Tá sé ráite ag an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) do na Teachtaí Dála go bhfuil imní uirthi leis an gcomhlacht faire fioscach faoi na héilimh ar an gcaiteachas sláinte an bhliain seo chugainn.

  Ag labhairt di le Coiste Maoirseachta Buiséid an Oireachtais, dúirt Karina Doorley, oifigeach taighde sinsearach ag an ESRI, go raibh imní ar an institiúid le Comhairle Chomhairleach Fioscach na hÉireann go bhféadfadh an leithdháileadh sláinte a bheith neamhleor.

  Dúirt Ms Doorley nár bhreathnaigh an ESRI go sonrach ar an gcaiteachas a fógraíodh sa bhuiséad do shláinte, ach luaigh sí na héilimh chaiteachais a bhaineann le daonra atá ag dul in aois, liostaí feithimh, chomh maith le héifeachtaí féideartha eile ar an mbuiséad sláinte.

  Dúirt sí gur léirigh taighde ESRI go raibh an buiséad “forásach”, ach go raibh sé ag brath ar bhearta aonuaire chun an baol go dtitfeadh daoine i mbochtaineacht a laghdú.

  Maidir leis an ngeilleagar, dúirt an tUasal Doorley go raibh sé tuartha i dtuarascáil is déanaí an ESRI go mbeadh an fás mall, de réir mar a laghdódh éileamh an domhain ar onnmhairí, agus go laghdódh codanna sonracha de na cuideachtaí ilnáisiúnta arb iad cuid mhór d’onnmhairí foriomlána a n-onnmhairí.

  Mar sin féin, léirigh an tuarascáil go raibh geilleagar intíre na hÉireann ag feidhmiú ag beagnach lánfhostaíocht, cé gur chuir bearta buiséid “substaintiúla” leis an mbaol go gcuirfí le brúnna praghais., a dúirt sí le Teachtaí Dála.

  Dúirt sí gur chuir an ESRI fáilte freisin roimh phleananna an Rialtais cistí ceannasacha nó coigiltis a shocrú, ag cur leis go bhféadfadh argóint a bheith ann go bhféadfadh an Rialtas níos mó airgid a instealladh isteach sna cistí.

  Dúradh i dtuarascáil ón ESRI an tseachtain seo caite go mbeadh réitigh bhuana ag teastáil chun ioncam na dteaghlach ar ioncam íseal a chosaint.

  Share.