An deireadh seachtaine seo caite chuir Comhthionól na Saoránach deireadh lena phlé ar bheartas maidir le drugaí mídhleathacha sa tír seo.

  Tosaíonn ár scéal i 1968, an bhliain a bunaíodh scuad drugaí an Gharda Síochána mar fhreagra ar ghné nua den choireacht in Éirinn a measadh.

  Ní raibh a luathbhlianta níos lú ná frantic. Ar an scuad bhí bleachtaire sáirsint amháin, cúigear gardaí, agus “garda toirmisc” amháin, agus bhí an comhalta baineann á rangú ar leithligh ag an am.

  “Tá oiliúint speisialta faighte ag baill an scuad drugaí maidir lena ndualgais,” nótáil tuarascáil bhliantúil Choimisinéir an Gharda Síochána i 1971.

  An bhliain sin, cúisíodh 113 duine faoin Acht um Dhrugaí Contúirteacha 1934 agus faoin Acht Sláinte 1970, de réir na tuarascála.

  “As an líon seo, cúisíodh 87 as cionta i gCeantar Cathrach Bhaile Átha Cliath, trí chionta a rinneadh i nDroichead Átha, 18 as cionta a rinneadh i Sligeach, (le linn féile pop ar fhreastail triúr ball den Scuad Drugaí), duine amháin le cion a rinneadh san Inbhear Mór, ceann le cion a rinneadh i mBéal an Átha, ceann le cion a rinneadh i gCathair Chorcaí agus dhá cheann le cionta a rinneadh i mBaile Uí Bheacháin, Co. an Chláir, (le linn féile pop a d’fhreastail baill den Scuad Drugaí).

  Ón bhaint seo, thabharfainn mo lámh chlé go mbeinn mar chuileog sa ghaoth ag na féilte ceoil sin, ag faire ar na leaids éadaigh mhín – agus b’fhéidir an “cosc” aonair – ag bogadh i measc hippies, ag fiafraí an raibh aon seans, a dhuine, of a toke of that joint thing. Gotcha!

  Cogadh ar dhrugaí ‘fadhb mhorálta’

  Bhí an tír seo taobh thiar den chuar an uair sin.

  In áiteanna eile, measadh go raibh drugaí ina bagairt mhór. Spreag sé seo na SA chun a chogadh ar dhrugaí a sheoladh, a bhí, a bheag nó a mhór, chun beartas a stiúradh ar fud an domhain Thiar ina dhiaidh sin.

  Úsáideann go leor daoine cóicín mar rogha dhruga áineasa.

  Is fadhb mhorálta é an cogadh ar dhrugaí, fadhb ina raibh sé de dhualgas ar shaoránaigh sheasta seasamh in aghaidh aon ghlacadh le húsáid drugaí mídhleathacha ar an mbonn go raibh sé ina bhagairt ar chreatlach mhorálta na sochaí.

  Saighdiúir luath amháin ar an líne tosaigh a bhí réidh le luachanna Mheiriceá a chosaint sa chogadh seo ná Elvis Presley. Theastaigh uaidh go gceapfaí é ina oifigeach forfheidhmithe drugaí, rud a dúirt neart, is dócha, faoina staid aigne ag an am.

  Ina áit sin, bhronn an tUachtarán Richard Nixon suaitheantas speisialta de chuid an Bhiúró Támhshuanaigh air. Taifeadadh an cur i láthair sa Sciathán Thiar ar ghrianghraf íocónach, ina bhfuil Elvis sách ard ar dhrugaí ar oideas, cheana féin ar an mbealach chuig andúil fhadtéarmach do dhrugaí ar oideas a chuirfeadh go mór lena bhás tragóideach ag 42.

  Mar allegory don chogadh numbskull ar dhrugaí, labhair an grianghraf toirteanna.

  Sa lá atá inniu ann, tá torthaí an chur chuige pionósach seo atá bunaithe ar an gceartas coiriúil mór i scríbhinn.

  Tóg sampla amháin, 19 Deireadh Fómhair seo caite. I Luimneach an lá sin, gabhadh beirt fhear a raibh luach os cionn €100,000 amhrasta de hearóin, cóicín crack agus alprazolam ina seilbh.

  An lá céanna i gCo. Ros Comáin, gabhadh beirt fhear eile a raibh luach €35,000 de channabas ina seilbh acu.

  Níos déanaí tráthnóna, tháinig fear ina 30idí os comhair cúirte dúiche i mBaile Átha Cliath maidir le hurghabháil cóicín dar luach €350,000.

  Is é seo an gnáthábhar, i bhfad ar shiúl ó na tarlaithe móra a tharlaíonn ó am go chéile ar na farraigí timpeall ár n-oileán agus na hurghabhálacha móra a dhéanann gardaí tar éis obair póilíní den chéad scoth.

  An bhfuil tionchar ag an gcur chuige pionósach ar an éileamh ar shubstaintí a athraíonn meon?

  An mbeadh andúil agus fadhbanna sóisialta comhghaolmhara níos measa dá ndéanfaí machnamh ar iomadú drugaí ar bhealach níos soléite?

