De réir mar a théann tithe agus gnólachtaí i roinnt contaetha i ngleic le tionchar tuilte gan fasach tar éis na leibhéil is airde riamh de bháisteach throm, tá an pointe ag a n-imíonn an pláinéad isteach i gcothromaíocht nua ag druidim i gcónaí.

  Tá an taighde fite fuaite le fianaise ar an rud a chuireann George Monbiot síos air mar rud ‘breach’ — an éagobhsaíocht a d’fhéadfadh a thabhairt le tuiscint go bhfuilimid ag druidim le pointí a diúltaíonn rialtais saibhre ar fud na cruinne a admháil; agus polaiteoirí agus margaí domhanda ag dul i ngleic leis an méid atá fágtha den bhuiséad carbóin.

  Páipéar i Cumarsáid Dúlra i mí an Mheithimh le fios go bhfuil cailliúint oighir farraige deireadh an tsamhraidh dosheachanta anois agus go bhféadfadh sé tarlú laistigh de na deich mbliana atá romhainn. Tá impleachtaí tromchúiseacha aige seo maidir le lagú an scairdsruth.

  Shroich an leá oighir farraige san Antartach sa samhradh leathsféar theas an leibhéal is ísle riamh in 2022 agus níor éirigh leis an geimhreadh dár gcionn. Cuireann sé seo seilfeanna oighir fionnuisce atá suite os cionn an oighir farraige i mbaol titime, rud a fhágann go dtiocfaidh ardú tubaisteach ar leibhéil farraige domhanda.

  Fianaise nua a foilsíodh an mhí seo i Dul chun cinn Eolaíochta le fios go bhfuil an t-éiceachóras a chothaíonn foraois bháistí an Amazon faoi bhagairt chriticiúil anois ag úsáid talún agus athrú aeráide agus d’fhéadfadh méadú ar mhinicíocht triomach agus dóiteáin stop a chur le báisteach monsúin a choinníonn an fhoraois beo.

  Tá comharthaí á dtaispeáint sna bogaigh trópaiceacha agus permafrost Artach go bhfuil siad ag druidim le pointe tipping d’athrú aeráide atá ag rith agus tá borradh eisceachtúla in astuithe gáis cheaptha teasa i gcuid de na réigiúin seo.

  Tháinig an teocht domhanda is airde riamh an samhradh seo – agus mí Iúil doiciméadaithe mar an mhí is teo a taifeadadh riamh. Tugann an fhianaise le fios go bhféadfadh trian de dhaonra an domhain a bheith ina gcónaí i dteocht cosúil leis an Sahára faoi 2070. Tá go leor de na réimsí is mó atá i mbaol teasa dofhulaingthe éagobhsaí ó thaobh na polaitíochta de cheana féin – rud a chuireann suaitheadh ​​polaitiúil domhanda i mbaol.

  Páipéar a foilsíodh i Léirmheasanna Bitheolaíochta i mí na Bealtaine cuireann sé pictiúr scanrúil ar fáil de threochtaí daonra ainmhithe le beagnach leath (48%) de na speicis ag dul i laghad.

  “An bhfeiceann tú é, go fóill?” arsa George Monbiot i An Caomhnóir. “An pointe ag a barr ár gcórais phláinéid isteach i gcothromaíocht nua, naimhdeach don chuid is mó foirmeacha saoil? Sílim gur féidir linn.”

  Agus fós féin, dúnann rialtais a súile agus a gcluasa.

  Gan a chreidiúint, d’fhógair Príomh-Aire na Breataine Rishi Sunak an mhí seo caite 27 ceadúnas ola agus gáis nua sa Mhuir Thuaidh agus tá sé tuartha go n-úsáidfidh sé óráid an rí na seachtaine seo chugainn chun a bheartais maidir le gluaisteáin a chur chun cinn, mar iarracht an vóta Coimeádach a neartú.

