An líne cáiliúil ó Oilibhéar d’fhéadfadh Stephen Donnelly a rá go héasca le Paschal Donohoe agus Michael McGrath roimh bhuiséad na seachtaine seo caite.

  Mar sin féin, cosúil le Oliver, is cosúil gur thug sé freagra dochreidte, gan a bheith báúil, dó. Ó fógraíodh an buiséad, tá sé ráite ag príomhfheidhmeannach FSS, Bernard Gloster, nach leor an leithdháileadh don bhliain seo chugainn. Mar sin, ar cheart go mbeadh níos mó faighte ag an tsláinte sa bhuiséad?

  Chun a bheith cothrom leis na hAirí Donohoe agus McGrath, féachann siad ar shláinte i gcomhthéacs níos leithne ina bhfuil ranna eile Rialtais ag lorg a sciar den phá fioscach. Is beag duine a bheadh ​​ag argóint go raibh gá le tuilleadh múinteoirí, gardaí nó pearsanra cabhlaigh chun patról a dhéanamh ar ár n-uiscí.

  Mar sin féin, bhí an Rialtas ag iarraidh cánacha a ísliú freisin, rud a fhágann go bhfuil sé níos deacra seirbhísí a leathnú, go háirithe i ngeilleagar nach bhfuiltear ag súil ach le fás measartha an bhliain seo chugainn.

  Is sa chomhthéacs seo a chinn siad gan ach méadú beag a thabhairt ar shláinte an bhliain seo chugainn i gcomparáid le leithdháileadh na bliana seo. Mar sin féin, nuair a mheasann tú go rachaidh caiteachas sláinte os cionn €1bn in 2023, ciallaíonn sé seo go bunúsach go mbeidh ar an gcóras sláinte oibriú le níos lú airgid an bhliain seo chugainn ná mar a chaithfidh sé i mbliana. Mar sin cén fáth a bhfuil an buiséad sláinte ag ardú bliain ar bhliain?

  Daonra ag dul in aois

  Tá roinnt fachtóirí taobh thiar de seo. Ar an gcéad dul síos, tá daonra atá ag dul in aois agus ag dul in aois in Éirinn, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú ar an éileamh ar sheirbhísí sláinte gach bliain.

  Ina theannta sin, tá ár ndaonra ag dul in aois níos tapúla ná mar atá sé i go leor tíortha Eorpacha eile (agus na daoine scothaosta, is airde a riachtanais chúram sláinte ar an meán), agus tá fás ár ndaonra níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis.

  Bhí an plean Sláintecare don tseirbhís sláinte agus an tAthbhreithniú Acmhainne Seirbhíse Sláinte a bhaineann leis bunaithe ar réamh-mheastacháin daonra ag baint úsáide as Daonáireamh 2016 mar bhonn. Bhí daonra na hÉireann i nDaonáireamh na bliana seo caite beagnach ag an leibhéal a bhí tuartha do 2026, agus is cinnte gur sháraigh sé an leibhéal sin faoi dheireadh na bliana 2022.

  Chun a bheith cothrom leis na hAirí Donohoe agus McGrath, féachann siad ar shláinte i gcomhthéacs níos leithne ina bhfuil ranna eile Rialtais ag lorg a sciar den phá fioscach. Pictiúr: Liam McBurney/PA Wire

  Fachtóir eile a chuireann brú leanúnach aníos ar chostais is ea boilsciú leighis. Tá drugaí, feistí leighis agus nósanna imeachta nua á bhforbairt an t-am ar fad. Cé go bhfuil siad seo níos éifeachtaí ná na cinn atá á n-áit acu, tá siad beagnach dosheachanta níos costasaí freisin.

  In éineacht leis an bhfás ar an daonra a luadh thuas, ciallaíonn sé seo go bhfuil méadú ag teastáil ón tseirbhís sláinte ar a buiséad gach bliain díreach le bheith gan stad, sula mbeidh aon leathnú ar sheirbhísí.

  Anuas ar an méid ‘seasamh fós’ seo, áfach, leathnaíodh roinnt seirbhísí le blianta beaga anuas, ag teacht le moltaí Sláintecare. Mar shampla, tá méadú tagtha i mbliana ar an incháilitheacht do chártaí Cuartaíochta Dochtúra, rud a thug beagnach leathmhilliún duine sa chatagóir seo. Íocfar ráta caipitíochta anois le Dochtúirí Teaghlaigh do na hothair seo, ag méadú caiteachas an Stáit, agus ag laghdú caiteachas príobháideach.

  Éifeachtaí na paindéime

  Tá éifeachtaí na paindéime covid-19 fós le brath freisin. Chomh maith le brú mór a chur ar ár seirbhísí sláinte ó 2020 go 2022, chuir an phaindéim moill ar go leor daoine ag lorg cúraim. Tá na daoine seo ag lorg cúraim anois, ach i gcásanna áirithe, tá a gcuid tinnis tar éis dul ar aghaidh go dtí an pointe go dteastaíonn cóireáil níos déine – agus níos costasaí – uathu.

  Ghlac Éire na mílte teifeach atá ag teitheadh ​​ón gcogadh san Úcráin, agus tá tacaíocht shuntasach leighis agus shíceasóisialta ag teastáil ó go leor acu, rud atá ag cur leis an éileamh ar sheirbhísí freisin.

