Le tuarastal tosaigh de €37,000, tá earcaigh mhíleata nuacháilithe i gcomparáid go maith le gairmeacha eile maidir le pá tosaigh. Mar shampla, íoctar €28,930 le haltra iarchéime sa chéad bhliain cáilíochta.

  Tar éis socrú nua a rinneadh leis an Rialtas, a tháinig i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair, is é an tuarastal tosaigh bliantúil do mhúinteoir bunscoile nuacháilithe ná díreach os cionn €40,000.

  Agus is féidir le cuntasóir sóisearach rud ar bith idir €25,000 agus €30,000 a thuilleamh ina chéad bhliain, cé gur féidir a dtuarastail a ardú go tapa ina dhiaidh sin.

  Mar sin féin, is é an deacracht a bhaineann le hÓglaigh na hÉireann — agus ceann de na cúiseanna atá leis an ngéarchéim coinneála, dar le PDForra, arb ionann é agus thart ar 6,500 ball liostáilte in Óglaigh na hÉireann — ná nach dtagann ardú suntasach ar phá d’earcaigh sna blianta tar éis dóibh liostáil, i.e. murab ionann agus gairmeacha eile, ach amháin má dhreapann siad na céimeanna.

  Mar thoradh ar phá, agus saincheisteanna eile, tá líon na bhFórsaí Cosanta tite go dtí leibhéil a bhí íseal go stairiúil. In 2015, ba é 9,350 an figiúr oifigiúil don líon pearsanra míleata a bhí ar seirbhís in Óglaigh na hÉireann.

  Tá sé tar éis titim go seasta ó shin bliain ar bhliain agus tá sé i bhfad faoi bhun 8,000 anois. Glacann gach taobh leis go bhfuil tionchar aige seo ar chumas Óglaigh na hÉireann agus tá sé ar cheann de mholtaí an Choimisiúin ar Óglaigh na hÉireann méid an airm a mhéadú go 11,500.

  Cuireadh €55m breise ar fáil d’Óglaigh na hÉireann i mBuiséad 2024, agus €6m de sin le haghaidh earcaíochta, a úsáidfear chun 400 pearsanra breise a fhostú.

  Tá teacht ag saighdiúirí ar áiseanna giomnáisiam i nDún Uí Choileáin, Corcaigh. Oibríonn an Príobháideach Ashley Gould, CQMS Liam King agus Conor McCrory, Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann, amach. Pictiúr: Larry Cummins

  Dúirt an tAire Cosanta agus Gnóthaí Eachtracha Micheál Martin gur “sprioc réalaíoch” é fostú 400 earcach míleata nua, agus más féidir leis an Stát “dul níos faide ná sin, déanfaimid”.

  Mar sin féin, ní raibh aon ghealltanas soiléir sa bhuiséad chun liúntais do phearsanra míleata a mhéadú, lena n-áirítear liúntas dualgas patróil do chomhaltaí na Seirbhíse Cabhlaigh, rud a rinne eagraíochtaí ionadaíocha míleata iarracht coinneáil a fheabhsú.

  Méadú ar cheathrúna cónaithe

  Mar sin féin, tá pleananna uaillmhianacha ag Óglaigh na hÉireann chun níos mó ceathrúna cónaithe a oscailt ar fud na tíre — beart a bhfuil súil acu a chabhróidh chun níos mó earcaigh a mhealladh.

  Osclaíodh 70 leaba nua san iomlán le déanaí ag bunáit cabhlach an Haulbowline agus 34 leaba eile ag Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath, anuraidh. Tá pleananna uaillmhianacha i bhfeidhm chun 557 leaba nua a oscailt idir an bhliain seo chugainn agus 2027 — lena n-áirítear seomraí folctha aonair breise a sholáthar.

  Cé go mb’fhéidir nach bhfuil cónaí i mbeairic oiriúnach do chách, le cíosanna ardaithe sa mhargadh cíosa príobháideach, go háirithe i gceantair uirbeacha, agus ganntanas réadmhaoine ar cíos, is féidir leis cabhrú le baill níos óige na mílte euro a shábháil in aghaidh na bliana.

  Faoi láthair, tá 78 trúpaí liostáilte ina gcónaí i nDún Uí Choileáin, Corcaigh mar aon le thart ar 40 oifigeach. Ní íocann siad ach €3 in aghaidh na seachtaine as lóistín agus €40 in aghaidh na seachtaine as a gcuid béilí ar fad. Ní íocann earcaigh, agus iad ag dul faoi oiliúint, as ceachtar acu.

