Tháinig laghdú suntasach ar bhoilsciú na hÉireann go 3.6% i mí Dheireadh Fómhair, i gcomparáid le 5% an mhí roimhe sin, de réir beart ar fud an AE a d’úsáid an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO).

  Ba é ba chúis leis an laghdú ná titim i bpraghsanna fuinnimh, léirigh an meastachán Flash is déanaí don Innéacs Comhchuibhithe ar Phraghsanna do Thomhaltóirí (HICP).

  Meastar gur thit praghsanna fuinnimh 0.3% le linn na míosa agus laghdú 4.2% thar an 12 mí go dtí mí Dheireadh Fómhair.

  Táthar ag súil go dtitfidh praghsanna mórdhíola fuinnimh na hEorpa níos mó fós de réir mar a thit an praghas a íocadh ar sholáthar gáis i mí na Samhna go €49 in aghaidh na meigeavata go déanach sa seisiún, arb ionann é sin agus laghdú 4.5%. Thit an praghas ar ghás a bhí le seachadadh i mí Eanáir beagnach 5.5% freisin.

  Idir an dá linn, chuir iarrachtaí taidhleoireachta sa Mheánoirthear le titim 2% i bpraghsanna amhola níos luaithe an tseachtain seo.

  Mar sin féin, léirigh na figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh go bhfuil siopadóirí fós ag íoc praghsanna arda ar bhia.

  Meastar gur tháinig ardú 0.2% ar phraghsanna bia le mí anuas agus méadú 6.7% i dtéarmaí bliantúla.

  Chuir praghsanna arda bia agus breosla ualach ar theaghlaigh agus ar ghnólachtaí ar fud na tíre i mbliana, lena n-áirítear fear céile agus bean chéile Mark agus Patricia Gannon, a oibríonn Ionad Slatiascaireachta Mara Chúirt Mhic Shéafraidh, Leaba agus Bricfeasta Teach Woodpoint, agus Atlantic Whale & Wildlife Tours.

  “Gach uair a théim chuig an ollmhargadh, tá praghsanna ag dul suas agus suas agus suas,” a dúirt Bean Gannon leis an Irish Examiner. Idir an dá linn, “is é breosla an ceann mór” don taobh slatiascaireachta agus faire míolta móra den ghnó, a dúirt an tUasal Gannon, mar go bhfuil díosal ag teastáil chun a chuid bád a choinneáil ar an uisce.

  Gan fuinneamh agus bia neamhphróiseáilte a áireamh, meastar gur tháinig ardú 4.6% ar an HICP ó mhí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite.

  Léirigh na figiúirí freisin go bhfuil ardú 1.2% ar chostais iompair i rith na míosa agus méadú 2.1% in aghaidh na bliana.

  Share.