  ‘Frying the planet’

  Ach níl Éire ar lár. Léiríodh i bhfigiúirí le déanaí gur SUVanna dhá cheann as trí cinn a díoladh sa tír in 2022, 13% níos airde ná meán an AE. Tá sciar i bhfad níos mó ag SUVanna den chéatadán de na gluaisteáin go léir a dhíoltar in Éirinn i gcomparáid le tíortha Eorpacha eile mar an Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil agus an Ghearmáin.

  Dúirt FPE an Chomhaontais Ghlais, Ciarán Cuffe go raibh SUVs “ag friochadh an phláinéid”, agus d’iarr sé bearta nua chun díolacháin SUV a theorannú, lena n-áirítear cosc ​​ar SUVanna a mhargú agus rochtain shrianta ar lár na mbailte agus na gcathracha.

  Níl aon fhianaise ann go bhfuil breithniú polaitiúil á dhéanamh ar cheachtar de na moltaí seo.

  Tá fianaise ardaithe ann a thugann le fios na buntáistí a bhaineann le tomhaltas feola a laghdú don aeráid agus don chomhshaol araon.

  Taighde arna fhoilsiú ag Ár nDomhan i Sonraí (2021) go mbeifí in ann talamh talmhaíochta a laghdú ó 4bn go 1bn heicteár mura n-ithimid feoil, rud a thabharfadh buntáistí ollmhóra don fhásach chun gnáthóga a sholáthar don fhiadhúlra.

  Fianaise nua i Cumarsáid Dúlra a foilsíodh i mí Mheán Fómhair fuarthas amach go bhféadfadh gearradh leath an méid muiceola, mairteola, sicín agus bainne a itheann an chine daonna stop a chur le dífhoraoisiú glan agus caillteanas eile ar thailte nádúrtha beagnach go hiomlán agus go laghdódh sé beagnach aon trian ar astuithe gáis cheaptha teasa ó úsáid talún (31%. ).

  ‘Propaganda’

  Ina measc seo ar fad, shínigh breis agus 1,000 eolaí Dearbhú Bhaile Átha Cliath in 2022 chun tacú le táirgeadh agus tomhaltas feola, formhuinithe ag coimisinéir talmhaíochta an AE, agus baineadh úsáid as chun tionchar a imirt ar oifigigh an AE ar bheartais comhshaoil ​​agus sláinte.

  Tuairiscíodh le déanaí sa ráiteas go bhfuil naisc iolracha aige leis an tionscal beostoic agus go leor den lucht tacaíochta ina dtaighdeoirí sna heolaíochtaí ainmhithe agus bia.

  Tá beostoc “ró-luachmhar le bheith ina íospartach de shimpliú, de laghdú nó de dhíograis. Ní mór do na córais seo leanúint de bheith leabaithe sa tsochaí agus cead leathan a bheith acu,” a dúirt an dearbhú.

  Mar sin féin, féachann príomheolaithe comhshaoil ​​​​ar an dearbhú agus ar na staidéir ghaolmhara mar “phopaganda.” Dúirt an tOllamh Cúnta i Roinn an Staidéir Chomhshaoil ​​in Ollscoil Nua-Eabhrac, Matthew Hayek, “gurb é an comhdhearcadh eolaíoch go dteastaíonn laghdú tapa feola sna réigiúin atá in acmhainn an rogha sin.”

  Idir an dá linn, tá an Taoiseach Leo Varadkar agus triúr airí rialtais ag taisteal go dtí an Chóiré mar chuid de mhisean trádála ardleibhéil chun naisc a neartú agus naisc trádála, infheistíochta agus oideachais a oscailt le béim ar bhia, ar dheochanna agus ar mhairteoil na hÉireann.

  Ar an toscaireacht tá Simon Coveney, an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, chomh maith leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue.

  Ní thacaíonn an fhianaise le héilimh leanúnach Charlie McConalogue go bhfuil earraí talmhaíochta na hÉireann inbhuanaithe.