  Tá tionchar eile ag an gcogadh le brath ar theaghlaigh ar fud na hÉireann i bhfoirm costais fuinnimh agus bia ardaithe le 18 mí anuas. Níl aon difríocht idir an tseirbhís sláinte agus aghaidh á tabhairt ar bhillí méadaithe fuinnimh, agus murab ionann agus go leor réimsí de chaiteachas an rialtais tá tionchar ag costais bia ardaithe uirthi freisin, toisc go soláthraíonn ospidéil agus saoráidí cónaithe béilí d’othair freisin.

  Fachtóir eile a chuidíonn le caiteachas méadaithe ar shláinte ná an éifeacht atá ag margadh pá na hearnála poiblí, a mhéadaigh rátaí pá chun cabhrú leis na harduithe ar chostais mhaireachtála a bhraith oibrithe a fhritháireamh. Cuireann sé seo isteach go díréireach ar an tsláinte, réimse de sheirbhísí poiblí atá an-dian ar shaothar.

  Athbhreithniú ar chostais FSS

  Ar Lá an Bhuiséid, d’fhógair an tUasal Donohoe athbhreithniú ar chostais san FSS, atá le bheith críochnaithe faoi dheireadh na bliana seo. Ag léamh idir na línte, is é an impleacht atá leis seo ná, má tá FSS ag iarraidh seirbhísí a leathnú an bhliain seo chugainn, go mbeidh orthu é seo a mhaoiniú ó choigilteas in áiteanna eile sa chóras.

  Mar sin féin, cé go bhfuil sé réasúnach a bheith ag súil, in eagraíocht ar chomh mór leis an FSS, go bhfuil scóip ann le haghaidh roinnt coigilteas éifeachtúlachta, ní dócha go mbeadh siad seo ar mhéid a mhaoineoidh go réalaíoch aon mhéadú suntasach ar sheirbhísí.

  Cáineadh a chuirtear in aghaidh chóras sláinte na hÉireann uaireanta ná go bhfuil muid ag caitheamh cuid mhór i gcomparáid le tíortha eile ach nach bhfuil seirbhís sláinte á fheiceáil againn ar cheart dúinn a bheith ag súil leis leis an leibhéal caiteachais seo, mar sin an bhfuil aon rud leis an argóint seo?

  Léiríonn figiúirí ón ECFE, in 2019 (an bhliain seo caite réamh-phaindéim, a thugann tuiscint níos fearr dúinn ar an bpictiúr fíor), ár gcaiteachas per capita ar shláinte, arna choigeartú do rátaí malairte agus cumhachta ceannaigh, rangaithe sa 13ú háit san OECD, mar sin níl an caiteachas chomh hard agus a shamhlaítear le cuid againn (agus tugann na figiúirí sealadacha do 2022 le fios go bhfuil muid sleamhnaithe go dtí an 15ú háit anois).

  Ina theannta sin, cé go bhfuil méid réasúnta per capita á chaitheamh againn anois, ní mar sin a bhí i gcónaí.

  Ba í an Fhrainc an tír a bhí sa 12ú háit in 2019, a chaith thart ar 4.5% níos mó ná sinne ar bhonn per capita an bhliain sin.

  Mar sin féin, má bhreathnaíonn muid ar an scéal ó thús an chéid, ar an meán tá na Francaigh tar éis 10% níos mó a chaitheamh ná sinne ar bhonn per capita, agus má fhéachaimid ar an méid a tharla le linn na dtrí scór bliain roimhe sin (ó na 1970idí go dtí an 1990idí san áireamh), chaith siad ar an meán os cionn 70% níos mó in aghaidh an duine ná mar a rinneamar, arna choigeartú le haghaidh rátaí malairte agus cumhachta ceannaigh.

  Gearradh siar sna 1980í agus sna 1990idí

  Níl ár gcóras sláinte téarnaimh go hiomlán fós ó na ciorruithe a rinneadh sna 1980í déanacha agus go luath sna 1990idí go háirithe — go deimhin tá níos lú leapacha ospidéil againn anois ná mar a bhí againn i 1980.

  Is fiú a chur in iúl freisin go bhfuil caiteachas idirnáisiúnta ar shláinte, ar bhonn per capita agus mar chomhréir de ghníomhaíocht eacnamaíoch, ag ardú go seasta le blianta fada, ag léiriú daonraí atá ag dul in aois agus ag dul in aois agus dul chun cinn i dteicneolaíochtaí leighis.

  Ní gá gur droch-rud é seo, áfach — tá ár n-ionchas saoil i bhfad níos airde anois ná mar a bhí glúin nó dhó ó shin — ach baineann costas leis.

  É sin ráite, is féidir breathnú ar chaiteachas sláinte ní hamháin mar chostas ach mar infheistíocht. Má infheistímid níos mó sa tsláinte anois, ansin ba chóir go mbeadh ár gcaiteachas amach anseo níos lú ná mar a dhéanfaimid mura ndéanaimid infheistíocht.

  Tá an prionsabal seo mar bhunchloch ag Sláintecare, a éilíonn méadú ar chaiteachas sláinte thar a fhráma ama 10 mbliana, d’fhonn an córas a fheabhsú agus é a atreorú ó chúram ospidéil agus níos mó i dtreo cúram príomhúil, pobail agus leanúnach, áit a gcaitear chomh gar do dhaoine. chuig a dtithe agus is féidir. D’fhéadfadh gur fiú an costas breise é sin, mar aon le torthaí sláinte níos fearr.

  • Is eacnamaí sláinte é Brian Turner i COC
  Share.