A Gazans, caithfidh sé a bhraitheann go bhfuil an domhan tréigthe iad. Ar go leor bealaí, bhí sé cheana féin.

  Bhí 80% de Gazans ag brath cheana féin ar chabhair dhaonnúil agus ag maireachtáil faoi léigear roimh na cogaíochta reatha. Bhí an bhochtaineacht ag dul i léig, agus thug na Náisiúin Aontaithe foláireamh go raibh an t-iamhchríoch i gceannas ar ináitrithe.

  Ó tharla na hionsaithe uafásacha foréigneacha ar Iosrael an 7 Deireadh Fómhair, agus glacadh na ngiall, tá rudaí imithe ó olc go dtí níos measa do mhuintir Gaza atá ag maireachtáil trí sceimhle laethúil.

  Bhí freagairt Iosrael díréireach, brúidiúil agus thug sé fulaingt na ndaoine in Gaza chuig leibhéil mhídhaonna atá deacair a thuiscint. Tá méadú tagtha ar an tráma ina bhfuil fir, mná agus leanaí neamhchiontacha ag maireachtáil go leibhéil do-ghlactha de réir mar a ardaítear déine na buamála agus na sceallóga, agus tosaíonn an t-ionradh talún. Tá soláthairtí ríthábhachtacha ag dul i léig agus don chéad uair in Gaza tá ocras, díhiodráitiú agus ocras ag tarlú.

  Samhlaigh an tráma a bhaineann le buamáil, bás agus scrios dian laethúil – agus gan a bheith in ann do leanbh a choinneáil sábháilte, te, glan nó cothaithe. Tá a fhios agat nach bhfaighidh siad ainéistéiseach le haghaidh cóireála ar bith a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu le gortú atá bagrach don bheatha.

  Samhlaigh go bhfuil tú ar cheann den 50,000 bean atá ag iompar clainne in Gaza faoi láthair, agus iad ag iarraidh breith a thabhairt i gcoinníollacha uafásacha. Má mhaireann tú féin nó do leanbh beidh deacracht agat bainne a tháirgeadh chun do naíonán a bheathú agus iad a choinneáil beo de bharr easpa uisce. Samhlaigh an meáchan a bhaineann le leanbh a thabhairt isteach sa domhan le buamaí ag cur báistí anuas ort.

  Tá ospidéil, scoileanna agus scáthláin na Náisiún Aontaithe scriosta. Ón 11 Deireadh Fómhair, tá Gaza faoi dhruidim iomlán leictreachais, rud a fhágann go bhfuil ospidéil agus áiseanna uisce ag brath ar ghineadóirí cúltaca a ritheann breosla. Ón 20 Deireadh Fómhair, tá deich mbácús buailte agus scriosta agus b’éigean trí cinn a dhúnadh mar gheall ar easpa breosla. Gan breosla – méadaíonn an fhulaingt níos mó fós.

  Tá an teileachumarsáid á hathchóiriú go mall tar éis blackout iomlán thar an deireadh seachtaine. Má ghearrtar ar ghutháin agus ar an idirlíon méadaítear an tráma atá ag saoránaigh Gaza cheana féin, agus gearrann sé a nglór don domhan lasmuigh. Fágann sé go bhfuil siad scoite amach, agus beagnach dodhéanta obair dochtúirí agus otharcharr.

  Níl áit ar bith sábháilte i Gaza, níl aon áit le dul i bhfolach. Gan aon sos cogaidh, léigear leanúnach agus tús an ionsaithe talún, níl aon ráthaíocht ann do shábháilteacht na milliúin daoine. Tá sé seo go léir ag tarlú i radharc soiléir an domhain, agus bhí sé seo go léir a sheachaint go hiomlán.

  Ó thaobh na Gazans de, feiceann siad cuid de na ceannairí is mó tionchair ar domhan ag streachailt le sos comhraic a éileamh, ag soláthar cúnaimh mhíleata d’Iosrael agus mar sin ag formhuiniú na gcineálacha foréigin is measa i gcoinne sibhialtach. Ag tabhairt aghaidh ar ocras agus pian éadóchasach, feiceann siad go leor ag fiafraí an dtéann cúnamh nó breosla go Hamas, agus mar sin ag ceistiú ar cheart dó dul isteach ar chor ar bith. Feiceann siad roinnt ceannairí domhanda ag ceistiú an líon a maraíodh.

