Tá gluaiseachtaí móra feicthe againn go dtí seo i margaí bannaí agus cothromais i mbliana, le luaineacht shuntasach sa trádáil, i measc comharthaí measctha ó shonraí eacnamaíocha agus athruithe ar ionchais maidir le rátaí úis.

  Mar sin féin, cé go bhfuil margaí sócmhainne an-neamhsocraithe, d’oibrigh na hairgeadraí móra laistigh de raonta trádála réasúnta cúng, cé is moite de lagú leanúnach an yen.

  Tá sé seo i gcodarsnacht shuntasach leis na gluaiseachtaí móra airgeadra a chonacthas in 2021 agus 2022, nuair ba é láidreacht an dollar an téama ba mhó i margaí malairte eachtraí. Ghnóthaigh sé os cionn 25% ar bhonn trádála-ualaithe idir deireadh 2020 agus fómhar 2022 mar gheall ar go leor fachtóirí, lena n-áirítear ardú tapa ar rátaí úis SAM, seachaint riosca ardaithe i margaí agus teannas geopholaitiúil ardaithe.

  Bhí sé i bhfad níos rianúla ar mhargaí airgeadra i mbliana. I gcoinne an euro, tá an dollar teoranta go mór do chonair $1.05 go $1.12, i gcomparáid leis an raon trádála leathan $0.96 go $1.23 a chonacthas in 2021-22.

  Idir an dá linn, tá steirling in aghaidh an euro tar éis bogadh i raon cúng 85 pingin go 89.5 pingin go dtí seo i mbliana, agus airgeadra na RA i bhfad níos cobhsaí in 2023.

  Ar an dul céanna, tá dollar Cheanada, na hAstráile agus na Nua-Shéalainne, chomh maith le franc na hEilvéise, faoi cheangal go leor raon i mbliana. Is í an phríomheisceacht ná an lagú suntasach leanúnach ar an yen de réir mar a leanann Banc na Seapáine le seasamh airgeadaíochta an-scaoilte.

  Tugann sé sin leid maidir le cobhsaíocht na n-airgeadraí móra eile in 2023. Tá a mbainc cheannais i bhfad níos ailínithe le beartas airgeadaíochta i mbliana. Rinne siad go léir na rátaí a theannú go tréan sa chéad leath de 2023, agus ansin chuir siad polasaí ar fionraí le linn an dara leath den bhliain.

  Ag an am céanna, tá siad ag tabhairt foláirimh faoin ngá atá le rátaí úis a choinneáil ag leibhéil sriantacha ar feadh tréimhse fada ama chun boilsciú a laghdú go 2%, rud a fhágann nach mbeidh aon chiorruithe ar rátaí sa ghearrthéarma.

  Is éard atá i gceist le conarthaí todhchaíochtaí a phraghsáil sa mhéid is go laghdófar rátaí 100 bonnphointe go 140 bonnphointe sa RA, sa limistéar euro, agus sna SA faoi dheireadh 2025, rud a thugann le fios go bhfuil na margaí ag súil go bhfanfaidh beartais airgeadaíochta na bpríomhbhanc ceannais ailínithe go mór. an chéad chúpla bliain eile.

  Má fhanann beartais bhainc cheannais go mór ar comhchiall, molann sé go bhféadfadh na príomhphéirí airgeadra fanacht raon teoranta go leor sa bhliain atá romhainn agus in 2025.

  Mar sin féin, de ghnáth ní fhanann margaí forex laistigh de raonta trádála cúnga ar feadh tréimhsí fada. Maidir leis seo, fanann an dollar ag leibhéal ardaithe tar éis a ghnóthachain mhóra i 2021-22, agus mar sin d’fhéadfadh sé a bheith ar an mbaol is mó titim.

  Tá feidhmíocht níos fearr ag geilleagar na SA arís i mbliana, ach d’fhéadfadh an dollar a bheith leochaileach má thosaíonn an geilleagar ag moilliú go géar, mar a tharla cheana féin.

  Dhealródh sé freisin go bhfuil SAM chun tosaigh ar thíortha eile san aistear chun an croí-bhoilsciú a thabhairt ar ais go 2%. Osclaíonn sé seo an scóip chun rátaí réasúnta arda SAM a ghearradh níos tapúla ná in áiteanna eile, má iompaíonn an geilleagar síos.

  D’fhéadfaí tús a chur le tuilleadh airde a fháil ar mhaoiniú na n-easnamh mór fioscach agus comhardú íocaíochtaí i SAM sna himthosca sin. Ní dea-scéal é seo don dollar ach an oiread, ach faoi láthair is cosúil le trádáil raoin ord an lae.

  • Is príomheacnamaí é Oliver Mangan ag AIB
  Share.