  Mar sin, conas a mhothaíonn daoine in Óglaigh na hÉireann faoin saol i mbeairic?

  Coigilteas suntasach ar chíos

  Roinnt trúpaí óga atá lonnaithe i nDún Uí Choileáin a rinne an Scrúdaitheoir Gaeilge labhair le thug ina gcónaí-i séala an cheadú. Go háirithe, chuir siad in iúl go bhfuil siad ag déanamh coigilteas suntasach i dtéarmaí cíosa nach mbeidh a bpiaraí sa saol sibhialta in ann a dhéanamh choíche.

  Is iondúil go mbíonn beairicí míleata suite i gcriosanna cíosa ardbhrú na cathracha móra ar nós Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh, agus mar sin tá ciall, go háirithe do phearsanra óga, fanacht iontu más féidir.

  Léiríonn na figiúirí is déanaí gurb é an meánchíos go náisiúnta ná €1,544 in aghaidh na míosa le haghaidh leath-leaba trí leaba, agus €2,102 in aghaidh na míosa ag Baile Átha Cliath anois. Cuir leis sin táillí breise ar leictreachas, bailiú bruscair srl. Cuir i gcodarsnacht é sin le €3 ar leaba i mbeairic in aghaidh na seachtaine gan aon cheann de na rudaí breise seo.

  Is mac é Dimitri Ipati, 25, le tuismitheoirí Moldóvach a chuaigh ar imirce go hÉirinn nuair nach raibh sé ach sé bliana d’aois. Tá cónaí ar a theaghlach i nGaillimh anois, ach le dhá bhliain anuas tá Dimitri ina chónaí i nDún Uí Choileáin, seachas misean síochánaíochta de chuid na Náisiún Aontaithe thar lear sa Liobáin ó Shamhain 2022 go Bealtaine i mbliana.


  Réamhrá ar airm, tugtha ag an Sáirsint Shanahan ó 1 BAR Artillery Regiment, d’earcaigh airm nua agus iad ag traenáil ar pháirc na paráide i nDún Uí Choileáin, Corcaigh. Pictiúr: Larry Cummins
  Is gunnadóir é leis an I Briogáid Airtléire Reisimint lonnaithe sa bheairic agus deir go bhfuil cónaí i ciall eacnamaíoch, go háirithe leis an ngéarchéim costais maireachtála reatha.

  “Más mian leat dul amach [of the barracks] ansin níl tú ach cúig nóiméad ó lár an bhaile. Más mian liom dul abhaile chun mo theaghlach a fheiceáil i nGaillimh is féidir liom nuair a bhíonn mé as saoire agus faighim dhá phas bus saor in aisce freisin [by the Defence Forces] é seo a dhéanamh gach bliain,” a dúirt sé.

  Tá cailín ag Dimitri i nGaillimh agus dúirt sé go bhfuil deacracht mhór aici áit ar bith a fháil ar cíos.

  Tá Sean Corbett, 23, as Cluain Meala, Co. Tá lucht leanúna aige freisin ag maireachtáil i.

  Téann cuid den airgead a shábhálann sé isteach sa chomhar creidmheasa míleata (Anzac) gach seachtain.

  ‘Áiteachtaí iontacha’

  “Tá áiseanna iontacha anseo agus leis na praghsanna a ghearrtar orainn ní dhéanann sé aon chiall bogadh amach,” a dúirt sé.

  Tá asbhaintí de €1.50 in aghaidh na seachtaine ag trúpaí freisin as a bpacáistí pá don scéim árachas leighis príobháideach PDForra.

  D’fhógair an tAire Cosanta Micheál Martin i mí na Bealtaine pleananna chun clúdach leighis saor in aisce a thabhairt isteach do gach pearsanra míleata a liostálfar. Ní léir fós cathain go beacht a thiocfaidh sé sin i gcrích — tá cumhdach sláinte den sórt sin curtha ar fáil ag an Stát d’oifigigh le blianta anuas.

  Tá an trooper Eimear Walsh, 22, arb as Port Láirge di, ina cónaí i nDún Uí Choileáin le hocht mí anuas agus deir sí go bhfuil ciall cheart leis na coinníollacha agus an coigilteas airgeadais.

   Earcaigh airm nua sa seomra ranga ag Dún Uí Choileáin, Corcaigh. Pictiúr: Larry Cummins
  Earcaigh airm nua sa seomra ranga ag Dún Uí Choileáin, Corcaigh. Pictiúr: Larry Cummins

  Tá bloc lóistín ar leith ag mná ó fhir agus faoi láthair tá seachtar ban pearsanra liostáilte ar bhille i nDún Uí Choileáin.

