Mar a tuairiscíodh anseo ar an Déardaoin, tá sé tugtha le fios ag an Aire Ardoideachais agus Breisoideachais Simon Harris gur “toghchán a bheidh sa chéad olltoghchán eile, dar liom, ó thaobh iarracht a dhéanamh a chinntiú go gcoinneoimid populists amach as an rialtas”. cur síos ar fiú go mór é a scrúdú.

  Is léir go bhfuil gach toghchán difriúil lena réamhtheachtaithe, le ceisteanna éagsúla ag glacadh tábhachta de réir a gcuid ama — fiú amháin sna toghcháin intuartha sna 1940idí agus 1950idí chuir leithéidí Chlann na Poblachta isteach ar an status quo — ach b’fhéidir go raibh teachtaireacht eile ag Harris in. aigne.

  Le cead, ní bheidh roinnt Teachtaí Dála óna pháirtí san iomaíocht sa chéad olltoghchán eile, rud a fhágann go mbeidh Fine Gael ag lorg iarrthóirí inmharthana. Tá cúlra na héiginnteachta in aon chomhrialtas freisin faoin ionchas go gcinnfidh ceann de na páirtithe rith chun na tíre, hum a fhásann níos airde dá gaire a thagann deireadh le téarma an chomhrialtais.

  Mar sin féin, tá ardú ar Shinn Féin le breithniú ag Harris agus a chomhghleacaithe sa Rialtas freisin. Creideann go leor breathnóirí go mbeidh Sinn Féin mar chuid lárnach den chéad rialtas eile — agus go bhféadfadh an páirtí a bheith ina pháirtí sinsearach i gcomhrialtas ar bith a chruthófar tar éis na vótaíochtaí sin a dhúnadh, ar bhonn na suíochán a gnóthaíodh.

  Is cinnte go gcleachtann an páirtí faoi stiúir Mary Lou McDonald intinn na ndaoine atá i gcumhacht. Go dtí an tseachtain seo, scríobh an tAire Tithíochta Darragh O’Brien chuig urlabhraithe tithíochta agus airgeadais Shinn Féin Eoin Ó Broin agus Pearse Doherty go sonrach chun leasuithe a bpáirtí ar an reachtaíocht nua tithíochta a cháineadh, cuir i gcás.

  An bhfuil Simon Harris ag tabhairt le fios dá pháirtí agus dá lucht leanúna go gcaithfidh siad a bheith ar bhonn toghchánaíochta in aghaidh an tsrutha tacaíochta atá ag dul i méid i gcoinne a chéile comhraic agus móiminteam ag dul i méid?

  Nó an bhfuil leid ann go mbeidh an toghchán “mar aon duine eile” mar go bhféadfadh sé a bheith níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil leis?

  Má théann an Rialtas go dtí an pobalbhreith sula gcríochnaíonn sé a théarma b’fhéidir go mbeidh súil aige cur in aghaidh sciorrtha talún Shinn Féin, ach níl aon ráthaíochtaí sna hamanna feannacha seo.

  Níl ach an díothacht ag dul in olcas

  Déanann taighde nua ón eagraíocht Pobal léitheoireacht spreagúil, ag cur san áireamh a mhionanailíse ar leibhéil an mhíbhuntáiste sa tír seo.

  Léiríonn sé fás ar líon na ndaoine ar féidir a rangú mar dhaoine faoi mhíbhuntáiste, ó 143,506 in 2016 go 195,992 anuraidh.

  Is deacair é seo a chreidiúint i dtír ina bhfuil leibhéil chomh hard fostaíochta ag baint léi, gan aird ar bith ar na fáltais cháiliúla ó cháin chorparáideach le blianta beaga anuas, ach is é an rud a chuireann borradh faoi na figiúirí ná nádúr fréamhaithe an mhíbhuntáiste sin.

  Léiríonn an tuarascáil go bhfuil líon díréireach pobal faoi mhíbhuntáiste le feiceáil i gcodanna de lár chathair Bhaile Átha Cliath, Thuaisceart agus Iarthar Bhaile Átha Cliath, ceantair imeallacha Chorcaí, Phort Láirge, agus Luimnigh, mar aon le bailte tuaithe áirithe: Tá rátaí níos airde tuismitheoirí aonair sna ceantair seo, leibhéil níos airde. dífhostaíocht, agus leibhéil níos ísle oideachais.

