Tá Sinead Crowley agus Mary McKenna ar bheirt den chúigear bunaitheoirí taobh thiar de AwakenHub, eagraíocht a dhéanann meantóirí agus a mhaoiníonn fiontraithe ban atá sna céimeanna tosaigh de chuideachta a bhunú.

  Chinn na mná, in éineacht le Denise McQuaid, Mary Carty agus Clare McGee teacht le chéile chun tacú le gnólachtaí nuathionscanta faoi stiúir na mban a mbíonn bacainní orthu go minic agus iad ag iarraidh a ngnó a chur ar an margadh.

  “Is minic a chloisimid go gcaitheann fir teip mar shuaitheantas onóra agus go gcaitheann mná é mar choróin dealga,” Ms Crowley.

  Léiríodh i bhfigiúirí a d’eisigh an comhlacht ionadaíoch Tionscail TechIreland an mhí seo caite an chaoi a bhfaigheann gnólachtaí nuathionscanta faoi cheannas fir sciar suntasach den mhaoiniú fós.

  Bhailigh bunaitheoirí baineanna €66m thar 16 chuideachta sa chéad leath den bhliain, an dara feidhmíocht ab fhearr le roinnt blianta anuas, ach ba é an tsuim iomlán a bailíodh ná €460m.

  Labhair an bheirt bhan leis an tuairisceoir gnó Cáit Caden sa chlár is déanaí de The ieBusiness Podcast, i gcomhar le PwC, faoin gcineál cuideachtaí atá á mbunú ag mná, ag leathnú láithreacht AwakenHub san Eoraip agus sna Stáit Aontaithe agus ag cruthú siondacáit ar a dtugtar Awaken Angels do mhná. ag céimeanna éagsúla dá ngairmeacha chun infheistíocht a dhéanamh i roinnt cuideachtaí tríd an eagraíocht.

  “Mar sin dá mbeadh €100,000 agat le hinfheistiú, agus ní fhéadfá é sin a chur isteach ach in dhá chuideachta, níl sé sin chomh tarraingteach agus a bheith in ann b’fhéidir é a spréachadh timpeall agus suimeanna níos lú a infheistiú i i bhfad níos mó gnólachtaí, mar gheall ar deireadh an lá, tá riosca an-ard ag baint leis,” a dúirt Iníon Mcckenna. “Níl mé ag dul a rá go bhfuil sé cosúil le cearrbhachas, ach tá sé riosca an-ard.”

  Éist le heachtra nua de The ieBusiness Podcast cibé áit a bhfaigheann tú do phodchraoltaí.

  Share.