Tá plean tarrthála faofa ag an Ard-Chúirt do Barryroe Offshore Energy a bhfuil i gceist leis instealladh de €6m de mhaoiniú óna phríomhscairshealbhóir, an fear gnó Larry Goodman.

  Dheimhnigh an Breitheamh Michael Quinn an scéim atá molta ag scrúdaitheoir an taiscéalaithe ola agus gáis. Tá cuideachta Lorsden Jersey Limited an Uasail Goodman tar éis comhaontú €1m a infheistiú i maoiniú tosaigh, agus €5m breise ar fáil nuair a chomhaontófar plean gnó cuí.

  Is é Lorsden máthairchuideachta fheithicil Vevan Unlimited an Uasail Goodman, a rinne achainí i mí Iúil seo caite go gceapfaí scrúdaitheoir chuig Barryroe, a bhfuil 20% i gceist léi.

  Tháinig an t-iarratas cúirte cúpla lá sula raibh scairshealbhóirí le vóta a chaitheamh ar an gcomhlacht a chur faoi leachtú tar éis don Aire Comhshaoil ​​Eamon Ryan diúltú i mí na Bealtaine cead a thabhairt dá phríomhthionscadal ola Barryroe amach ó chósta Chorcaí.

  Chuala an chúirt Dé hAoine go mbainfeadh an plean, a chuir an scrúdaitheoir Kieran Wallace de chuid gnólachta comhairleach corparáidí Interpath le chéile, scairsheilbh thart ar 10,000 ball a mhúchadh.

  Bhí a gcuid scaireanna gan luach cheana féin nuair a tháinig an achainí ar scrúdaitheoir chun na cúirte, toisc go raibh an gnólacht dócmhainneach, a dúirt abhcóide sinsearach an Uasail Wallace, Kelley Smith. Mar sin féin, gheobhadh na scairshealbhóirí toradh 5% ar aon fháltais fhéideartha amach anseo ó pháirc ola Barryroe, trí dhíolachán nó trí fhorbairt.

  Ag cruinniú creidiúnaithe le déanaí, vótáil 65% de luach na mball i gcoinne na scéime, agus vótáil na Coimisinéirí Ioncaim gan lagú, mar chreidiúnaí tosaíochta, agus creidiúnaithe neamhurraithe, a gheobhaidh 70% dá bhfiachas, ina bhfabhar, chuala an chúirt. .

  Bhí an tAire Comhshaoil, atá catagóirithe mar aicme neamhspleách de “chreidiúnaí díchoimisiúnaithe”, nach bhfuil a “éileamh cainníochtaithe ná glactha”, tar éis comhfhreagras a dhéanamh leis an Uasal Wallace ach níor chuir sé i gcoinne an phlean os comhair na cúirte, a dúirt Ms Smith.

  Tá sé i gceist leis an scéim próiseas cinnteoireachta saineolach le rannpháirtíocht ón Aire maidir lena éileamh féideartha.

  Ag cur san áireamh an t-instealladh airgid atá molta, lena n-áirítear an €5m atá ag brath ar fhoirmiú plean gnó, chinn an tUasal Wallace go bhfuil ionchas réasúnta go mairfidh an chuideachta mar ghnóthas leantach.

  Dúirt Ms Smith go n-aistreoidh an gnó ó thaiscéalaíocht ola agus gáis i dtreo deiseanna in earnálacha fuinnimh in-athnuaite agus glas. Athrófar na stiúrthóirí reatha ar dháta a aontófar.

  Níor tháinig aon agóidí os comhair na cúirte, cé gur bhreithnigh an breitheamh comhfhreagras ó bheirt scairshealbhóirí a bhí i gcoinne an phlean. Bhí an Breitheamh Quinn sásta gur cheart dó an scéim socraithe, a thiocfaidh i bhfeidhm Dé Céadaoin seo chugainn, a dhaingniú.

  Dúirt Barryoe Energy an tseachtain seo caite go raibh sé ag súil go gcuirfí na liostaí scaireanna ar mhalartuithe AIM agus Euronext Growth ar ceal “ar nó thart ar 7 Samhain”.

  Share.