Tá m’iníon 11 bliana d’aois tar éis dul chuig trí scoil éagsúla agus tá a piaraí tar éis í a eisiamh gach uair. Tá imní uirthi dá bharr. Tá sí ciúin agus cairdiúil, agus níl a fhios agam cad atá le déanamh. Tá sí cliste freisin agus go maith ag spórt agus ag ceol.

  Is iomaí athrú atá i gceist le trí scoil dhifriúla le linn an bhunoideachais, cur isteach ar dhinimic na bpiaraí, agus bheith ar an ‘leanbh nua’ sa rang. Is féidir leis an leibhéal seo cur isteach ann féin agus ann féin a bheith ina chúis le deacrachtaí maidir le caidreamh piaraí a dhéanamh agus a chothú.

  Níl mé soiléir ar bhog sí an scoil chomh minic sin mar gheall ar na streachailtí piaraí nó an bhfuil piaraí ag streachailt léi toisc gur bhog sí an scoil chomh minic sin ach déanfaidh mé iarracht do cheist a chur i ngleic leis an dá chás a chlúdach.

  Nuair a bhíonn ár bpáistí ag streachailt, féadann sé a bheith temporúil léim isteach agus iad a tharrtháil agus iarracht a dhéanamh cibé fadhb a d’fhéadfadh a bheith acu a réiteach. Is instinct tuismitheora dúchasach é. Mar sin féin, má choinnímid ag tarrtháil ár bpáistí ó gach streachailt nó dúshlán, ní bheidh siad a fhorbairt scileanna chun máistreacht a fháil ar eispéiris teannas-dúiseacht nó a chaibidil deisiú réabtha a d’fhéadfadh tarlú le cairde.

  Má bhíonn patrún streachailtí piaraí aici, b’fhéidir nach é an freagra atá uirthi leanúint ar aghaidh ag bogadh a scoile ach oibriú léi agus leis an scoil chun na deacrachtaí ar mhaithe léi a réiteach.

  Molaim duit nasc a dhéanamh lena scoil agus a dtacaíocht agus a léargas a lorg ó bheith ag breathnú ar d’iníon sa rang lena piarghrúpa. B’fhéidir go mbeadh a múinteoir in ann í a chur in aice le leanaí comhoiriúnacha nó obair chomhoibríoch a shannadh ina mbeadh sí ag obair go dlúth le daoine eile ar sprioc chomhroinnte.

  B’fhéidir go bhféadfá fiafraí de cé i measc a comhscoláirí ar mhaith léi am a chaitheamh leis lasmuigh den scoil agus spraoi a shocrú leis an leanbh le tosú agus b’fhéidir suas le beirt eile a thógáil.

  Ní luann tú cairdeas lasmuigh den scoil, ach molaim duit infheistíocht a dhéanamh iontu seo freisin. D’fhéadfadh sé seo a bheith le leanaí i do cheantar baile nó le leanaí ag gníomhaíochtaí seach-churaclaim a bhfuil comhspéis aici leo.

  Beag beann ar na cúiseanna a d’aistrigh an scoil, bhí an-chuid cur isteach agus eispéiris dhúshlánacha aici ina bunscolaíocht. B’fhéidir gur smaoineamh maith é spás tacúil a thairiscint di le próiseáil agus oibriú tríd an imní a luann tú sula n-aistríonn sí chuig an meánscoil, rud a bheidh ina athrú timpeallachta eile le piaraí nua. Is féidir le do dhochtúir teaghlaigh tú a atreorú chuig seirbhísí poiblí meabhair-shláinte leanaí agus ógánach nó cleachtóir príobháideach cáilithe a mholadh.

  Share.