  Palaistínigh ag caoineadh a ngaolta a maraíodh i buamáil Iosrael ar Stráice Gaza, i morgue i Khan Younis. Pictiúr: Fatima Shbair/AP

  Cé go raibh dian-taidhleoireacht ann, is beag a chiallaíonn sé gan sos cogaidh láithreach agus práinneach agus rochtain ar chúnamh a bhfuil géarghá leis. Má leanann ceannairí domhanda ar aghaidh mar atá siad, cá bhfágfaidh sé sin muintir Gaza? Cá bhfágfaidh sé a mhilliún leanbh? Mura maraíonn na buamaí iad, beidh ocras agus tart orthu. Ba cheart gach gialla sibhialtach Iosraelacha a choinnítear in Gaza a scaoileadh saor. Ní mór stop a chur le buamáil díréireach agus fuilteach Gaza.

  Ar deireadh thiar ní thabharfaidh an foréigean síocháin do na hIosraeilítigh ná do na Palaistínigh. Tá géarghá le dul i ngleic le bunchúiseanna na géarchéime reatha. Níor luaigh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe ach fíricí nuair a dúirt sé nár tharla an 7 Deireadh Fómhair i bhfolús. Tá sé seo riachtanach a lua. Ní ghéilleann sé ar dhóigh ar bith don fhoréigean brúidiúil i gcoinne sibhialtaigh Iosraelacha.

  Is iad na bunchúiseanna atá leis an staid reatha ná áitiú míleata, cos ar bolg, agus ilroinnt chríoch na Palaistíne ag Stát Iosrael agus an brú faoi chois brúidiúil ar mhuintir na Palaistíne le scór blianta anuas.

  Tá socruithe mídhleathacha Iosraelacha de facto a chuireann codanna móra den Bhruach Thiar i gceangal i gceangal fós gan laghdú, in ainneoin roinnt rún ó Chomhairle Slándála na NA. Déantar monatóireacht ar shaol laethúil mhuintir na Palaistíne ó túir faire míleata agus cuirtear srian lena ngluaiseachtaí ag seicphointí – fiú ag cur isteach ar leanaí nach bhfuil ach ag siúl ar scoil.

  Bhí Éire láidir ina hiarraidh meas ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta. Ach caithfidh sé níos mó a dhéanamh. Ba cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag plé chomh láidir agus is féidir le cumhachtaí móra eile nach raibh chomh láidir – go háirithe an AE agus SAM.

  Ní mór don AE seasamh lena luachanna fadbhunaithe féin chun tús áite a thabhairt do chearta an duine agus chun a áirithiú go gcaitear go cothrom leis na páirtithe go léir agus go gcomhlíonfar an dlí idirnáisiúnta.

  Tá tionchar nach beag ag SAM ar Iosrael, agus mothaítear na himpleachtaí dá dteipfidh air stop a chur leis an ionsaí díréireach seo ar Gaza ar fud na cruinne, ach is go géar agus go pianmhar in Gaza.

  B’fhéidir go raibh sólás éigin ag muintir Gaza na céadta mílte ar fud na cruinne a mháirseáil chun “níl” a rá leis an bhforéigean seo ag an deireadh seachtaine. Ach is é an rud a theastaíonn uathu i ndáiríre ná iad siúd atá i gcumhacht a ghlacann na gníomhartha práinneacha agus a bhfuil gá leo chun deireadh a chur leis an bhforéigean seo.

  Tá sé ró-dhéanach don bheagnach 8,000 a maraíodh go dtí seo. Ó thaobh teanga agus gníomh de, tá na Palaistínigh á ndí-dhaonnacht agus á marú. Caithfimid ár ndaonnacht a athbhunú agus deireadh a chur leis an buile seo.

  Tá Karol Balfe ina Príomhfheidhmeannach ar ActionAid Ireland. Cónaidhm dhomhanda é ActionAid a oibríonn le níos mó ná 41 milliún duine atá ina gcónaí i níos mó ná 71 de na tíortha is boichte ar domhan, lena n-áirítear Gaza agus an Bruach Thiar.

  Share.