Chuaigh Bord Gáis i gcomhar le BSL agus dCarbonX i dtionscadal chun na taiscumair gháis díchoimisiúnaithe ag gáscheantar Cheann Chionn tSáile a athfhorbairt le haghaidh stórála fuinnimh hidrigine glas ar scála mór.

  Díreoidh an Tionscadal Kestrel ar dtús ar ghás nádúrtha a stóráil, agus ar deireadh ag aistriú go hidrigin ghlas.

  Ó thús 2021, tá ESB agus dCarbonX, cuideachta chomhlach leis an ngnólacht bonneagair gháis Snam, ag obair le chéile i dtéarmaí deiseanna stórála fodhromchla hidrigine glas amach ón gcósta a mheasúnú agus a fhorbairt.

  John O’Sullivan, COO dCarbonX; Marguerite Sayers, Leas-Phríomhfheidhmeannach, BSL; Dave Kirwan, CB Bord Gáis Energy. Grianghraf Andres Poveda

  Feidhmíonn BSL agus Bord Gáis Energy cumas giniúna leictreachais suntasach ag a stáisiúin chumhachta gásadhainte ar an gcladach Áth Fhada agus an Gheata Bán i gCorcaigh. Tacóidh comhtháthú stórála ar mhórscála le haistriú na stáisiún seo go glanastaíochtaí nialasacha sa todhchaí.

  Aithníodh sa Straitéis Náisiúnta Hidrigin a foilsíodh le déanaí go bhfuil stóráil fadtréimhseach riachtanach d’iomaíochas costais agus d’athléimneacht praghais sa todhchaí agus go mbeidh gá le réitigh stórála geolaíochta chun tacú leis sin.

  Faoi théarmaí an chomhaontaithe, rachaidh Bord Gáis Energy le BSL agus le dCarbonX (Snam) sa tionscadal ar bhonn comh- chomhionann.

  Dúirt Dave Kirwan, Stiúrthóir Bainistíochta, Bord Gáis Energy go bhfuil sé ríthábhachtach córas fuinnimh na hÉireann a dhícharbónú agus cinnteacht an tsoláthair a chothabháil i gcomhthéacs ár ngeilleagar atá ag fás.

  “Agus muid ag cabhrú leis an aistriú glas a sheachadadh, beidh ról ag síormhéadú ar ghás agus ar deireadh thiar hidrigin ghlais agus tá an-áthas orainn dul i gcomhpháirtíocht le ESB agus dCarbonX agus an bonneagar a sholáthar do thodhchaí níos glaise.”

  “I dteannta le tacaíocht ó Centrica, tá na scileanna, an fhís agus an tacaíocht airgeadais againn chun cabhrú le hÉirinn a spriocanna uaillmhianacha sa Phlean Gníomhaíochta Aeráide a bhaint amach.”

  Share.