Shéan an comhlacht cead chun críochfort gáis nádúrtha leachtaithe €650m a thógáil ar bhanc talún in aice le Béal Átha Longfoirt, Co Chiarraí, agus tá athbhreithniú breithiúnach á dhéanamh acu i gcoinne chinneadh an Bhoird Pleanála.

  Tá páipéir curtha isteach san Ard-Chúirt.

  D’iarr Shannon LNG, fochuideachta de chuid New Fortress Energy, cead 10 mbliana d’fhorbairt a chuimseodh gléasra cumhachta, córas stórála fuinnimh cadhnra, aonad stórála agus athghásaithe ar snámh, lamairne, áiseanna glactha ar an gcladach, suiteáil os cionn na talún agus gach struchtúr/oibreacha coimhdeacha. ar 52ha ar chladach theas Inbhear na Sionainne, Béal Átha Longfoirt, timpeall 5km siar ó Tairbeart, Co. Chiarraí.

  Thógfaí thart ar 14 heicteár le gléasra cumhachta gás-chumhachtaithe a bheadh ​​in ann 600 MW de ghiniúint leictreachais; córas stórála fuinnimh ceallraí 120 MWh; críochfort GNL atá in ann suas le 180,000m3 de thoilleadh stórála GNL a thairiscint; agus cumas athghásúcháin de suas le 22.6 milliún méadar ciúbach caighdeánach in aghaidh an lae de ghás nádúrtha, beartaíodh.

  Dhéanfaí an t-aonad stórála agus athghásúcháin ar snámh a fheistiú ar bhonn fadtéarmach ag an gcríochfort/lamairní a bheartaítear agus dhéanfaí GNL a iompar chuig an gcríochfort ar longa iompróra GNL.

  Dhéanfaí an leacht a thiontú ar ais ina ghás trí phróiseas athghásúcháin lena tharchur chuig an ngréasán náisiúnta tarchurtha gáis nó chuig an stáisiún cumhachta.

  D’eisigh an Bord Pleanála cinneadh tromlaigh i mí Mheán Fómhair ag diúltú cead.

  Bhí an cinneadh tromlach 8:2 bunaithe ar bheartas an Rialtais mar atá leagtha amach maidir le hallmhairiú gáis fhracáilte, go mbeadh sé míchuí forbairt críochfoirt GNL in Éirinn a cheadú nó leanúint ar aghaidh go dtí go ndéanfar athbhreithniú ar an soláthar fuinnimh, dúirt an Bord Pleanála. .

  Ní thacaíonn an anailís tosaigh san Athbhreithniú ar Sholáthar Fuinnimh ar Chórais Leictreachais agus Gháis Nádúrtha na hÉireann go fóill nach bhfuil foilsithe ag an Roinn Comhshaoil ​​“le forbairt críochfoirt GNL ar snámh a oibrítear ar bhonn tráchtála”, a dúirt an bord freisin ina threo. Níl an t-athbhreithniú críochnaithe go fóill, a dúirt sé freisin.

  Bhí úsáid GNL mar phríomhfhoinse breosla do stáisiún cumhachta in aghaidh bheartas reatha an Rialtais.

  Dúirt an bord freisin go raibh imní orthu faoi “easpa sonraí beachta” maidir le píleáil agus “measúnú iomlán soiléir ar gach tionchar fuaimiúil féideartha ar riocht nádúrtha ghnáthóg criticiúil deilf bolshrónach”, agus an tionchar a bheadh ​​ag an gcríochfort ar a n-iompar.

  I bpáipéir a taisceadh san Ard-Chúirt an tseachtain seo, éilíonn Shannon LNG go ndearna an Bord Pleanála “míthuiscint agus mífheidhmiú” ar bheartas an Rialtais maidir le gás briste, agus gur mhainnigh sé foráil a dhéanamh don fhéidearthacht go bhféadfaí coinníoll a chur leis an gcead a chuirfeadh srian le hallmhairiú an gháis. gás briste.

  Maíonn an chuideachta freisin gur theip ar chinneadh an bhoird achomharc pleanála staid leochaileach shlándáil fuinnimh na hÉireann a chur san áireamh.

  Tá Shannon LNG ag iarraidh go gcuirfí ar neamhní ráiteas polasaí fracála an Rialtais, ag maíomh go bhfuil sé contrártha do dhlí an AE agus go raibh sé dírithe ar thionscadal amháin — Shannon LNG — agus dá bhrí sin gur chuir an Rialtas isteach go díreach ar cheart na cuideachta ar cheartas nádúrtha, Raidió. Chiarraí tuairisc Dé Luain.

  Share.