Féadfaidh sé achar beag a ghlacadh chun an fhírinne a fheiceáil.

  Mar sin, samhlaigh seo domsa, le do thoil. Samhlaigh Éire ag dúiseacht maidin inniu agus bás 150 duine. Samhlaigh Corcaigh ina n-aonar, ag dúiseacht go bás nó gortú 93 leanbh. Samhlaigh an fheirg, an brón náisiúnta dosháraithe, an mháirseáil, na héilimh, cuardach an cheartais.

  Go deimhin, tháinig na caillteanais seo níos mó de réir a chéile, ach tháinig siad. Fuair ​​tuairim is 150 duine bás ar ár mbóithre i mbliana amháin — maraíodh nó gortaíodh go dona 93 leanbh i gCorcaigh idir 2014-2022.

  Mar gheall ar na básanna seo a tharla le himeacht ama, níor cheart go laghdódh sé an t-uafás atá againn gur tharla siad.

  Ach tá sé ag éirí níos measa ná sin i ndáiríre – tá sé amhail is dá mba rud é go bhfuil an sruth beatha básanna ar na bóithre gach seachtain, más rud é nach gach lá, ag éirí mar is gnách.

  Ní féidir linn ligean dó sin tarlú.

  Siúilim chuig agus ón obair gach lá. Táim buíoch as an aclaíocht, an t-aer úr, mo chúpla nóiméad gach maidin ag casadh chun na Laoi a leanúint amach chun farraige i solas na gréine, gaoithe agus báisteach.

  I mbliana tá compánach agam freisin. Tá mo leanbh 13 bliana d’aois tosaithe sa chéad bhliain ar mo scoil. Is féidir leat a shamhlú dó, an mála níos mó ná é féin, cosa tanaí, agus mop gruaige dorcha.

  Tá mé i bhfad níos airdeallaí ar shábháilteacht leis ina bharrach. Ach, uaireanta, ní bhíonn de rogha agam ach gearradh a dhéanamh idir gluaisteáin a chuir bac ar thrasrian coisithe ina gcuid iarrachtaí orlach a bhrú chun tosaigh sa trácht.

  Taobh amuigh d’oibrithe tógála i bhfeithiclí móra, a bhfuil an chuma orthu i bhfad níos feasaí ar cad is féidir dul amú, ní fheicim mórán imní faoinár sábháilteacht ó thiománaithe.

  Níl ach mí ó shin, chailleamar carr luais a bhí níos lú ná uair an chloig trasna ár mbóthar. Smaoiním ar an imbhualadh sin gach maidin, gach uair a théann muid thar an gcrann a ndearnadh damáiste mór dó agus a bhain an buille de.

  Feicim luas iomarcach gach lá, gluaisteáin ag sníomh suas chun an chéad solas dearg eile a bhaint amach – daiseanna mí-loighciúla le bíp, gothaí láimhe, agus corruair scairt expletive á iompar ar an ngaoth.

  Comhlánaíonn na huimhreacha le mo thaithí. Fuarthas amach i ‘Suirbhé Dearcadh & Iompraíochta Tiománaithe 2021’ an RSA go n-admhaíonn 57% de thiománaithe go sáraíonn siad teorainneacha luais 50 km/u suas le 10 km/u.

  Is breá le muintir na hÉireann luas

  Is breá le muintir na hÉireann luas. Is breá linn é, scannáin agus amhráin agus fógraíocht. Tá cúis ag baint le fógraí gluaisteáin a thaispeánann feithiclí aonair dúinn ag fánaíocht isteach faoi luí na gréine trí fhásaigh, nó ag dul thar buaiceanna sneachta agus rianta garbha gan meáchan.

  Tá cumhacht ag luas; tá sé fear i gcoinne an dúlra; is ceannas é. Ní thaispeánann na fógraí céanna bóithre cúnga fliucha i gCorcaigh nó i gCabhán riamh, nó an t-iarmhairt luais imithe in olcas, an comhraiceoir dóiteáin trámach ag sroicheadh ​​faoi chonablach cairr chun corp millte uafásach a bhaint as.

  Le blianta fada anuas, taispeánadh taobh amháin den luas dúinn ach caithfimid aghaidh a thabhairt ar an taobh eile anois.

  Tá meon tiománaithe in Éirinn seasta ar luas agus ar áisiúlacht.

  Ní mór dúinn fanacht leis an ngníomh níos faide ná mar a cheadaíonn ceamaraí Hollywood nó feidhmeannaigh fógraíochta, agus aitheantas a thabhairt don fhíric scanrúil a mharaíonn luas.

  Measann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhféadfadh laghdú 30% ar imbhuailtí marfacha a bheith mar thoradh ar laghdú 5% ar an meánluas.

  Má táimid ag féachaint ar Chorcaigh, áit a shiúlann mé féin agus mo mhac gach lá, chiallódh sé sin dul ar ais in am agus gar do 30 leanbh a shábháil ó bhás nó ó ghortú le hocht mbliana anuas.

  Is gluaiseacht atá ag méadú é an Feachtas Love 30 (love30.ie) le haghaidh teorainneacha luais 30 km/u.

