Nuair a bhreathnaíonn na 99 ball den Chomhthionól Saoránach siar ar an obair atá ar bun acu ó mhí Aibreáin chun machnamh a dhéanamh ar cheann de na saincheisteanna is déine agus is casta atá roimh shochaithe daonlathacha nua-aimseartha — méid agus tionchar na húsáide drugaí agus conas a d’fhéadfadh an Stát reachtaíocht a dhéanamh ina leith — is féidir leo machnamh a dhéanamh ar an tseirbhís thábhachtach atá curtha ar fáil acu.

  Beag beann ar a gcuid moltaí maidir le “cothromú na rioscaí” idir dlíthe drugaí na hÉireann a athrú agus iad a choinneáil mar atá siad faoi láthair, rud nach dócha a thugann le tuiscint don cheol giúmar, tá tasc iontach comhlíonta acu ag éisteacht le 150 saineolaí agus ag smaoineamh ar thuairimí contrártha go minic ar an dlí, an tsláinte. , coireacht, polaitíocht, agus iompar poiblí.

  Deir cathaoirleach an Tionóil, iar-phríomhfheidhmeannach an HSE Paul Reid, go bhfuil ionadh air faoi chumas a chomhaltaí a mbealach a dhéanamh tríd na hargóintí agus iad ag smaoineamh ar na cineálacha cur chuige reachtaíochta, beartais agus oibriúcháin a d’fhéadfaí a ghlacadh chun “an dochar a laghdú go suntasach. tionchair drugaí aindleathacha ar dhaoine aonair, ar theaghlaigh, ar phobail agus ar shochaí na hÉireann i gcoitinne.”

  Is léir do gach duine go bhfuil an tionchar atá ag síormhéadú air, agus treisítear é gach lá ag scéalta nuachta faoi ghníomhaíocht na bpóilíní i gcoinne dronganna, agus faoin dola andúile a chuirtear in iúl i gcásanna cúirte agus in ionchoisní iomadúla.

  An tUasal Reid, ag labhairt leis an Scrúdaitheoir Gaeilge inniu, a deir sé go gcreideann sé go bhfuil “giúmar láidir le haghaidh athraithe” i measc na gcomhaltaí agus go dtabharfaidh an séú cruinniú poiblí an deireadh seachtaine seo, áit a ndéanfar moltaí a bhreithniú agus a vótáil, treoir ghinearálta a thabhairt faoin treo ar mhaith leis an Rialtas a ghlacadh seachas a shocrú. amach na sonraí.

  Tá cur chuige na dtuataí seo ciallmhar, agus ní hamháin toisc go mbeidh iarmhairtí polaitiúla ag aon athrú ar na córais reatha. Is dócha go mbeidh costais shuntasacha i gceist freisin. Cuirfear tuarascáil bunaithe ar na moltaí faoi bhráid an Oireachtais agus an Rialtais faoi mhí na Nollag lena breithniú agus lena scrúdú tuilleadh.

  Go dtí seo, bheadh ​​sé mícheart iarracht a dhéanamh na torthaí a thomhas. Tá go leor ama le haghaidh díospóireachta agus anailíse a luaithe a chuirtear na moltaí síos. Is féidir linn, áfach, buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt agus a thug a gcuid ama chun machnamh a dhéanamh ar cheann de na saincheisteanna is tábhachtaí a bheidh os ár gcomhair le chéile go ceann blianta fada amach romhainn.

  Teastóidh foighne chun an fhírinne a fhionnadh

  Is é an rud iontach faoin idirlíon agus ár ndomhan digiteach idirnasctha ná gur féidir linn foghlaim, níos mó nó níos lú ar an toirt, nuair a tharlaíonn rud éigin.

  Is é an iarmhairt uafásach gur féidir linn tuairimí iolracha, láithreacha, a fháil ar “an fhírinne” agus ar fhíoraisc ar a cúiseanna agus ar a hiarmhairtí.

  Nuair a smaoinímid ar phléasc marfach oíche Dé Máirt ag Ospidéal Baiste Al-Ahli i nGaza ní mór dúinn a admháil nach bhfuilimid anois níos gaire don fhírinne maidir lena bhunús ná mar a bhí muid an uair sin. Roinneann an domhan go príomha i measc iad siúd a chreideann gur gníomh de chuid Óglaigh na hÉireann é, agus iad siúd a chuireann i leith diúracán misfireing ó Ioslamach Jihad, grúpa rival Hamas é.

