Tá treocht atá ag dul i méid i measc lucht tionchair ‘máithreacha nua’ ina ndéanann siad clibeáil ar a gcomhairleoir lachtaithe a chabhraigh leo lena gcuid fadhbanna a bhaineann le beathú cíche.

  Is bealach áisiúil fógraíochta é seo do chomhairleoirí lachtaithe príobháideacha agus is féidir leo a spriocghrúpaí a bhaint amach go héasca ar an mbealach seo.

  Bhí an réalta spóirt ina láithreoir teilifíse ina láithreoir teilifíse agus bhí a máthair nua, Anna Geary, ar cheann de na tionchair a labhair le déanaí faoi chúnamh a fháil ó chomhairleoir lachtaithe príobháideach. Thug Anna le fios sa phost nach gciallaíonn sé sin go bhfuil sé éasca, toisc gur rud nádúrtha é beathú cíche.

  “Ná bíodh eagla ort cabhair a lorg – cosúil le comhairleoir lachtaithe inchreidte,” a dúirt Anna.

  Níl aon rud nua sa ráiteas nach bhfuil beathú cíche éasca. B’fhéidir go bhfuil illusion ann go bhféadfadh sé a bheith éasca ach tá sé deacair. Do mháithreacha atá ag beathú a gcuid leanaí agus FSS ag caitheamh na milliúin ar mhargaíocht an teachtaireacht gurb é ‘beathú cíche is fearr’ nár cheart go gcuirfí tacaíocht in aisce ar fáil nuair a bhíonn gá leis?

  D’fhéadfadh costas thart ar €250 in aghaidh na cuairte a bheith ar mháthair nua comhairleoir lachtaithe a fhostú. Is airgead mór é seo agus cuireann sé an cheist maidir le cén fáth go bhfuil a leithéid d’easpa infheistíochta maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairleoir lachtaithe in ospidéil mháithreachais.

  Mar dhuine a fuair an tríú leanbh le déanaí agus a gcéad naoi mbliana ó shin, is beag athrú atá tagtha ar an easpa ollmhór tacaíochta a chuirtear ar fáil do mháithreacha nua in ospidéil mháithreachais.

  An uair seo thart, i CUMH, rinne mé magadh le duine de na haltraí cúpla uair an chloig tar éis dom breith a thabhairt gur dócha go mbeadh sé níos éasca an Pápa a thabhairt ar cuairt chugam ná comhairleoir lachtaithe.

  Ní raibh aon seachrán orm nach bhfaighfinn cuairt ó cheann de na comhairleoirí lachtaithe a deir FSS atá i ngach barda máithreachais sa tír.

  Chuimhnigh mé naoi mbliana roimhe sin nuair a bhí mé i Sráid Holles i mBaile Átha Cliath agus ní raibh aon smaoineamh agam conas beathú cíche ach bhí mé i ndáiríre ag iarraidh cé chomh deacair a bhí sé tacaíocht a fháil.

  Cinnte, bhí na mná cabhrach go hiontach ach tá siad ann freisin chun do bhrú fola a ghlacadh, drugaí a riaradh, cabhrú leis an leanbh. Leanann an liosta ar aghaidh. Níl siad dírithe go hiomlán ar chabhrú le máithreacha nua beathú cíche ach tá na comhairleoirí lachtaithe.

  Naively d’iarr mé an bhfaca mé ceann i ndiaidh mo chéad leanbh. Tá mé fós ag fanacht chun í a fheiceáil. Bhí mé san ospidéal an t-am sin ar feadh cúig lá agus ní bhfuair mé cuairt amháin. Nuair a bhí an dara leanbh agam, dhá bhliain ina dhiaidh sin, d’iarr mé arís. Gan cuairt.

  An uair seo bhí a fhios agam go mbeadh easpa tacaíochta san ospidéal. Ina áit sin d’íoc mé €400 ar chomhairle ó chomhairleoir lachtaithe príobháideach a thug cuairt ar mo theach cúpla uair.

  Rinne grúpa darb ainm Bainne Beatha suirbhé i measc máithreacha nua agus ba é an bac is mó a luaigh na máithreacha a ndearnadh suirbhé orthu ná an easpa tacaíochta a fuair siad san ospidéal. Chuir siad in iúl gurb é sin an bac is mó ar bheathú cíche.

  Dúirt os cionn an tríú cuid de na mná a ndearnadh suirbhé orthu go raibh mná cabhrach ró-ghnóthach chun cabhrú leo le beathú cíche agus chaith 60% de na mná €440 ar an meán chun cabhair a fháil le beathú cíche trí chomhairleoir lachtaithe príobháideach a fhostú nó trí earraí eile a cheannach ar nós caidéil chíche nó teanga a bheith acu. nós imeachta comhionannas vótaí.

  Tá an grúpa ag barr an liosta go bhfuil gá le níos mó comhairleoirí lachtaithe a bheith ar fáil in ospidéil mháithreachais 24 uair sa lá.

  Is comhairleoir lachta agus máthair de thriúr í Maria O’Sullivan, atá lonnaithe i gCorcaigh. Dúirt sí go n-aontaíonn sí leis an nglao seo agus dúirt sí gurb é an rud atá ag teastáil i ndáiríre do mháithreacha nua ná rochtain 24 uair an chloig ar chomhairleoir lachtaithe i mbardaí máithreachais.

  “Ní dóigh liom go bhfuil sé chomh simplí leis an easpa comhairleoirí lachtaithe sna hospidéil. Tá go leor oibre ar siúl chun níos mó a chur ar fáil san ospidéal agus sna suíomhanna pobail, rud is iontach ag FSS.

  “Ar an drochuair is ó Luan go hAoine atá formhór na bpost ospidéil agus ní stopann na leanaí ag teacht isteach ag an deireadh seachtaine. Tá na laethanta tosaigh seo ríthábhachtach chun beathú cíche agus soláthar a bhunú agus mura bhfuil an tacaíocht ann is féidir leis a bheith an-deacair ar na teaghlaigh.

  ” Mar an gcéanna is féidir go mbeadh sé deacair ar na comhairleoirí lachtaithe a thagann isteach Dé Luain don oiread sin máithreacha a bhfuil an oiread sin tacaíochta de dhíth orthu.”

  Thug an HSE le fios go bhfuil 57 comhairleoir lachtaithe i suíomhanna máithreachais anois, a deir siad atá dhá oiread an méid a bhí ann in 2021.

  Ní rud é go díreach le bheith bródúil as nuair a bheirtear thart ar 1,100 leanbh in Éirinn gach seachtain, dar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh. Sin go leor daoine a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu agus ba cheart go mbeadh an tacaíocht sin ann dóibh má tá FSS ag spreagadh máithreacha chun beathú cíche.

  Scil sealbhaithe is ea beathú cíche agus ba é an chuid ba dheacra i bhfad domsa an leanbh nua. Mar sin féin bhí sé ar cheann de na codanna is fearr liom. Ba bhreá liom beathú ach bhí faitíos orm. Fiú amháin ar mo thríú leanbh.

  Tá níos mó comhairleoirí lachtaithe ag teastáil ó bhardaí máithreachais. Is féidir leis an altra sláinte poiblí a bheith ina tacaíocht mhaith ach tá siad á rith as a gcosa freisin. Bhí an t-ádh orm mar bhí tacaíocht iontach agam ó mo mháthair. Ní bheidh sé sin ag gach duine agus labhraíonn na stats air sin.

  Share.