Tar éis tuilte stairiúla le déanaí agus tinte fiáine, tá dola ollmhór an athraithe aeráide ag éirí níos soiléire.

  Ach in ainneoin na dtubaistí treise seo, is beag dóchas atá ann do ghníomhaíocht chuntasach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, nó Cop28, ag druidim linn.

  Tá ceannairí na dtíortha ard-astaithe, lena n-áirítear na SA, Ceanada, an Ríocht Aontaithe, agus an tSín anois, freagrach go háirithe as an athrú aeráide, agus ní mór dóibh athrú a dhéanamh má táimid chun an ceann is measa a sheachaint agus aghaidh a thabhairt ar an éagsúlacht agus ar an míchothromas atá le feiceáil sa bheartas aeráide reatha.

  Ar an dea-uair, trí Chomhaontú Pháras, tá go leor tíortha tar éis airgeadas a ghealladh agus a scaoileadh chun tacú le maolú aeráide (astaíochtaí gás ceaptha teasa a chosc agus a laghdú, agus aistriú go fuinneamh in-athnuaite) agus oiriúnú don aeráid (gníomhartha is gá chun oiriúnú do na hiarmhairtí aeráide atá ann faoi láthair agus a bhfuiltear ag súil leo agus a ndochar a laghdú. ).

  Tá monatóireacht rialta á déanamh anois ar dhul chun cinn na n-íocaíochtaí sin, seiceálacha ar an gcaoi a bhfuiltear ag seasamh le gealltanais agus rianú cad iad na torthaí atá á mbaint amach — agus is céimeanna dearfacha iad seo.

  Mar sin féin, níor éirigh le tíortha ard-astaithe an sprioc geallta a bhaint amach, $100bn sa bhliain a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha faoi 2020.

  Damáiste déanta cheana féin

  Ar an drochuair, i go leor cásanna tá an damáiste déanta cheana féin. I líon na n-áiteanna atá ag dul i méid, ní féidir oiriúnú a dhéanamh a thuilleadh — mar shampla, nuair atá díláithriú, damáiste éiceachórais agus cailleadh tír dhúchais de bharr ardú i leibhéal na farraige tarlaithe cheana féin.

  Leanann an tionscal breosla iontaise ar aghaidh ag táirgeadh, ag cothabháil agus ag baint tairbhe as astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus ní mór dó a mhúnla gnó a athrú go bunúsach.

  Is “caillteanas agus damáiste” é seo i bhfíor-am. Le scór bliain anuas, tá stáit bheaga oileánda agus tíortha leochaileacha i mbun feachtais ar son aitheantais do chaillteanais agus damáiste in idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta, gan leas a bhaint as.

  Tá todhchaí na milliúin daoine ag brath ar thionscnaimh amhail coiste trasdula na NA ar chaillteanas agus damáiste, a bhfuil sé mar aidhm aige airgeadas aeráide a threorú chuig na réigiúin is mó a mbíonn tionchar orthu. Mar sin féin, theip ar an gcoiste teacht ar chomhaontú roimh Cop28.

  Bhí iar-phríomh-aire na hAlban Nicola Sturgeon ina curadh luath ar bhearta caillteanais agus damáiste ó thíortha saibhre ag Cop26 agus Cop27.

  Agus £2m á geallúint aici ar dtús, agus £5m eile ansin, d’áitigh sí ar thíortha tionsclaithe cumhachtacha gealltanas a thabhairt go ndéanfaí an bhearna i maoiniú do cheartas aeráide bríoch a bhaint amach. Bhí Albain freisin ar cheann de na chéad tíortha a labhair faoi chúitimh aeráide, ag aithint go raibh cuntasacht stairiúil tábhachtach.

  Ar an drochuair, chuir na Stáit Aontaithe agus an RA, i measc nithe eile, as an áireamh go catagóiriúil cúiteamh aeráide. Níl sé soiléir fós an bhfuil sé seo as an imní maidir le foilsiú a gcuntasachta, agus an fhéidearthacht go bhféadfadh siad a bheith i mbaol dlíthíochta.

  Scor na freagrachta

  Ní dhiúltaíonn SAM ach go háirithe cúiteamh aeráide a íoc, in ainneoin gurb iad an truaillitheoir gáis cheaptha teasa is mó go carnach, agus mar sin an rannpháirtí is mó maidir le hathrú aeráide go stairiúil, díothú soiléir freagrachta. Is féidir an rud céanna a rá faoi chumhachtaí coilíneacha agus impiriúla eile san Eoraip.

  Tá níos mó airde á díriú ar an tSín agus ar a hastuithe méadaithe le blianta beaga anuas — ach ní mór dúinn dearmad a dhéanamh ar ár stair.

  Gan dabht, thar aon ghealltanais a tugadh ag Cop28, tá an gá le breis cuntasachta corparáidí agus gníomhaíocht áitiúil ríthábhachtach i gcónaí. Leanann an tionscal breosla iontaise ar aghaidh ag táirgeadh, ag cothabháil agus ag baint tairbhe as astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus ní mór dó a mhúnla gnó a athrú go bunúsach.

  Idir an dá linn, tá níos mó iarrachtaí ó rialtais áitiúla, grúpaí sibhialta agus neamhbhrabúis ríthábhachtach fós chun dul i ngleic le héagóra aeráide leanúnacha agus méadaitheacha ar an talamh.

  Is dualgas roinnte í cuntasacht aeráide. Is gréasán casta de ghníomhaíochtaí, de chinntí agus de ghealltanais é. Seachas buzzword, is é bunchloch ár gcomhraic in aghaidh na géarchéime aeráide.

  Agus an domhan ag ullmhú le haghaidh Cop28, is ar cheannairí domhanda, ar chorparáidí agus ar dhaoine aonair atá an dualgas ardú go dtí an ócáid ​​agus cúis an cheartais aeráide a chur chun cinn.

  Ní mór do náisiúin shaibhre tosú ag cur fíor-mhaoinithe i dtreo caillteanais agus damáiste, agus a gcuid iarrachtaí maolaithe agus oiriúnaithe a mhéadú, agus srian a chur le tionchar thionscal an bhreosla iontaise ar bheartais aeráide.

  Braitheann todhchaí ár bplainéad air.

  • Is ollamh í Farhana Sultana i Scoil Maxwell um Shaoránacht agus Gnóthaí Poiblí ag Ollscoil Syracuse i Nua-Eabhrac
  • Bhí Saleemul Huq ina stiúrthóir ar an Lárionad Idirnáisiúnta um Athrú Aeráide agus Forbairt san Ollscoil Neamhspleách, an Bhanglaidéis. Fuair ​​​​an tOllamh Saleemul Huq bás ar 28 Deireadh Fómhair, i Dhaka, an Bhanglaidéis. Bhí sé 71. Seo é a phíosa scríbhneoireachta deiridh
  Share.