Sa chlár faisnéise Netflix Beckhamfiafraítear den pheileadóir conas a dhéileáil sé le mí-úsáid a thíre ar fad tar éis Chorn Domhanda peile na bhfear 1998.

  Freagraíonn David Beckham: “Bhí mé in ann déileáil le mí-úsáid an lucht leanúna … mar gheall ar an mbealach a bhí m’athair dom.”

  Léiríonn radharc tochtmhar máthair Beckham Sandra ag streachailt le cé chomh deacair agus a bhí a athair Ted ar a mac.

  Is minic a chuir scairt Ted deora ar David.

  Nuair a fiafraíodh de an raibh sé ró-dhian ar David, deir Ted: “Ní hea, má dúirt mé leis cé chomh maith agus a bhí sé, níl aon rud aige le bheith ag obair air.”

  David Beckham óg ag cleachtadh a chuid scileanna.

  Le linn an chláir faisnéise, déantar iompar Ted a chuíchóiriú de réir mar is gá chun tacú le trajectory spóirt a mhic.

  Ach dúirt David freisin go raibh faitíos air roimh aiseolas a athar agus bhraith sé go raibh air cleachtadh a dhéanamh ar feadh uaireanta gach lá.

  I measc na lúthchleasaithe eile a bhfuil scéalta comhchosúla acu tá Tiger Woods, Andre Agassi, agus Jelena Dokic na hAstráile.

  Go rómhinic, léirítear iompar rialaithe na dtuismitheoirí mar is gá chun rathúlacht mar lúthchleasaí. Ach léiríonn an fhianaise go bhfuil an smaoineamh seo bréagach.

  Go deimhin, is féidir le cur chuige den sórt sin dochar a dhéanamh do sheansanna ratha spóirt an linbh agus dá fholláine araon.

  Agus ní fadhb amháin é le spórt mionlach.

  Léiríonn ár dtaighde go bhfuil sé ag tarlú freisin le spórt pobail.

  Fuaireamar amach go ndúirt tuairim is duine as gach triúr a ndearnamar suirbhé orthu go raibh drochíde faighte acu ó thuismitheoir le linn a gcuid ama i spórt pobail na hAstráile.

  Thuairiscigh díreach faoi bhun trian dár bhfreagróirí drochúsáid shíceolaíoch ag tuismitheoirí, agus chuimsigh sé iompraíochtaí mar:

  • cáineadh iomarcach;
  • maslaí agus náiriú;
  • ró-thraenáil go dtí an-ídiú/urlacan;
  • neamhaird a dhéanamh ar leanbh tar éis léiriú spóirt.

  Tá na hiompraíochtaí rialaithe agus maslacha ar a gcuirtear síos thuas normalaithe go seasta ag tuismitheoirí, cóitseálaithe, agus eagraíochtaí spóirt mar rud atá riachtanach chun lúthchleasaithe “meabhracha diana” a chruthú atá réidh le haghaidh iomaíochta ardleibhéil.

  Mar sin féin, níl aon fhianaise maslach agus bíonn tionchar dearfach ag iompraíochtaí rialaithe ar fheidhmíocht.

  Ina áit sin, tá go leor fianaise ann chun é a chur in iúl:

  • déanann sé dochar do mhuinín agus féinmheas leanaí;
  • méaduithe imní iomaíochta;
  • mar thoradh ar éirí as spórt;
  • a bhaineann le dúlagar agus imní.

  Léiríonn taighde nuair a úsáideann daoine fásta i spórt pobail rud ar a dtugtar “cur chuige a thacaíonn le neamhspleáchas” — ina dtugtar de chumhacht do dhaoine óga a gcinntí féin a dhéanamh agus a gcuid mothúchán a bhailíochtú — is féidir le leanaí a bheith níos féinspreagtha.

  Fuarthas amach i dturgnamh ag Cluichí Oilimpeacha 2012 gur bhain cóitseálaithe a raibh cur chuige níos tacúla acu bonn airde níos airde ná iad siúd nár bhain.

  Dhírigh an chuid is mó den fhianaise seo ar chóitseáil, ach toisc go bhfeidhmíonn go leor tuismitheoirí mar oiliúnóirí dá leanaí, tá na torthaí seo fós ábhartha.

   David Beckham lena thuismitheoirí Ted agus Sandra.
  David Beckham lena thuismitheoirí Ted agus Sandra.

  Níl aon fhianaise ann go bhfeabhsaíonn cleachtais rialaithe nó maslacha feidhmíocht leanaí sa spórt.

  Ach fiú dá mbeadh, níor cheart luach a chur ar fheidhmíocht spóirt thar shláinte agus folláine linbh.

  Ní ghlacfaí leis na hiompraíochtaí seo i dtimpeallachtaí éagsúla, mar ionaid oibre nó scoileanna.

  Tá sé in am bogadh ar aghaidh ón díospóireacht seo sa spórt. Mar sin, cá háit as seo?

  Tá an córas spóirt casta, agus cé go bhfuil sé éasca a cheapadh nach bhfuil ann ach dornán daoine a bhfuil fadhbanna acu, is é fírinne an scéil go bhfuil na cleachtais seo normalaithe leis na glúine.

  Tá patrúin á n-athdhéanamh ag tuismitheoirí óna n-eispéiris féin agus ag léiriú cleachtais a fheiceann siad mar ghnáth-spórt.

  Níl aon réiteach tapa ann.

  Ach is féidir linn go léir páirt a ghlacadh trí mhachnamh a dhéanamh ar ár n-iompraíochtaí féin agus smaoineamh ar conas is féidir linn tosaíocht a thabhairt d’eispéiris agus d’fholláine leanaí.

  Ba chóir do thuismitheoirí díriú ar spraoi, scileanna nua a fhoghlaim, taitneamh a bhaint as an láthair, agus a bheith mar chuid d’fhoireann ionas gur féidir lena gcuid páistí an leas is mó a bhaint as na cluichí is breá leo.

  In ainneoin gur thug Beckham féin le tuiscint gurbh fhiú é, tugann an fhianaise le fios gur éirigh leis in ainneoin an timpeallacht baile ardbhrú, ní mar gheall air.

  • Is léachtóir í Mary Woessner le Cleachtadh Cliniciúil agus Comhalta Taighde san Institiúid Sláinte agus Spóirt, Ollscoil Victoria, an Astráil; Is ollamh le Gníomhaíocht Choirp agus Meabhairshláinte í Alexandra Parker, Ollscoil Victoria; Is Comhalta Taighde é Aurélie Pankowiak ag an Institiúid Sláinte agus Spóirt, Ollscoil Victoria

  An comhrá

  Share.