  In ainneoin go n-oibríonn foirne fíoraitheoirí go fiabhras chun fírinneacht na faisnéise foinse oscailte a léirmhíniú agus a ualú – taifid phoiblí, meáin nuachta, ardáin meáin shóisialta, íomhánna, físeáin, láithreáin ghréasáin agus an Gréasán Dorcha – níl aon chonclúid againn. Gan an limistéar a shéalú, a fhógairt gur láthair choire é, agus anailís fhóiréinseach fhairsing neamhspleách a dhéanamh orthu siúd a bhfuil eolas acu ar bhealaí ardchórais arm, nílimid chun freagra mionsonraithe a fháil am ar bith go luath, más rud é ar chor ar bith. Rud a fhágann go bhfuil sé de dhualgas orainne, agus go háirithe ar aon duine aonair a bhfuil rochtain aige ar chuntas meán sóisialta, stuama a chleachtadh sa mhéid a deirimid agus a dhéanaimid agus sna leaganacha a roinnimid le daoine eile. Leagann roinnt polaiteoirí béim ar an ngá atá le “cruinneas seachas luas” a bhaint amach, agus bíonn iriseoirí agus foilsitheoirí ag streachailt lena ngnáth-instinteanna clár oibre nuachta a chur ar leataobh chun buntáiste a bhaint as an gcéad duine a d’aistrigh.

  Sna himthosca febrile seo, is rabhadh úsáideach dúinn go léir gur féidir le grúpa oibriúcháin fiúntach teicneolaíochta, ar nós eagraithe an Chruinnithe Mullaigh Gréasáin, a bheith ró-ghasta agus ró-chinnte maidir leis na cinnteachtaí morálta a chur i bhfeidhm. Dúirt Paddy Cosgrave, príomhfheidhmeannach an Chruinniú Mullaigh Gréasáin, a thagann le chéile sa Phortaingéil an mhí seo chugainn, ar X, ar a dtugtaí Twitter:

  “Is coireanna cogaidh iad coireanna cogaidh fiú nuair a dhéanann comhghuaillithe iad, agus ba cheart iad a ghlaoch amach as a bhfuil siad.” Dúirt sé go raibh sé “sáite faoi reitric agus gníomhartha an oiread sin ceannairí agus rialtais san iarthar, cé is moite de Rialtas na hÉireann go háirithe, atá ag déanamh an rud ceart le tamall.”

  Bhí roinnt iarmhairtí ag an eachtra seo de chomhroinnt tapa tuairimí. Tar éis an ghanntanas tosaigh, bhí ar an Uasal Cosgrave roinnt ama a chaitheamh ag cur a chuid tuairimí i gcomhthéacs.

  Ghabh sé leithscéal as an “uainiú” agus “an bealach ar cuireadh i láthair é”. “Cáinim gan forchoimeádas ionsaí olc, urchóideach agus maslach Hamas ar an 7 Deireadh Fómhair. Glaoim freisin ar scaoileadh neamhchoinníollach na ngiall go léir,” a dúirt sé i ráiteas ar shuíomh Gréasáin an Chruinnithe Mullaigh.

  “Tacaíonn mé gan dabht le ceart Iosrael a bheith ann agus é féin a chosaint. Tacaím gan dabht le réiteach dhá stát,” a dúirt sé.

  Ba i mBaile Átha Cliath a bunaíodh an Chruinniú Mullaigh Gréasáin sular bhunaigh sé carbhán nua i Liospóin, áit arbh fhearr leis na fánaí digiteacha. Tá roinnt cuideachtaí agus cainteoirí ardphróifíle – lena n-áirítear Meta, Google, Intel, Siemens, agus an t-aisteoir Gillian Anderson – tar éis tarraingt siar ó chomhdháil na míosa seo chugainn.

  Cé go mb’fhéidir go bhfuil an fhírinne faoin méid a tharla amuigh ansin, níltear chun é a ghabháil i gceannlíne, i ngéibheann fuaime ná i dteachtaireacht ar na meáin shóisialta. Mar a dúirt Éireannach cáiliúil uair amháin, is annamh a bhíonn an fhírinne “íon agus ní shimplí”. A mhéid is mian linn soiléireacht agus cinnteacht, beidh foighne de dhíth orainn freisin.

  Uisce beatha go mór

  Cad ar domhan a dhéanann tú le buidéal annamh Scotch atá ceannaithe agat ag ceant ar €1.4m. Níl ort ach breathnú ar is cosúil go bhfuil sé ar cheann de na freagraí, cé nach bhfuil muid cinnte go n-oibreodh sé sin dúinn.

  Beidh Sotheby’s ag cur buidéal fuisce singil Macallan Adami 1926, atá 96 bliain d’aois, faoin casúr i Londain an 18 Samhain. Meastar Macallan mar an “soitheach naofa” do bhailitheoirí fuisce agus níor tháirg an drioglann Speyside ach 40 buidéal riamh. Deir Macallan go bhfuil an fuisce adhmadach agus roisíneach, “milis le taifí triacail mheánmhéide agus torthaí saibhir triomaithe”.

  Ag 30 nips chuig buidéal a thabharfaidh €46,666 athfhillteach duit. Mura mian leat dúbailte!

  Share.