Tosaíonn sé go mall ar dtús. Tagann banc bia suas taobh istigh de do mhosc áitiúil. Tugann tú faoi deara níos mó málaí codlata ar an siúlóid chun na hoibre. Le himeacht ama, is cosúil go bhfásann na comharthaí. Tá bosca deonacháin le feiceáil i Tesco do theaghlaigh nach bhfuil in acmhainn gallúnach nó taos fiacla. Tagann téarmaí ar nós “bochtanas leapa” chun cinn sa nuacht mar tá stór focal de dhíth orainn anois chun cur síos a dhéanamh ar pháistí atá chomh bocht sin go mbíonn orthu codladh ar an urlár.

  Ansin, lá amháin léann tú staitistic a bhraitheann ar bhealach uafasach agus nach bhfuil iontas ar bith air: d’fhulaing thart ar 3.8m duine bochtanas sa Bhreatain anuraidh. Sin comhionann le beagnach leath de dhaonra Londain nach bhfuil in ann freastal ar a gcuid riachtanas is bunúsaí chun fanacht te, tirim, glan agus cothaithe.

  Leagann an taighde – a d’eisigh Fondúireacht Joseph Rowntree (JRF) – amach go soiléir ní hamháin scála na bochtaineachta sa tír seo, ach cé chomh láidir is atá sé scaipthe. Tá méadú faoi dhó tagtha ar líon na ndaoine atá thíos le bochtaineacht le cúig bliana anuas — méadú ó 1.55m in 2017. Tá milliún leanbh ina gcónaí i dtithe bochta anois — méadú as cuimse de 186% le deich mbliana go leith. Fuarthas amach sa taighde, mar chuid de thionscadal atá ag déanamh monatóireachta ar scála na bochtaineachta ó 2015, go bhfuil míchumas nó riocht sláinte fadtéarmach ag beagnach dhá thrian de dhaoine fásta atá i mbochtaineacht throm; othair ailse ag dul chuig ceimiteiripe agus ag teacht abhaile chun cóta a chaitheamh ina dtithe reoite.

  Is téarma é “Destitute” a mhúsclaíonn an ré Victeoiriach — caighdeán maireachtála atá chomh tearc, chomh fada sin as an tsibhialtacht nua-aimseartha, gur chóir, de réir gach ceart, é a thabhairt do na leabhair staire. staidéar féachaint cén chuma atá ar an mbochtaineacht sa Bhreatain nua-aimseartha: leanaí ag caitheamh éadaí a dtuismitheoirí mar sin é go léir atá sa wardrobe; banana a ithe mar bhéile amháin i rith an lae; ag glacadh an rolla leithris amháin ceadaithe in aghaidh na seachtaine ón síntiús séipéal áitiúil. Sa lá atá inniu ann, cuirimid na boicht chun scagadh trí bhoscaí carthanachta.

  Soláthairtí ag banc bia. D’fhulaing tuairim is 3.8m duine bochtanas sa Bhreatain anuraidh. Sin comhionann le beagnach leath de dhaonra Londain nach bhfuil in ann freastal ar a gcuid riachtanas is bunúsaí chun fanacht te, tirim, glan agus cothaithe.

  Bheadh ​​sé nádúrtha éigeandáil shóisialta a thabhairt air seo, ach thabharfadh sé sin le tuiscint práinne is annamh a léirigh ár n-aicme polaitíochta. Is í an bhochtaineacht an torann cúlra i Westminster le fada an lá agus is “fíorcheisteanna” mar bháid bheaga agus dhúisigh scothaicme a shainíonn an comhrá náisiúnta. Tuairiscítear go bhfuil ciorrú cánach ar bun anois ag Rishi Sunak do na saothraithe agus na hoidhreoirí is saibhre, chun vótálaithe meánranga a bhuachan. Idir an dá linn, tá bainc bia chomh seanbhunaithe sa Bhreatain anois gur fágadh iad ag pórú atriallta níos scanrúla mar “bainc te” agus “bainc leanaí” gan mórán cogar.

  Tá sé beartaithe ag beagnach gach leabharlann i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann spás te saor in aisce a sholáthar do dhaoine nach bhfuil in acmhainn an téamh an geimhreadh seo, agus meastar go bhfuil 200 mol ar fud na tíre ag dáileadh síntiúis do naíonáin dhíothacha. Is “an gnáthrud nua” é máithreacha nua a bhíonn ag scuaine i halla pobail le haghaidh clúidíní deonaithe agus is gnách é le tamall anuas.

  Le deich mbliana anuas, tá an phreas agus airí saibhre le tacaíocht billiúnaí ag obair chun an miotas a chur chun cinn nach bhfuil baint ar bith ag an díothacht seo le beartais Choimeádta, ag cur an milleán ar neamhionannas struchtúrach ar dhíomhaoineas dealraitheach an lucht oibre agus ar róchaiteachas. Nó, mar a dúirt Andrew Cooper, iarrthóir Thoraí i bhfothoghchán Tamworth an tseachtain seo caite: ní mór do thuismitheoirí gan phost atá ag streachailt lena gcuid leanaí a bheathú agus iad ag íoc as fón “fágtha as”.

