Tá ceannairí cuideachtaí Éireannacha fós “thar a bheith dóchasach” faoi ionchas an gheilleagair agus tá siad ag iarraidh infheistíocht mhór a dhéanamh in intleacht shaorga chun borradh a chur faoin bhfás, dar le suirbhé KPMG is déanaí.

  Fuarthas amach sa suirbhé go raibh an chuid is mó de Phríomhfheidhmeannaigh na hÉireann muiníneach go dtiocfaidh méadú ar thuilleamh a gcuid cuideachtaí sna trí bliana amach romhainn agus go bhfuil sé beartaithe acu níos mó foirne a earcú.

  Mar sin féin, tá “dúil mhór” ag líon níos lú de cheannairí Éireannacha ná a gcomhghleacaithe idirnáisiúnta chun cumaisc agus éadálacha a chur i gcrích sna blianta amach romhainn.

  “Tá dearcadh an Phríomhfheidhmeannaigh ar gheilleagar na hÉireann fós thar a bheith dearfach,” a dúirt comhpháirtí bainistíochta KPMG Seamus Hand i dtráchtaireacht. “Is ábhar misnigh agus suimiúil é go bhfuil Príomhfheidhmeannaigh na hÉireann níos mó tacaíochta ar an ngeilleagar áitiúil ná a gcomhghleacaithe domhanda,” a dúirt an tUasal Hand.

  Fuarthas amach sa suirbhé freisin, in éineacht lena gcomhghleacaithe idirnáisiúnta, go measann ceannairí na hÉireann infheistíocht a dhéanamh in intleacht shaorga mar “ardtosaíocht dá ngnó” ach “go bhfuil Príomhfheidhmeannaigh na hÉireann fós dóchasach faoin ngeilleagar in ainneoin na castachta leanúnaí”.

  “Tá dóchas agus faitíos ar bith ag Príomhfheidhmeannaigh in Éirinn agus ar fud an domhain maidir leis an dul chun cinn in AI giniúna, beagnach ar chomhchéim,” a aimsíodh sa suirbhé.

  “Mar sin féin, ar leibhéal micrea, luann Príomhfheidhmeannaigh na hÉireann teicneolaíocht atá ag teacht chun cinn agus suaite mar an bhagairt is mó d’fhás eagraíochtúil, agus creideann 100 faoin gcéad de na Príomhfheidhmeannaigh go mbeidh tionchar diúltach aige ar rathúnas a n-eagraíochtaí sna trí bliana amach romhainn,” de réir chuig an suirbhé.

  Share.