b’ionann é agus 746 cás;
  • Is ionann sin agus laghdú 47% ar 2022 agus laghdú 60% ó 2021.
  • Ina theannta sin, dúirt Ceanncheathrú an Gharda Síochána gur dúnadh 505 cás in 2023, méadú 53% ar chásanna a dúnadh in 2021 (328).

  Dúradh go raibh “próifíl aoise” na gcásanna idir lámha – cé chomh fada agus a bhí siad ag fanacht le scrúdú – ag laghdú le bliain anuas freisin.

  “Chuidigh an leithdháileadh foirne a thosaigh in 2022 leis an méadú ar éifeachtúlacht ag GNCCB,” a dúirt sé. “Ceadaíodh comórtas breise chun pearsanra a earcú chuig an GNCCB agus meastar go leithroinnfear breis foirne sna míonna amach romhainn.”

  Dúirt Emer O’Neill, príomhfheidhmeannach agus oifigeach cliniciúil CARI: “Tá lúcháir orainn a fheiceáil go bhfuil an [bureau] gur ghlac siad lena riaráiste cásanna go dáiríre agus chuir siad lena n-acmhainní le bheith in ann gléasanna digiteacha a scrúdú le haghaidh íomhánna de mhí-úsáid leanaí.

  “Is ábhar mór imní fós í íomháineachas mí-úsáide leanaí ar líne agus ní mór dúinn a bheith airdeallach go leanúnach ina leith.”

  Dúirt sí gur cheart a threisiú go raibh mí-úsáid ghnéasach á déanamh ar leanaí sna híomhánna seo, agus mar sin tá acmhainní leanúnacha d’eagraíochtaí atá ag déileáil le mí-úsáid ghnéasach leanaí ríthábhachtach.

  Dúirt Fiona Jennings, Ceannasaí Beartais agus Gnóthaí Poiblí an ISPCC: “Tá sé soiléir go bhfuil infheistíocht straitéiseach sa [bureau] D’íoc sé as cuidiú le héifeachtúlacht a mhéadú chun cásanna a bhaineann le hábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí a réiteach. Ní féidir tábhacht na hoibre seo do na híospartaigh lena mbaineann a mheas faoina luach.

  “Is féidir le hanailís thráthúil ar fheistí a bheith mar thoradh ar shainaithint íospartaigh agus tá súil againn go dtabharfar tacaíocht imleor d’íospartaigh dá leithéid. Tá sé tábhachtach go leanann An Garda Síochána ar aghaidh ag infheistiú chun coireanna uafásacha den sórt sin a bhrath agus chun lucht déanta coire a thabhairt os comhair na cúirte.”

  Share.