  “Faighimid ár mbéilí go léir ar €40 agus lóistín ar €3 in aghaidh na seachtaine. Baintear an t-airgead sin amach sula bhfaigheann tú do phá. Seans gur smaoinigh mé ar bhogadh isteach le mo chairde [to private rental accommodation] ach tá na costais ollmhór. Leis an méid a ghearrtar orainn is féidir linn airgead a chur ar shiúl. Cabhraíonn sé le daoine airgead a shábháil ar mhorgáistí,” a dúirt Eimear atá ina ball de I Marcra Scuadrún atá lonnaithe sa champa.

  Ina theannta sin, dúirt sí má thugann sí faoi dhualgais ar nós dualgas garda 24 uair — rud atá éigeantach go minic do phearsanra oilte Óglaigh na hÉireann ar fad — go bhfuil sí i dteideal laghdú a fháil ar a bille bia seachtainiúil.

  Praghas pionta

  Tá buntáistí eile ann freisin, go háirithe le linn downtime. Ní chosnaíonn dréachtphionta Guinness nó Carlsberg ach €3.50 in aon cheann de na trí bheairic sa bheairic — d’oifigigh, ONCanna (Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe), agus d’oifigigh phríobháideacha a fhanann ar oscailt ó 7pm go dtí an t-am dúnta. Léiríonn an t-innéacs praghsanna do thomhaltóirí is déanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh gurb é €5.54 an meánphraghas ar phionta geit anois i dtithe tábhairne ar fud na tíre.

  Tá praghsanna sa bheairic íseal mar go n-oibríonn na trúpaí na barraí iad féin agus is beag forchostais, nó ní bhíonn aon forchostais ann. Tá teilifíseáin scáileáin mhóra feistithe ar na barraí míleata chun féachaint ar chluichí móra sacair, rugbaí agus CLG.

  Tá giomnáisiam úrscothach ag an mbeairic chomh maith, páirceanna lánmhéide spóirt féir, páirc réaltbhuíon leathmhéide, cúrsa imeartha agus maidhne agus ranganna rialta ióga agus coimeád aclaí. Tá linn snámha sa Churrach agus tá giomnáisiam eisceachtúil ag beairic Chathail Brugha i mBaile Átha Cliath.

  Mar sin cá bhfuil spásanna nua á gcur ar fáil?

   Bloc cóiríochta nua á thógáil ag Dún Uí Choileáin, Corcaigh. Pictiúr: Larry Cummins
  Bloc cóiríochta nua á thógáil ag Dún Uí Choileáin, Corcaigh. Pictiúr: Larry Cummins

  Tá bloc lóistín nua á thógáil i nDún Uí Choileáin, Corcaigh, le haghaidh 41 leaba agus osclóidh sé mí Feabhra seo chugainn.

  Cruthófar 68 leaba eile ag Dún na Rinne Móire, Gaillimh, agus is é mí na Nollag seo chugainn an dáta críochnaithe. Timpeall an ama chéanna, táthar ag súil go n-osclófar bloc athchóirithe eile i Haulbowline, ag freastal ar 72 pearsanra liostáilte breise.

  Idir an dá linn, tá cóiríocht ar leith do dhaltaí oifigeach ag bunáit an chabhlaigh, ina bhfuil 40 leaba, le peann luaidhe le hoscailt i mí Lúnasa 2025.

  I mí na Nollag 2027 osclófar bloc lóistín nua ag an ionad oiliúna náisiúnta nua sármhaitheasa d’Óglaigh na hÉireann ag Baile Mhic Gormáin, Co. na Mí, a mbeidh 100 leaba ann.

  Táthar ag súil faoi mhí Iúil na bliana céanna go mbeidh athchóiriú ar bhlocanna áirithe ag Dún Stiabhna, Co. Chill Chainnigh, críochnaithe chun 50 leaba cónaithe breise a chruthú.

  Agus déanfar 160 leaba breise a chruthú le hathchóiriú bloc agus le forbairt foirgnimh nua in Ionad Traenála Óglaigh na hÉireann ar an gCurrach, Co.

  Tá sé beartaithe go n-osclófar 60 leaba sa bhloc athchóirithe i mí an Mheithimh 2027, agus 100 leaba sa bhloc nua faoin Nollaig sin.

  Share.