Léann “Spot the Ingenious woman” an fotheideal cliste thar ghrianghraf den Dr Sheila Tinney, atá ag breathnú go cinnte míchompordach suite, mar atá sí, ar imeall grúpa mór matamaiticeoirí fireanna.

  Sa ghrianghraf, a tógadh in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath i 1942, léirítear go beoga croílár na hÉireann ag an am. Tá an Taoiseach Éamon de Valera, ardchaomhnóir an status quo fireannaigh, ina shuí i lár an ghrúpa iomráiteach fear seo — agus bean thar cionn amháin.

  Is iontach an rud é, mar sin, an fócas ar an mbean urghnách sin a fheiceáil in ‘Ingenious Dublin’, taispeántas nua iontach a d’oscail ag Músaem Beag iontach i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo.

  Tá Sheila Tinney (née Power), matamaiticeoir agus fisiceoir teoiriciúil a rugadh i nGaillimh, ar ais sa nuacht le déanaí mar gheall ar an gceangal a bhí aici le J Robert Oppenheimer, is ábhar do mhórscéalta an tsamhraidh seo. Oppenheimer. I 1941, chríochnaigh sí a PhD ar chobhsaíocht na gcriostal faoi mhaoirseacht Max Born — an fisiceoir céanna a rinne maoirsiú ar ‘athair an bhuama adamhaigh’ mar a thugtar air.

  Seacht mbliana ina dhiaidh sin, bronnadh comhaltacht ar Tinney le bheith ag obair ar fhisic núicléach ag an Institute for Advanced Studies in Princeton sna Stáit Aontaithe. Scríobh Oppenheimer, a stiúrthóir ag an am, chun fáilte a chur roimh an Institiúid. Bhí Albert Einstein agus Freeman Dyson i measc a comhghleacaithe. Níos déanaí, déarfadh sí lena mic léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath go raibh sí i scuaine le haghaidh caife le Einstein.

  MOL STAIR

  Má tá suim agat san alt seo, níl aon dabht ach go mbainfidh tú taitneamh as iniúchadh a dhéanamh ar na bailiúcháin staire éagsúla agus ar an ábhar atá inár mol staire. Seiceáil é ANSEO agus léamh sona

  Meabhraíonn duine acu, Eoin Bairéad, a léachtaí i bhfisic na matamaitice. “Léachtóir iontach a bhí inti, thar a bheith cruinn ar gach slí agus thar a bheith intuigthe. Bhí sí iontach geal agus i mBaile Átha Cliath sna 1960idí, ba í an t-aon léachtóir baineann í.”

  Ar a laghad tugadh aitheantas agus aitheantas don chion a rinne sí don eolaíocht le linn a saoil. Bhí sí ar dhuine de na chéad mhná a ligeadh isteach in Acadamh Ríoga na hÉireann i 1949, in éineacht leis an luibheolaí Phyllis Clinch, an scoláire Éireannach Eleanor Knott agus an staraí ealaíne Françoise Henry. Ba chomhalta páirtaimseartha í freisin in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath nuair a bhí Erwin Schrödinger ina stiúrthóir. Dúirt an fisiceoir a bhuaigh Duais Nobel, agus a léirigh a turgnamh cat cáiliúil solas ar theoiric chandamach, go raibh sí i measc na ndaoine is fearr trealmhaithe agus is rathúla den ghlúin óg fisiceoirí teoiriciúla sa tír seo.

  Taispeántar í in ‘Ingenious Dublin’ in éineacht le bean mhór eolaíochta eile, an Dr Máire Delaney, dochtúir leighis a d’úsáid a saineolas chun na scéalta daonna atá i gcnámha na Lochlannach agus i gcorp portaigh 2,000 bliain d’aois a réiteach.

  Mary Mulvihill ag féachaint ar orrery, samhail mheicniúil den ghrianchóras. Pictiúr le caoinchead a fear céile, an Dr Brian Dolan

  Is í fíorréalt an tseó, áfach, bean intleachtúil eile, Mary Mulvihill. Cé, mar a deir a fear céile Brian Dolan agus a deirfiúracha Anne agus Nóirín Mulvihill, ba mhaith léi go mbeadh an eolaíocht ar an bhfód, ní í.

  Cé go bhfuil an eolaíocht — agus an bhaint a bhíonn ag Éirinn léi go minic — ag croílár an taispeántais seo atá á choimeád le greann agus le díograis ag Nigel Monaghan.

  Ag tarraingt ar leabhar atheisithe Mulvihill, Éire Ingenious, tá go leor le fáil amach; ó fhear Cheatharlach, Samuel Haughton, a d’fhorbair bealach daonnachtúil chun daoine a chrochadh, go dtí an dochtúir as Corcaigh, Vincent Barry, a stiúraigh an fhoireann a d’fhorbair leigheas don lobhra. (Ar aon taobh eile, tá cuimhne ag Met Éireann air ina liosta ainmneacha stoirmeacha. Má théimid ar ‘V’ go deo — agus tá súil againn i gcoinne dóchais nach ndéanaimid — Stoirm Uinseann a thabharfar air).