  I ndáiríre, tá deich mbliana de dhéine agus brú ar phá agus sochair sracadh ar an saol sóisialta, rud a fhágann go bhfuil líon mór den daonra níos boichte, níos tinne agus níos neamhchinnte. Ag an am céanna, tá il-ghéarchéimeanna – Brexit, an phaindéim, boilsciú ag ardú go mór – tar éis na poill bhearnacha sa líontán sábhála a bhí beartaithe tráth a ghabháil linn a nochtadh.

  Tá sé á rá go bhfaigheann beagnach trí cheathrú de theaghlaigh atá i mbaol tacaíocht ón gcóras sochar, de réir staidéar JRF. Nó bealach eile é: tar éis deich mbliana de shochair reoite, ciorruithe agus smachtbhannaí, tá rátaí leasa shóisialaigh chomh gann anois gur minic nach mbíonn go leor acu siúd a bhfuil an t-ádh orthu a ndóthain cáiliú in acmhainn ithe, nigh nó íoc as. cíos. Níl sé amhail is gur timpiste é seo. Bhí sé d’aon ghnó i gcónaí sochair a choinneáil chomh híseal agus is féidir, modh dlisteanach, mar a thugtar air, chun na daoine bochta agus breoite a scaradh ó “theaghlaigh atá ag obair go dian”. Sa chomhthéacs seo, is lú an fhadhb atá le réiteach ag an mbochtaineacht throm ná mar a bhíonn mar chuid den status quo a nglactar leis. Is bochtanas é ó thaobh dearaidh de, áit a bhfuil a fhios ag rialtais cén beartas poiblí a bhrúfaidh na daoine atá ag streachailt cheana féin isteach i ndálaí deacra, agus cuireann siad é i bhfeidhm ar aon nós.

  Dóchas ar na spéire

  Más rud é go bhfuil cuma gruama air sin, tá dóchas ann freisin: nuair is rogha pholaitiúil é an bhochtaineacht, is féidir le polaiteoirí roghnú daoine a thógáil amach as an gcruatan ina ionad sin. Mar shochaí, is féidir linn bearta a ghlacadh chun infheistíocht a dhéanamh sna saolta is boichte. Is féidir linn rátaí leasa shóisialaigh a mhéadú chun an fíorchostas maireachtála a léiriú agus deireadh a chur le smachtbhannaí ar dhaoine dífhostaithe agus breoite; is féidir linn dul i ngleic le fiacha trí, mar shampla, an méid airgid is féidir leis an rialtas a bhaint as sochair daoine le haghaidh aisíocaíochtaí a laghdú; is féidir linn fíorphá maireachtála a thabhairt isteach chun deireadh a chur le pá na bochtaineachta; is féidir linn níos mó tithíochta sóisialta a thógáil chun tionóntaí a shaoradh ó chíosanna iomarcacha príobháideacha.

  Dá gcuirfí an tslándáil eacnamaíoch seo ar fáil ní hamháin go bhfeabhsófaí coinníollacha ábhartha daoine, ach chuirfí feabhas ar a bhfolláine fhisiciúil agus mheabhrach freisin. Tar éis an tsaoil, níl i gceist le bochtaineacht ach gan bacadh le béilí. Ionsaí síceolaíochta atá ann: ag luí ina dhúiseacht san oíche imníoch faoi na báillí ag bualadh, nó ag comhaireamh na slisní aráin sa chófra, ag fiafraí cén lá nach bhfaighidh bhur bpáistí bricfeasta an tseachtain seo. Ní hamháin go dtabharfaidh sé níos mó airgid ina bpóca dóibh daoine a chosaint ar bhochtacht – is féidir leis cuid díobh féin a thabhairt ar ais dóibh.

  Deir eagna seanbhunaithe nach é seo an t-am anois le haon cheann de seo, go gciallaíonn geilleagar atá ag streachailt nach bhfuil sé d’acmhainn againn déanamh níos fearr. Déarfainn nach féidir linn é sin a dhéanamh. Nuair a chuir Keir Starmer as an áireamh le déanaí deireadh a chur leis an teorainn sochair beirte (beart a thógfadh thart ar 270,000 teaghlach le leanaí as an mbochtaineacht) luaigh sé go raibh gá le “cinntí diana” chun a bheith freagrach go fioscach. Agus fós féin tagann fíorfhreagracht — fioscach agus morálta — as dul i ngleic leis an gcostas ollmhór a bhaineann le cruatan sóisialta agus eacnamaíoch. Ar go leor bealaí, is ceist í seo a bhaineann le matamaitic shimplí: meastar go gcosnóidh bochtaineacht leanaí amháin £39bn sa bhliain ar an ngeilleagar anois mar gheall ar an mbrú breise ar sheirbhísí poiblí agus ar dhífhostaíocht amach anseo. San fhadtréimhse, tá sé dearfach ó thaobh costais de an rud ceart a dhéanamh.

  Ach is cinnte go mbaineann sé chomh maith le hionchais a ísliú: an tuirse nagging a deir, i gceann de na náisiúin is saibhre ar domhan, nach bhfuil na milliúin daoine ag dul gan na bunghnéithe chun an saol a chothú “díreach mar atá sé”. Codlaíonn na naíonáin ar an urlár. Itheann máithreacha píosa torthaí don lón. Tosaíonn sé go mall, tá, ach ba chóir dúinn go léir eagla nuair a chríochnaíonn sé.

  Is colúnaí de chuid an Chaomhnóra í Frances Ryan

  Share.