Thuairiscigh Ryanair brabús de €2.18bn don chéad leath den bhliain, méadú 59% ar an tréimhse chéanna anuraidh, a bhuíochas do thrácht láidir na Cásca, barraíocht tráchta samhraidh agus táillí níos airde a rinne fritháireamh ar chostais bhreosla i bhfad níos airde sa leathbhliain. .

  Sa tréimhse chéanna, mhéadaigh trácht paisinéirí 11% go 105.4 milliún agus bhain an aerlíne fachtóir ualaigh 95%. Tháinig méadú 17% ar ioncam in aghaidh an phaisinéara le meántáille suas 24% anois.

  Dúirt Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Ryanair, Michael O’Leary, gur ardaigh ioncam iomlán 30% go €8.6bn. Dúirt sé an geimhreadh seo go mbeadh siad ag feidhmiú ó shé bhunáit nua agus iad ag leathnú a bhflít.

  Íocfaidh Ryanair díbhinn de €400m freisin agus tá sé beartaithe aige thart ar an gceathrú cuid den bhrabús bliantúil a thabhairt do na scairshealbhóirí de réir mar a leanann sé ag baint leasa as an méadú ar thrácht.

  “Cé go bhfuil Boeing ag fulaingt moilleanna seachadta le Spirit (a soláthraí fuselage), táimid ag obair leo chun moilleanna roimh bhuaic S.24 a íoslaghdú. D’fhéadfaí moill a chur ar .24 go dtí geimhreadh 2024,” a dúirt sé.

  “Tá áirithintí ar aghaidh (idir thrácht agus tháillí) láidir thar lár téarma mhí Dheireadh Fómhair agus isteach i mbuaic-thréimhse taistil na Nollag. Táimid ag súil faoi láthair go mbeidh meántáilleacha R3 chun tosaigh ar an mbliain roimhe Ráithe 3 faoi chéatadán lár na ndéagóirí,” an tUasal O. ‘ arsa Leary.

  Share.