Meáchan trom phostáil Google agus Microsoft tuillimh ráithiúla a sháraigh meastacháin na n-anailísithe, ach beidh ar infheisteoirí fanacht féachaint an féidir le Big Tech leanúint ar aghaidh ag seachadadh do na stocmhargaí.

  Bhuaigh ioncam tríú ráithe Google-parent Alphabet ionchais Wall Street, rud a chabhraigh le méadú ar chaiteachas fógraíochta agus éileamh athléimneach ar sheirbhísí scamall mar gheall ar ghlacadh méadaithe uirlisí hintleachta saorga.

  Bhí ioncam don ráithe go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair ag $76.69bn (€72.48bn), i gcomparáid le meastacháin de $75.97bn.

  Mar sin féin, chaill a rannóg scamall meastacháin ar ioncam tríú ráithe mar gheall ar gheilleagar éiginnte agus rátaí arda úis iallach ar chuideachtaí a gcuid buiséid a ghearradh.

  Thit scaireanna de chuid tuismitheora Google níos mó ná 4% i dtrádáil leathnaithe.

  Tá eagla go bhfuil geilleagar domhanda ag moilliú tar éis iachall a chur ar chuideachtaí srian a chur ar chaiteachas ar sheirbhísí a bhaineann le néalríomhaireacht lena n-áirítear uirlisí hintleachta saorga costasacha, rud a d’fhág gur tháinig moill ar fhás ioncaim in aonad scamall Google go 22.5% sa tríú ráithe, ó 28% sna trí cinn roimhe sin. tréimhse míosa.

  Cé go bhfuil caiteachas fógraíochta láidir i roinnt earnálacha ar nós miondíola agus taistil, thug feidhmeannaigh agus anailísithe tionscail faoi deara aistarraingt i mbuiséid i réimsí áirithe, rud a chuireann isteach ar phríomhfhoinse ioncaim na haibítre.

  Thuairiscigh Aibítir brabús glan de $19.69bn don tréimhse Iúil go Meán Fómhair, i gcomparáid le $13.91bn bliain roimhe sin.

  Idir an dá linn, bhuaigh Microsoft meastacháin Wall Street ar ioncam na chéad ráithe, arna thiomáint ag fás ar a ghnóthais néalríomhaireachta agus bogearraí oifige.

  D’ardaigh ioncam na cuideachta 13% go $56.5bn sa ráithe dar críoch Meán Fómhair, i gcomparáid le meastachán comhdhearcadh na n-anailísithe de $54.52bn.

  Ghnóthaigh scaireanna i Microsoft beagnach 6% i dtrádáil iarmhargaidh.

  Mhéadaigh ioncam ó aonad Chliste Cloud Microsoft, ina bhfuil ardán ríomhaireachta néal Azure, go $24.3bn, i gcomparáid le meastachán na n-anailísithe de $23.49bn.

  Ar leithligh, rinne Snap ioncam ceathrú ráithe a thuar go mór os cionn na meastachán tar éis ioncam níos fearr ná mar a bhíothas ag súil leis agus fás úsáideoirí a phostáil le haghaidh na dtrí mhí is déanaí mar a d’íoc iarrachtaí chun uirlisí spriocdhírithe fógraí a app teachtaireachtaí grianghraf a athchóiriú.

  Snap réamhaisnéis ioncam ceathrú ráithe go mór os cionn na meastachán.

  Bhí méadú 14% ar scaireanna na cuideachta sa trádáil leathnaithe.

  Is ábhar spéise iad na torthaí d’úinéir Snapchat nuair a chuir na fadhbanna a bhí aige maidir le teicneolaíocht nua meaisínfhoghlama a rolladh amach chun díriú níos fearr ar fhógraí agus ar chur chun cinn bac ar a fhás sa chéad leath den bhliain.

  Tugann siad le fios freisin go raibh fógróirí ag filleadh ar ardáin níos lú ar nós Snapchat tar éis leanúint ar aghaidh ar leithéidí Meta Platforms úinéir Facebook, a meastar gur geall níos sábháilte iad a rochtain níos leithne agus a mbonn úsáideora éagsúil i ngeilleagar suaite.

  Dúirt cuideachta Santa Monica, atá lonnaithe i California, go raibh súil acu go mbeadh ioncam ceathrú ráithe idir $1.32bn agus $1.38bn.

  Bhí anailísithe ag súil le hioncam de $1.33bn.

  Tá an chuideachta ag súil, áfach, go mbeidh caiteachas balbhaithe ó líon mór feachtais fógraíochta atá dírithe ar bhrandaí tar éis tosú an chogaidh sa Mheánoirthear mar riosca dá díolacháin sa cheathrú ráithe.

  • Reuters. Tuairisciú breise Scrúdaitheoir Gaeilge
  Share.