  “Is margadh í an Chóiré a bhfuil acmhainneacht shuntasach fáis ann d’onnmhairí agraibhia na hÉireann. Tá tomhaltóirí na Cóiré sofaisticiúla agus tá éileamh ar na hearraí agraibhia atá ar ardchaighdeán, sábháilte agus inbhuanaithe a tháirgeann feirmeoirí, iascairí agus próiseálaithe bia na hÉireann,” a dúirt Talmhaíocht. An tAire Charlie McConalogue, roimh an gcuairt.

  “Cuireann an misean trádála seo deis luachmhar ar fáil freisin chun iarratas rochtana margaidh na hÉireann do mhairteoil a chur chun cinn tuilleadh. Beidh an Taoiseach agus mé féin ag ardú na ceiste seo inár gcaidreamh le Rialtas na Cóiré an tseachtain seo.”

  Ní thacaíonn an fhianaise leis na héilimh arís agus arís eile go bhfuil earraí talmhaíochta na hÉireann inbhuanaithe. Dúirt ardstiúrthóir an EPA Laura Burke anuraidh, ó scrúdú na fianaise “nach bhfuil an fhianaise ag tacú le hinbhuanaitheacht chomhshaoil ​​na hearnála ina hiomláine. Ní mór don talmhaíocht a bheith in ann feidhmíocht a bhailíochtú maidir le bia a tháirgeadh le hionchur íseal comhshaoil.”

  Páipéar i Eolaíocht (2018) go bhfuil na hiarmhairtí aeráide is measa ar fad ag mairteoil agus uaineoil a chothaítear ar féarach—trí nó ceithre huaire níos measa ná mairteoil agus uaineoil, a ardaítear go dian ar ghrán, díobhálach mar atá sé seo.

  Tá sé seo amhlaidh mar gheall ar éifeachtacht níos ísle féar a thiontú go próitéin agus fás níos moille ar ainmhithe féaraigh: dá fhad a mhaireann siad is amhlaidh is mó meatán a scaoiltear óna boilg agus ocsaíd nítriúil óna aoiligh. Is gáis cheaptha teasa chumhachtacha iad an dá cheann, rud a chuireann go mór leis an ardú scanrúil in astuithe meatáin.

  Má leantar ar aghaidh le margaíocht a dhéanamh ar thalmhaíocht na hÉireann mar thalmhaíocht “inbhuanaithe” ní féidir an tionchar atá ag feirmeoireacht mairteola agus déiríochta a chothaítear ar fhéar ar aeráid agus ar bhithéagsúlacht araon; agus is baol mór clú é don earnáil agraibhia in Éirinn.

  Idir an dá linn, beidh an buiséad carbóin atá fágtha – an méid glan dé-ocsaíd charbóin a fhéadfaidh daoine fós a astú chun seans 50% a bheith acu fanacht laistigh de 1.5C ó théamh domhanda – ídithe i gceann sé bliana.

  Ag an bpointe seo, tá gach rud san áireamh – cad a itheann muid, cé chomh minic a eitilt againn, cé mhéad tat useless a ithe againn.

  Is iad seo na fíricí crua. Ní réiteofar an éigeandáil aeráide agus a hiarmhairtí i dtéarmaí dianteasa agus báistí, triomaigh, stoirmeacha, agus an scrios a dhéanfar ar thithe, ar ghnóthais, ar ghnáthóga agus ar shaolta go dtí go stopfaimid ag cur na fíricí ar an ngá atá le claochlú an eastóscach. , cultúr atá dian ar acmhainní, feoil-throm, ró-íditheach, cur amú a bhfuil taithí againn air.

  Is dochtúir sláinte poiblí i gCorcaigh í an Dr Catherine Conlon agus iar-stiúrthóir ar shláinte an duine agus ar chothú, safefood

  Share.