Ar an gcéad amharc ba mhór an phribhléid a bhí san agóid a bhí beartaithe ag mic léinn in Ollscoil Theicneolaíochta na Mumhan (MTU) inné – siúlóid a spreag an easpa spásanna páirceála do mhic léinn ar champas MTU Chorcaí?

  Is cinnte nach bhféadfadh aon rud screadaíl níos mó a dhéanamh ar ‘mhic léinn millte’ ná an cineál frithghníomhartha seo gan spásanna a bheith ar fáil do charranna á dtiomáint chuig léachtaí. Don bhreathnóir ócáideach, leagann sé béim ar an drochscéala leisciúil go bhfuil easpa athléimneachta ag go leor dár gcuid daoine óga in aois an choláiste. Cá bhfuil lucht an choláiste crua na bliana seo caite, sásta an bus a fháil? Nó siúl? Cá bhfuil an fhreagracht comhshaoil?

  Léiríonn iniúchadh níos dlúithe, áfach, an chaoi a bhfuil an mac léinn nua-aimseartha gafa idir fórsaí móra nach bhfuil déanta acu. Níl go leor de na mic léinn atá ag freastal ar MTU in ann lóistín a fháil in aice leis an gcampas nó in aice leis mar gheall ar an ngéarchéim tithíochta atá ar siúl. Níl anseo ach léiriú amháin eile ar fhadhb a thagann chun cinn, go hiondúil, i mbeagnach gach gné de shaol na hÉireann.

  Mar gheall ar an easpa cóiríochta, tá go leor mac léinn fós ina gcónaí sa bhaile a bheadh ​​ina gcónaí in aice le campas MTU murach sin. Agus toisc go bhfuil na mic léinn sin, de réir sainmhínithe, fad ón gcampas, ní mór dóibh taisteal gach lá.

  Agus anseo tagann na mic léinn sin aníos in aghaidh faidhbe eile in Éirinn chomhaimseartha — neamhleordhóthanacht na seirbhísí iompair phoiblí, go háirithe i gceantair thuaithe.

  Tá sé ráite ag Uachtarán Aontas na Mac Léinn MTU go bhfuil mic léinn “ag tabhairt aghaidh ar leibhéil dochreidte struis díreach le dul chuig ár gcampais ar fad agus dul chuig ranganna. Ó lá go lá, bíonn mic léinn ag fanacht le busanna a shroicheadh ​​ar maidin agus uaireanta, nuair a thagann siad, bíonn siad lán cheana féin.”

  Ar ndóigh, tá na busanna sin, agus cineálacha eile iompair phoiblí, faoi bhrú méadaithe mar gheall ar an líon mac léinn gan fasach a chaithfidh iad a úsáid—mar gheall ar an easpa cóiríochta—a bhfuil tionchar aige sin ar a n-éifeachtacht. Ní haon ionadh é, mar sin, go gcaithfidh mic léinn a bheith ag brath ar charranna chun dul chuig an gcoláiste, agus bíonn spásanna páirceála ag teastáil ó na gluaisteáin sin. Tá na daltaí ceart go leor chun agóid a dhéanamh.

  Leanann an tsaincheist tithíochta-lóistín de bheith taobh thiar de na fadhbanna nach bhfuil gaolmhar leo de réir dealraimh. Is sraith eile é seo den fhulaingt sa tsochaí dá bharr.

  Pasfhocail: Athrú rialta do-idirbheartaithe

  Agus an oiread sin de riarachán an tsaoil á dhéanamh ar líne, ó airgeadas go caidrimh go siamsaíocht, bíonn go leor againn ag brath ar ilphasfhocail idirlín gach lá chun ár ngnó a dhéanamh.

  Beidh go leor againn ag mothú míchompordach aitheantais freisin maidir leis na torthaí is déanaí ón eagraíocht CyberSkills, a dhéanann sainfheidhmiú ar oideachas cibearshlándála. Léiríonn a thaighde go bhfuil foirne spóirt móréilimh, pearsana raidió a bhfuil clú agus cáil orthu, agus cláir theilifíse ionúin ar na pasfhocail is coitianta a úsáidtear ar líne – rud a fhágann gur príomhspriocanna iad do chibearchoireachta.

  Ag dul i gcomhairle le bunachar sonraí de 613m pasfhocail hackáilte, fuair CyberSkills amach go gciallaíonn a bheith ag brath ar chultúr móréilimh sa chiall leathan go n-úsáideann go leor daoine pasfhocail mar ‘roykeane’ agus ‘glenroe’ chun a gcuntais agus a bhfaisnéis a chosaint. Tá cuid acu níos lazier, ag roghnú teaglaim mar ‘123456’, ‘qwerty’, agus fiú ‘pasfhocal’ féin, téarmaí a fheictear na milliúin uair sa bhunachar sonraí sin.

  Tá sé seo go hiomlán contrártha leis an gcomhairle a thugann saineolaithe sa réimse, mar shampla an tIonad Náisiúnta Cibearshlándála, a mholann pasfhocail fhada, éagsúla. “Mar is faide an pasfhocal, is amhlaidh is deacra é a bhriseadh. Má théann tú chuig 10 gcarachtar nó níos mó beidh sé an-deacair é a bhriseadh,” a dúirt urlabhraí.

  Sa saol fíor, áfach, is fadhb í an méid mór gnó a dhéanaimid ar líne a úsáid. Is deacair agus tógann sé go leor ama ár bpasfhocail a athrú ar bhonn rialta.

  Mar sin féin, is léir nach féidir linn brath ar ‘123456’ chun na cibearchoireachta a choinneáil slán. Ní féidir do phasfhocal litreacha agus digití randamacha a athrú ar bhonn rialta.

  Íospartaigh dúnmharaithe: Ag tabhairt onóir do shaolta

  An tseachtain seo, chuir an Breitheamh Mary Ellen Ring príosúnacht saoil ar Yousef Palani sa Phríomh-Chúirt Choiriúil as dúnmharuithe Aidan Moffitt agus Michael Snee.

  Chuir sí pianbhreith chomhthráthach 20 bliain ar Palani freisin as díobháil thromchúiseach a dhéanamh don tríú fear, Anthony Burke, trí é a shá sa tsúil.

  Chuala an chúirt Lorcan Staines, an t-ionchúiseamh, ag rá go raibh spreagadh Palani chun na dúnmharuithe a dhéanamh mar thoradh ar a “naimhdeas agus a chlaontacht” i leith fir homosexual. Chuala an chúirt freisin gur inis Palani do na bleachtairí go leanfadh sé ar aghaidh ag marú mura stopfadh gardaí é.

  Bheadh ​​sé éasca do mhionsonraí uafásacha an cháis seo na cúinsí eile go léir a cheilt, ach labhair an Breitheamh Ring go maith sa chúirt an tseachtain seo agus í ag díriú orthu siúd a d’fhulaing i lámha Palani.

  “Ba cheart cuimhneamh ar na fir seo mar bhaill teaghlaigh agus mar chairde maithe, ní mar íospartaigh,” a dúirt sí.

  “Ba cheart go mbeadh sonraí a saoil níos tábhachtaí agus ní sonraí a mbáis.” Go ró-mhinic, is féidir tús áite a thabhairt do shamhlú an phobail i gcásanna den sórt sin cur síos míshásta agus iarrachtaí fuatha an mharfóra ar chuíchóiriú.

  Ba mhaith an rud é daoine a d’fhulaing a chloisteáil á mheabhrú ina n-áit — agus gan a bheith á laghdú go stádas íospartaigh, ach mar dhaoine aonair le cairde agus baill teaghlaigh a raibh grá acu dóibh.

  Share.