  Roinneann a shuíomh Gréasáin figiúirí ón RSA a thugann breac-chuntas ar an gcaoi nach mbeidh ach seans amháin as gach 10 bás ag coisí a bhuaileann carr ag 30 km/u; ag 60 km/u, tá seans naonúr as gach 10 ann.

  Liostaíonn sé freisin na cathracha iomadúla ar éirigh leo an teorainn a fhorchur, lena n-áirítear Londain (20msu), an Bhruiséil, Milano, Santander, Bilbao, agus Páras.

  Airm marfach

  Creidim go bhfuil gá ag Éirinn le hathrú cultúir, le hypnosis náisiúnta, le hathchlárú chun a chur i gcuimhne do thiománaithe go bhfuil siad ag bogadh timpeall in airm mharfacha agus go bhfuil an cumas acu dochar neamh-inchúlghairthe a dhéanamh do dhaoine aonair agus dá dteaghlaigh gan cúram comhréire.

  Tá meon tiománaithe in Éirinn seasta ar luas agus ar áisiúlacht. Gach maidin tagann mé féin agus mo mhac chuig scoil a shuíonn ar chnoc le seacht scoil eile, trí bhunscoil, agus ceithre mheánscoil.

  Gach maidin feicim tuismitheoirí i gcarranna rómhóra, ar shráideanna cúnga, agus páiste amháin sa chúl. Níl aon iarracht á déanamh le carpool nó leis an gceantar thart ar na scoileanna seo a choinneáil glan.

  Tá an dearcadh forleatach. Faighim teachtaireachtaí téacs fós ó dhaoine a thugann rabhadh dom go bhfuil ceamara luais thart. Feicim carranna fós ag splancadh a chéile i gcomhaontú breoite éigin in aghaidh údaráis, amhail is gur leanaí scoile iad féin, ag seachaint fearg an phríomhoide.

  Amhail is dá mba é seo go léir cluiche gan iarmhairtí. Tá gunna luchtaithe á brandáil ag aon duine a luasann ar ár mbóithre. Tá sé tuillte acu go hiomlán a phionósú mar gheall air. Ba cheart go mbeadh fíneálacha iomarcacha, agus pointí pionóis freisin.

  Sea, d’fhéadfadh athrú bonneagair an brú a mhaolú ach ní tharlóidh sé sin am ar bith go luath. Tá cónaí orm ar an taobh ó dheas de Chathair Chorcaí agus tá súil agam le hathrú, le níos lú carranna a chur ar an mbóthar, agus le hinfheictheacht a mhéadú le súil daoine a shábháil agus truailliú a laghdú.

  Gheall BusConnects Cork “seirbhís bus níos fearr, níos iontaofa agus níos éifeachtaí a sholáthar do gach duine chomh maith le saoráidí rothaíochta sábháilte agus feabhsaithe coisithe a sholáthar feadh príomhbhealaí”.

  Dúirt urlabhraí liom an tseachtain seo go raibh an “NTA ag plé le grúpaí pobail éagsúla, grúpaí gnó agus páirtithe leasmhara eile ar fud Chorcaí a chuir an próiseas forbartha dearaidh ar an eolas”.

  Ciallóidh torthaí na hoibre seo go léir, mar a fheictear domsa anois, gur fíorbheagán a athróidh an áit a bhfuilim i mo chónaí agus ag siúl. Déantar “Ní mholtar a thuilleadh” a lua arís agus arís eile ar an suíomh Gréasáin.

  Chorcaí ag rá gan athrú

  Tá cónaitheoirí Chorcaí ag rá gan athrú bonneagair. Tá pobail ag cur bac ar phleananna mar tá siad ag iarraidh a bhfuil acu a chosaint. Tá siad ag iarraidh a spás páirceála, a ngairdín, a saol áisiúil agus féin-leas a chosaint.

  Gearánann siad nach n-úsáideann aon duine na busanna ar aon nós, gan a thuiscint ar bhealach éigin gurb é bunphointe an chleachtaidh ná iompar a athrú, siúl, rothaíocht agus úsáid bus a mhéadú.

  Agus mar sin, má tá ár dtrácht le fanacht mar a chéile, ní mór dúinn, go simplí, díriú ar luas a phionósú.

  Tá sé seo thar a bheith tábhachtach i gCorcaigh, an chathair is mó fáis in Éirinn. Go deimhin, tá clú agus cáil ar Chathair Chorcaí ar an gcúigiú cathair iomlán is fearr san Eoraip maidir le hacmhainn eacnamaíoch, de réir an Times Airgeadais Sraith IDC Cathracha agus Réigiúin na Todhchaí 2020/2021.

  Cad a chiallaíonn sé mura féidir linn úsáideoirí soghonta bóithre a chosaint, agus leanaí atá ag iarraidh a mbealach a dhéanamh ar scoil?

  Tá Vision Zero, a bhreathnaíonn nach mbeidh aon bhás nó gortú tromchúiseach ar bhóithre na hÉireann faoi 2050, indéanta mura n-athraímid go mór ár gcaidreamh le tiomáint agus le luas.

  Féadfaidh sé achar beag a thógáil chun fírinne rudaí a fheiceáil – ní theastaíonn ó gach éinne dul ann, ach tá sé thar am againn go léir.

  Share.