  Dúirt Karen Kiernan, ón gcarthanacht One Family, go léiríonn an taighde “an méid a deirimid inár gcuid oibre ó lá go lá… tá go leor de na teaghlaigh a mbímid ag obair leo ag streachailt go hiomlán, ó lá go lá, ar feadh na seachtaine. go-seachtain. Fágadh taobh thiar díobh i gcónaí mar phobail, agus mar theaghlaigh, agus tá an ghéarchéim chostais mhaireachtála i bhfad níos measa.”

  Is é an trácht is troime a thug Ms Kiernan ná gur fágadh na pobail agus na teaghlaigh seo ina ndiaidh i gcónaí, agus is léir gur mar sin atá an scéal. Is léiriú é ar Rialtais i ndiaidh a chéile nach bhfuil dul chun cinn fiúntach déanta sa réimse seo—go bhfuil an fhadhb ag dul in olcas, más rud ar bith, le líon na ndaoine faoi mhíbhuntáiste sa Stát ag méadú aon trian, le seacht mbliana anuas.

  Ba cheart go mbeadh an cás seo ina ábhar imní do chách ar a thuillteanas, ós rud é go bhfuil gach saoránach i dteideal na deiseanna céanna a fháil chun forbairt agus rath a fháil. Ba cheart go dtabharfadh sé sos ar leith don Rialtas freisin, mar níl aon chosúlacht ar an méid daoine a bhraitheann scoite amach, díchumhachtaithe agus dícheadúnaithe do thodhchaí na tíre.

  Ceartas Tag

  An réiteoir Wayne Barnes le linn chluiche ceannais Chorn an Domhain Rugbaí 2023 ag an Stade de France i bPáras. Tá míniúcháin á lorg ag an Nua-Shéalainn ar chuid dá chinntí. Pictiúr: Mike Egerton/PA

  Chríochnaigh cluiche ceannais Chorn an Domhain Rugbaí an deireadh seachtaine seo caite nuair a bhuaigh an Afraic Theas an lámh in uachtar ar an Nua-Shéalainn le pointe amháin chun a chinntiú go raibh an comórtas ina cheist bheo don fheadóg dheireanach.

  Agus ina dhiaidh sin, is cosúil. Tháinig iontas ar an Déardaoin nuair a tháinig sé chun solais go raibh an Nua-Shéalainn tar éis comhad a sheoladh chuig World Rugby ag lorg mínithe ar chuid de na cinntí a rinne an réiteoir Wayne Barnes le linn an chluiche.

  Tá foireann rugbaí na Nua-Shéalainne tar éis glacadh le go leor mar shampla den chaoi ar cheart d’fhoirne agus d’eagraíochtaí feidhmiú, le leabhair scríofa faoi chumhacht an chultúir Uile Dhuibh. Is é an gnáthshampla den chultúr sin ná go nglanann na himreoirí a gcuid seomraí feistis tar éis na gcluichí, mar nach raibh aon duine spóirt tar éis scuab a chaitheamh riamh sular aimsigh an Nua-Shéalainn iad.

  Níl sé soiléir conas a fhreastalaíonn an cultúr sin anois ar ghearáin faoi chinntí réiteora tar éis an scéil (cé nach n-áirítear ar a laghad sna gearáin sin na bagairtí báis a fhaigheann Barnes tar éis an chluiche). Ag cur glaonna éagsúla leis an gcluiche i bhfad níos mó ná smacks de dhroch-spóirt, íon agus simplí, cé go n-ardaíonn sé ceisteanna eile freisin.

  Mar shampla, má tá an Nua-Shéalainn sásta cinntí réiteora a chuaigh ina n-aghaidh a fhiosrú, is dócha go mbeidís chomh sásta dul siar ar chinntí réiteora a bhí ina bhfabhar i gcluichí eile.

  Nó b’fhéidir nach é sin an bealach Uile-Dhubh.

  Share.