  Ba é an taispeántas a léim amach chugam, áfach, ná próca ollmhór Sudocrem – tabhair faoi deara gur ‘crem’ ní ‘uachtar’ é — an potion draíochta a bhfuil áit aige i ngach seomra folctha in Éirinn ó d’fhorbair an poitigéir Thomas Smith i mBaile Átha Cliath é. 1931.

  B’fhéidir go mbeadh amú ar Mary Mulvihill go raibh pota de le feiceáil ar sheilf seomra folctha Madonna i gceann dá postálacha ar na meáin shóisialta ó 2021.

  Más mian leat turas spleodrach siamsúil, oscailte súl a dhéanamh thart ar chuid d’aireagáin agus d’fhionnachtana eolaíocha na hÉireann, tabhair cuairt ar urlár uachtarach Mhúsaem Beag Bhaile Átha Cliath.

  Mairfidh an taispeántas go dtí Eanáir 2024. Ná bíodh imní ort mura bhfuil tú in ann é a dhéanamh, áfach, mar is dócha go n-éireoidh lena theachtaireacht i bhfad níos faide. Is é an chúis atá leis sin ná gur aimsigh Mary Mulvihill ina saol ró-ghearr áit don eolaíocht i meon na hÉireann féin trínár n-aireagacht féin a ndéantar dearmad uirthi go minic a chur in iúl do lucht éisteachta níos leithne.

  Agus leanann a díograis tógálach ag spreagadh. Mar shampla, dúirt mac léinn PhD Tammy Strickland, a d’oscail an taispeántas, nár thuig sí go raibh suim aici i gcumarsáid eolaíochta go dtí gur léigh sí leabhar Mary Mulvihill.

  Léirigh Mary, a dúirt sí, go bhfuil Éireannaigh lán fiosrachta; is cruthaitheoirí, aireagóirí agus brionglóidí iad. Agus níos mó ná sin, is náisiún de scéalaithe sinn.

  Tá an oiread sin le foghlaim ó Mary Mulvihill faoi conas is féidir linn na scéalta neamhinste a bhaineann lenár n-intleacht féin a aisghabháil agus, mar a rinne sí, cuidiú na mban a ndearna an stair neamhaird orthu a shábháil.

  Léiríonn an réaltfhisiceoir an tOllamh Jocelyn Bell Burnell conas a d’fhéadfaimis inspioráid a bhaint aisti agus leanúint leis an obair chun scéal iomlán na hÉireann a inscriosadh sa tírdhreach thart orainn.

  “Bhí Mary,” a dúirt sí, “an-chruthaitheach sa chaoi a gcuireann sí rudaí taobh le taobh; crochann sí blúirí agus scéalta ar áiteanna, agus beocht sí na háiteanna sin trí na scéalta a bhaineann leo. Tá geolaíocht, seandálaíocht, socheolaíocht agus teicneolaíocht ag streachailt lena chéile, rud a chruthaíonn idirghníomhaíochtaí suimiúla.”

  Ní miste freisin a fheiceáil conas a coimeádadh a hoidhreacht iontach féin beo ó fuair sí bás, agus í díreach 55, in 2015. Tá duais bunaithe ag Cumann Mhuire Mulvihill ina hainm, bhronn a chartlann ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chuir sí plaic in airde ag a sean-theach cónaithe i Sráid an Mhainéir, Cloich Bhataire, Baile Átha Cliath agus chabhraigh sí lena leabhar a fháil, Éire Ingeniousathfhoilsithe ag Four Courts Press.

  Coinníonn an eagraíocht ar chabhraigh sí léi, Mná sa Teicneolaíocht agus san Eolaíocht (WITS), spiorad a cuid oibre beo freisin. Tacaíonn sé leis an tionscnamh domhanda Soapbox Science, áit a dtugtar cuireadh d’eolaithe baineanna seasamh go litriúil ar bhosca gallúnaí agus insint don phobal faoina dtaighde san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht, sa mhatamaitic agus sa leigheas.

  Agus ba í ball de chuid WITS, Fiona Doris, a cheap an smaoineamh go ndéanfaí taispeántas chun ómós a thabhairt do Mary Mulvihill.

  Sula bhfuair sí bás, bhí sé beartaithe ag Mary leabhar a scríobh ar ghorta na bliana 1845, ach leabhar nach raibh de phribhléid ag insint amháin thar ceann eile. Mar a scríobh an t-iriseoir eolaíochta Cormac Sheridan sa réamhrá dá leabhar: “Éilíonn sí go hintuigthe go nglacfaimid úinéireacht ar chastacht iomlán stair na hÉireann agus go gcuirfimid a traidisiún eolaíoch mór Angla-Éireannach san áireamh ann.”

  Mary Mulvihill, lean sé, nocht – nó d’aisghabh sé – go leor sraitheanna eolais a ndearnadh dearmad orthu nó a cuireadh i leataobh. “Agus an t-eolas sin á cur ar ais go dtí an ré reatha, tugann a saothar cuireadh dúinn machnamh nó athmhachnamh a dhéanamh ar na scéalta a insíonn Éire fúithi féin agus fúithi féin — an luach atá aici; cad a dhéanann sé faillí; agus, go háirithe, cad iad na scéalta eile a d’fhéadfadh a bheith san áireamh ann.”

  Atheisíodh an cuireadh chun tabhairt faoin dúshlán spreagúil sin nuair a osclaíodh ‘Ingenious Dublin’.

  Share.