Má tá tú ag léamh seo i gCorcaigh, tá súil agam go bhfuil tú triomaithe amach ag an gcéim seo.

  Nó díreach tar éis teacht abhaile go sábháilte, tar chuige sin.

  Lá tástála a bhí ann Dé Céadaoin do dhaoine a bhí ina gcónaí ar chonair Storm Babet, rud a chuir isteach ar go leor réimsí. Bhí drochmheas ag Corcaigh ar an stoirm, mar is eol do léitheoirí gan dabht.

  Má bhí d’fhón cliste ag obair inné, is dócha go bhfaca tú an scannán a bhí á uaslódáil ó ar fud Chorcaí. Thaispeáin an scannán sin radharcanna a ndeirtear go bhfuil an nós againn cur síos orthu mar radharcanna nach bhfacthas riamh roimhe agus gur scanrúil iad, le bheith macánta.

  Cuireadh tuilte ar shráideanna i gCorcaigh agus timpeall air, agus thuairiscigh daoine limistéir nach raibh tuilte riamh roimhe seo. Bhí tranglam tráchta i go leor áiteanna sa chathair i rith an lae agus ba léir go raibh roinnt carranna tréigthe in uiscí ag ardú.

  Níorbh fhéidir le daoine a rinne comaitéireacht chun na hoibre filleadh abhaile, nó d’fhill siad abhaile uaireanta níos déanaí ná mar is gnách; chuir an aimsir isteach go mór ar sheirbhísí iarnróid agus bus i gCorcaigh.

  Tá liodán na spotaí dubha dubhach, agus i gcásanna go dubhach eolach air: tháinig tuilte ar an Linn Dubh, cuir i gcás, ach ní raibh sráidbhaile agus bóithre Ghleann Maghair in ann dul ar aghaidh i mBaile Uí Mhaoláin, i mBaile an Róistigh, sa Bhlarna, sa Túr agus in áiteanna eile. Bhí tuilte ar an mBóthar Dhíreach nuair a phléasc an Laoi féin a bruacha.

  D’fhulaing Oirthear Chorcaí go mór. Glaodh Óglaigh na hÉireann isteach chun cabhrú le daoine i Mainistir na Corann, rud a bhí do-chonairteach go simplí, a phríomhshráid faoi chúpla troigh d’uisce agus mórán áitreabh faoi uisce. Bhí Cill Ia faoi thuilte cúpla míle níos faide soir, agus bhí bóthar Dhroichead na Ladys-Cluaine ina chrios gan cead a thabhairt, a ndearna uisce tuile damáiste dó.

  Tuile thromchúiseach i Mainistir na Corann de bharr Storm Babet. Pictiúr: Eddie O’Hare

  Ag teorainn Chorcaí agus Phort Láirge, bhí na ballaí ag titim feadh stráice amháin den N25 cois farraige taobh amuigh d’Eochaill.

  Ar maidin, après le déluge, tagann na ceisteanna chun cinn, nádúrtha go leor.

  Mar shampla, d’eisigh Met Éireann rabhadh oráiste do Chorcaigh (“tugtha roimh an aimsir a rabhthas ag súil leis a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm go mór ar dhaoine, ar réadmhaoin agus ar ghníomhaíocht i gceantar”, de réir met.ie).

  Ar cheart gur rabhadh dearg é sin (“is annamh a eisítear é ach nuair a bhíonn, ba cheart do dhaoine sna ceantair a bhfuiltear ag súil go mbeidh tionchar orthu beart a dhéanamh chun iad féin agus/nó a gcuid maoine a chosaint”)?

  Ar bhonn a sainmhínithe féin, ba cheart go mbeadh rabhadh dearg eisithe do Chorcaigh. Mar a tuairiscíodh anseo, beidh níos lú rabhaidh aimsire Buí Stádas á n-eisiúint ag Met Éireann amach anseo, agus an réamhaisnéiseoir socraithe chun na tairseacha le haghaidh rabhaidh den sórt sin a athmheas mar gur aithin sé imní faoin “tuirse rabhaidh” ón bpobal.

  Ar an drochuair, bhí sé sin beagán déanach do Chorcaigh an tseachtain seo.

  Bheadh ​​rabhadh dearg maidin inné tar éis na scoileanna a dhúnadh agus líon na dturas a bhí á ndéanamh a ghearradh láithreach; Mar a tharla, rinne roinnt scoileanna an cinneadh dúnadh go luath ar aon nós, ach chiallaigh sé sin go raibh ar thuismitheoirí an turas a dhéanamh chun leanaí a bhailiú nuair a bhí an stoirm báistí ag airde.

  Is léir freisin go raibh daoine ag comaitéireacht chun na hoibre agus iad den tuairim go raibh tástáil le sonrú i rabhadh oráiste ach nach raibh an aimsir chontúirteach – ach go raibh coinníollacha i bhfad níos contúirtí níos déanaí sa lá.

  Ceist eile: An bhfuil sé inghlactha go gcuirfí isteach chomh tromchúiseach sin ar chathair san 21ú haois ag báisteach throm?

  Ar cheann de na freagraí traidisiúnta a thugtaí ar Cheantar na Laoi ar cheisteanna den sórt sin tá a chur in iúl go bhfuil cathair íseal-slóga Chorcaí, an t-oileán riasc lárnach agus go léir, i mbaol tuilte abhann ag taoidí arda, íobartach dá tíreolaíocht féin.

