Thuairiscigh BP brabúis níos laige ná mar a bhíothas ag súil leis de $3.3bn (€3.1bn) don tríú ráithe den bhliain seo i measc praghsanna níos ísle ar an margadh fuinnimh domhanda agus lagtrá ina ghnó trádála gáis.

  Dúirt an chuideachta gur leath a brabús sna trí mhí go Meán Fómhair tar éis dóibh brabúis thuaracha de $8.2bn (€7.7bn) a dhéanamh sna míonna céanna anuraidh nuair a tháinig ardú ar phraghsanna ola agus gáis tar éis don Rúis ionradh a dhéanamh ar an Úcráin.

  Bhí an toradh i bhfad faoi bhun ionchais na n-anailísithe freisin, beagán os cionn $4bn (€3.76bn) don ráithe.

  D’éirigh Bernard Looney as a phost tar éis trí bliana a bheith i gceannas tar éis mainneachtain sonraí iomlána a nochtadh faoin gcaidreamh le comhghleacaithe. Bhí sé faoi bhrú freisin ó scairshealbhóirí maidir lena phlean chun táirgeadh ola a laghdú faoi dheireadh na ndeich mbliana.

  I mí Mheán Fómhair na bliana seo, d’fhógair BP éirí as láithreach Looney mar phríomhoifigeach feidhmiúcháin, le Príomhoifigeach Airgeadais na cuideachta, Murray Auchincloss a rugadh i gCeanada ag gníomhú mar POF ar bhonn eatramhach.

  I ráiteas, dúirt BP, i mí na Bealtaine 2022, go bhfuair an bord “líomhaintí, le tacaíocht ó abhcóide dlí seachtrach, a bhain le hiompar an Uasail Looney maidir le caidreamh pearsanta le comhghleacaithe cuideachta.”

  Tá Cathaoirleach an BP, Helge Lund, tar éis tús a chur leis an tóraíocht ar bhainisteoir nua, rud a d’fhéadfadh an chéad phríomhfheidhmeannach seachtrach a fhostú le blianta anuas de chuid na cuideachta.

  Dúirt an Príomhfheidhmeannach eatramhach nua, Murray Auchincloss gur “cheathrú soladach” a bhí ann don chuideachta mar gheall ar a “feidhmíocht oibriúcháin bhunúsach láidir”.

  Dúirt sé freisin, “Mar a leagamar amach ag ár nuashonrú infheisteora i Denver, táimid fós tiomanta dár straitéis a chur i bhfeidhm, táimid ag súil le tuilleamh a mhéadú i rith na deich mbliana seo, agus ar an mbóthar le torthaí láidre a sheachadadh dár scairshealbhóirí.”

  Tá brú méadaitheach tagtha ar BP ó ghrúpaí glasa ó d’uiscigh an chuideachta a spriocanna aeráide ag an am céanna agus a d’fhógair go bhfuil brabúis bhliantúla méadaithe faoi dhó go $28bn (€26.3bn) do 2022.

  Fuarthas amach le hanailís a rinne IPPR, meitheal smaointe ar chlé, gur infheistigh BP naoi n-uaire níos mó i mbreoslaí iontaise mar fhoinsí in-athnuaite le dhá bhliain anuas.

  Dúirt Joseph Evans, taighdeoir ag IPPR: “Tá BP ag tabhairt tosaíochta do bhrabús roimh dhaoine agus an phláinéid. Ag am nuair ba cheart do chuideachtaí fuinnimh a bheith ag freagairt go práinneach don athrú aeráide trína n-infheistíochtaí a bhogadh ó bhreoslaí iontaise, tá BP tar éis laghdú a dhéanamh faoi dhó ar a ghnó ola agus gáis chun brabúis ollmhóra a bhaint amach agus a scairshealbhóirí a shaibhriú le níos mó ná $1bn in aisíocaíochtaí.”

  Dúirt Charlie Kronick, an comhairleoir aeráide sinsearach ag Greenpeace UK: “Agus stoirmeacha ollmhóra ag titim amach ar an dá thaobh den Atlantach, leanann BP ar aghaidh ag postáil na billiúin brabúis agus gnáthdhaoine ag fáil réidh leis an athrú aeráide.”

  “Tá ról thar a bheith tábhachtach ag Big Oil maidir le hathrú aeráide a bhrú chun cinn. Agus rialtas na RA in easnamh i mbun gnímh, ag cainteanna Cop an mhí seo chugainn ní mór do cheannairí domhanda iallach a chur ar BP agus ar an gcuid eile den tionscal stop a chur leis an druileáil agus tosú ag íoc as an damáiste atá á dhéanamh acu don phláinéid,” a dúirt sé.

  Tháinig laghdú níos mó ná 5% ar scaireanna BP ar maidin Dé Máirt tar éis na torthaí a fhoilsiú, rud a fhágann gurb é an titim is mó ar an FTSE 100.

  Caomhnóir

  Share.