  Tar éis breis is sé mhí a phlé, ghlac Comhthionól na Saoránach an deireadh seachtaine seo caite roinnt vótaí ar cheart dóibh an bealach chun cinn a chur in iúl.

  Vótáil tromlach de na 87 feisire ar son cur chuige cuimsitheach bunaithe ar shláinte i leith an bheartais maidir le húsáid drugaí mídhleathacha.

  Vótáil tromlach mór chun deireadh a chur leis an gcóras chun iad siúd a ghabhtar le drugaí mídhleathacha a ionchúiseamh le haghaidh úsáide pearsanta, le 74 ag vótáil i bhfabhar agus gan ach 11 ag vótáil chun an cur chuige coiriúil a choinneáil.

  Bhí tromlach caol ann freisin — vóta amháin — ag diúltú do thogra chun cannabas a dhéanamh dleathach, druga atá ar fáil go dleathach cheana féin i roinnt tíortha Eorpacha agus stáit SAM.

  Ar an iomlán, is cosúil go bhfuil jab maith déanta ag an tionól ag iarraidh polasaí drugaí a tharraingt isteach sa 21ú haois. Anois tógfaidh sé modicum beag de thoil pholaitiúil chun leanúint leis an reachtaíocht.

  Drugaí agus pobail

  Is réimse fánach é seo gan dabht. Is féidir le andúil i ndrugaí, go príomha trí chodlaidínigh cosúil le hearóin, athrá a dhéanamh timpeall ar theaghlaigh agus ar phobail, go háirithe i bpobail faoi mhíbhuntáiste.

  Is de bharr na gcoinníollacha socheacnamaíocha agus gach a dtagann as.

  Úsáideann líon mór daoine cóicín mar rogha dhruga áineasa.

  I gcás mionlach, féadann a húsáid dul i méid go héasca go andúil le hiarmhairtí uafásacha. D’fhéadfadh go mbeadh sé thar a bheith contúirteach, ach conas is féidir na contúirtí seo a aibhsiú i gceart i gcomhthéacs inar gníomh mídhleathach é an druga a ionghabháil?

  Ansin tá na drugaí is lú díobhálach cosúil le cannabas. Seo, a bhí riamh ag an scéal ginearálta, is “druga geata” é a úsáidtear chun daoine a inveigle isteach i gcultúr na substaintí mídhleathacha agus ar deireadh thiar iad a threorú síos an cosán i dtreo drugaí níos deacra a fógraíonn scrios.

  Cinnte, is féidir le cannabas tionchar mór a bheith aige ar shláinte agus ar leas má bhaintear mí-úsáid as, ach conas a dhéantar na contúirtí sin a thomhas i gcomparáid le mí-úsáid substaintí a nglactar leo go sóisialta mar alcól?

  An tseachtain seo léirigh staidéar a d’fhoilsigh Ollscoil Mhá Nuad go raibh an ceathrú cuid de dhaoine fásta na hÉireann — beagnach milliún duine — ina gcónaí le fadhb-ólta agus iad ina leanbh. Fuarthas amach sa staidéar comparáide Eispéireas Droch-Óige go raibh “comhcheangal suntasach” idir neamhord struis iarthrámach agus fadhb-ólachán sa teach. Cá bhfuil an scaoll morálta faoi sin?

  Tar éis 50 bliain de bheith ag déileáil le ceist na sochaí trí lionsa an chórais cheartais choiriúil, ní bheidh sé éasca an t-athrú a dhéanamh. Tá tús curtha leis an tionól.

  Tá sé thar am go raibh polasaí fásta againn sa réimse seo. Tá sé áisiúil caitheamh le andúiligh mar choirpigh do ghnéithe áirithe den tsochaí ach tá sé as dáta agus go hiomlán éagórach.

  Tá sé ró-ghránna sa lá atá inniu ann úsáideoirí ócáideacha drugaí a nochtadh don fhéidearthacht go ndéanfaí ciontú coiriúil orthu.

  I ndomhan idéalach, dhéanfaí gach substaint a athraíonn an aigne, lena n-áirítear alcól, a ól go measartha, rud a bhainfeadh an chuid is fearr as an scíthe sealadach nó as an scaoileadh a bheadh ​​ar fáil.

  Ar an drochuair, i ndáil leis seo, mairimid sa saol fíor.

  Ní chuidíonn sé le haon duine leanúint ar aghaidh ag ligean air gur gá déileáil le saincheisteanna a bhaineann le drugaí a ghlacadh, agus andúile, go pionósach agus ligeann sé dóibh siúd atá i gcumhacht éirí as.

  Beir bua do chomhthionól na saoránach. A ligean ar a fheiceáil ar an gcomhlacht polaitiúil freagairt comhchineáil.

  • An tOllamh dlí ó Ollscoil Mhá Nuad Cian O Concubhair ag caint ar phodchraoladh Mick Clifford an tseachtain seo faoi thoradh Thionól na Saoránach ar dhrugaí.
  Share.