  Ach is é an retort soiléir más rud é go bhfuil sé seo eolas coitianta leis na céadta bliain, cinnte go bhfuil sé caite ama le haghaidh réiteach. Ina áit sin, tá roinnt blianta d’éiginnteacht agus conspóid ann maidir le scéim cosanta tuilte atá beartaithe, gan aon dul chun cinn a dhéanamh agus an chathair faoi uisce.

  Ba cheart a admháil go raibh an méid báistí a thit inné uafásach — trí bhearta áirithe thit báisteach míosa i thart ar 24 uair an chloig. Dhéanfadh an méid sin báistí na córais draenála is fearr ullmhaithe a thástáil.

  An féidir linn a rá go raibh inné eisceachtúil chomh maith le tubaisteach, áfach? Is dócha go gcruthóidh athrú aeráide níos mó imeachtaí dá leithéid, ní níos lú.

  Agus má tharlaíonn na himeachtaí sin sa todhchaí ar an scála céanna, mar a bhfuiltear ag súil leis go forleathan, beidh gá le freagairt eile.

  Cur chuige ilghníomhaireachta

  Beidh gá le cur chuige comhordaithe, ilghníomhaireachta a bhaineann le gníomhaireachtaí bardasach agus Stáit mura gcaillfear daoine in imeachtaí aimsire foircneacha amach anseo.

  An mbeidh gá againn le tsar báistí ó Chorcaigh, duine singil a ghlacfaidh smacht sealadach ar an gcathair nuair a bheidh sé i mbaol tuilte chun na gníomhaireachtaí éagsúla a tharraingt le chéile?

  Nach mbeadh sé sin níos fearr ná mar a bhí againn inné?

  Is éard atá i gceist le breathnú amach anseo ná féachaint cá háit ar dócha go dtarlóidh tinneas cinn eile síos an líne. Tá sé feicthe againn le blianta beaga anuas, mar shampla, go bhfuil pleananna uaillmhianacha ann chun Corcaigh a fhorbairt agus a leathnú — bruachbhaile iomlán nua a chruthú, a bheag nó a mhór, síos ar cheantar na nDugthailte-Muiríne.

  Ach cé chomh ciallmhar agus is féidir leis na pleananna sin a bheith má tá seans ann go mbeidh tuilte sa cheantar féin nó ar na hartairí in aice leis ar nós an Lárionaid agus Bóthar Mhuineacháin, mar a tharla inné? Nó an féidir leis an gcathair ar fad a bheith pairilis ag báisteach throm?

  Tá uaillmhianta Chorcaí ag feidhmiú mar fhrithchothromú réigiúnach de shaghas éigin ar chomhchruinniú daonra agus acmhainní i mBaile Átha Cliath le moladh. Mar sin féin, bunaithe ar an tseachtain seo, tá an chuma ar an scéal nach mairfidh siad a gcéad teagmháil le báisteach fhada.

  Ní mór creidiúint a thabhairt dóibh siúd a d’éirigh as na gnéithe inné chun cabhrú le daoine eile. Na daoine a chabhraigh comharsana agus cairde sáinnithe i gcarranna ag ardú uiscí. Iad siúd ar tugadh cuireadh dóibh dul isteach i mbeáir agus i mbialanna le haghaidh foscadh agus bia, go háirithe i gceantar Mhainistir na Corann.

   Déanann coisí a bhealach trí uiscí tuile ar Shráid Rutland, Cathair Chorcaí le linn Storm Babet Inné. Pictiúr: Larry Cummins
  Déanann coisí a bhealach trí uiscí tuile ar Shráid Rutland, Cathair Chorcaí le linn Storm Babet Inné. Pictiúr: Larry Cummins

  D’oscail Club Iomána na Sarsfields i nGleann Maghair na geataí chuig a phríomhpháirc imeartha chun ligean d’uisce tuilte rith as, rud a chuirfeadh tithe agus gnólachtaí áitiúla faoi uisce murach é.

  Mhínigh an club, a bhuaigh teideal iomána sinsir Chorcaí díreach Dé Domhnaigh seo caite, an spreagadh a bhí acu i ráiteas: “Mar thoradh air sin, rinneadh tuilemhá dár bpríomhpháirc chun na tuilte a mhaolú i gceantar Bhaile na hAbhann, Orchard Manor, agus gnóthaí máguaird. Bhuaigh muid contae, chailleamar páirc, ach tá súil againn cuid de phobal Ghleann Maghair a shábháil.”

  Sin iad na gothaí a thaispeánann cad is pobal ann i ndáiríre.

  Bhí gníomhartha Sars réamhghníomhach agus cinntitheach, cáilíochtaí a raibh éileamh mór orthu inné — agus ní raibh siad le feiceáil i ngach áit a raibh gá leo — ach ní féidir leis an gcathair ina hiomláine brath ar fhlaithiúlacht spontáineach na n-eagraíochtaí deonacha. Caithfear féachaint ar imeachtaí na seachtaine seo mar bhuaicphointe.

  Tá an plean sonrach sin ag teastáil ó Chorcaigh le fócas áitiúil, agus b’fhearr é a bhainistiú ag duine aonair leis an údarás agus an chumhacht chun na comhlachtaí éagsúla a bheidh i gceist a chomhordú nuair a bhíonn na tuilte i mbaol arís. Agus toimhdí lárnacha a shárú ar bhonn fianaise áitiúil, más gá.

  Mura bhfuil, is féidir a bheith ag súil go stopfaidh an chathair arís nuair a bhuaileann an chéad stoirm báistí eile. Nó squelch chun stop, a bheith níos cruinne.

  Beidh gá le cur chuige comhordaithe ilghníomhaireachta a bhaineann le gníomhaireachtaí bardasach agus Stáit mura gcaillfear daoine amach anseo.

  Share.